edytor, słownik rymów, słownik tematyczny

×

Lista rymów do słowa: zawsze1 sylaba

wrze
wsze
wszę

2 sylaby

barwże
bawże
belfrze
Biafrze
cewże
chciwsze
chewrze
ckliwsze
cyfrze
czerwże
dławże
Dovrze
dziwże
fajfrze
Favrze
fąfrze
gawrze
główże
gofrze
Hawrze
hewrze
jawże
Joffrze
Kafrze
kliwrze
krewże
krwawsze
krwawże
krzewże
krzywże
kufrze
kurwże
kwefże
laufrze
liwrze
Luwrze
ławrze
łówże
łzawsze
łzawże
mierzwże
mówże
mrówże
na zawsze
nowsze
odłówże
odwszę
ogłówże
okrwawże
okwefże
oliwże
omówże
oplewże
oprawże
osławże
ostawże
otrawże
otrzeźwże
owdówże
ozdrówże
ożywże
ówże
pierwsze
plewże
pławże
prawże
przywrze
rdzawże
siwże
skrewże
skrwawże
skrzywże
skurwże
sławże
spławże
sprawże
stawże
strawże
strefże
syfże
szkliwże
szyfrze
tkliwsze
trafże
trawże
trefże
trzeźwże
ubarwże
ubawże
uczciwsze
udławże
ukrwawże
ułówże
umówże
unerwże
uprawże
ustawże
utrafże
utrefże
uzdrówże
Wawrze
wkurwże
wmówże
wnerwże
Wowrze
wprawże
wsławże
wstawże
wywrze
wznówże
zafrze
zawrze
zawsze
zawszę
zbawże
zdławże
zdrowsze
zdziwże
zewrze
zjawże
złówże
zmierzwże
zmówże
żwawsze
żywsze
żywże

3 sylaby

bomkliwrze
brązówże
burzliwsze
chełpliwsze
chodliwsze
chrapliwsze
chrypliwsze
chwytliwsze
ciągliwsze
ciekawsze
ciekawże
cierpliwsze
cnotliwsze
dobarwże
dodrzewże
dołówże
domówże
doprawże
dostawże
dotkliwsze
dotrawże
dożywże
drażliwsze
dzierżawże
dziurawże
fałszywsze
gburliwsze
gderliwsze
Ginewrze
gniewliwsze
godziwsze
gorliwsze
gotówże
gwarliwsze
jaskrawsze
jaskrawże
kąśliwsze
kłótliwsze
kostrzewże
koślawże
kotwże
krzykliwsze
kulawże
leniwsze
lękliwsze
liliowsze
łamliwsze
łaskawsze
łechtliwsze
manewrze
martwże
Mazowsze
możliwsze
mrukliwsze
nabawże
nadstawże
nadtrawże
nadziwże
nagłówże
najchciwsze
najckliwsze
najkrwawsze
najłzawsze
najnowsze
najpierwsze
najtkliwsze
najuczciwsze
najzdrowsze
najżwawsze
najżywsze
nakurwże
nałówże
namówże
naoliwże
naprawże
narówże
nastawże
natrafże
niepierwsze
nieuczciwsze
nobliwsze
obelżywsze
objawże
obłówże
obmówże
obrzydliwsze
obsprawże
obstawże
obsyfże
odbarwże
odgłówże
odmówże
odnówże
odoliwże
odprawże
odrdzewże
odstawże
odwszawże
odżywże
okulawże
opryskliwsze
osobliwsze
pastwże
pieściwsze
piskliwsze
plugawsze
plugawże
płaczliwsze
płochliwsze
pobawże
poczciwsze
podbarwże
podkurwże
podmówże
podprawże
podsiwże
podstawże
podtrawże
podziwże
pogłówże
pojawże
pokrwawże
pokrzywże
połówże
pomierzwże
pomówże
ponówże
poprawże
postawże
potrafże
pozbawże
pozdrówże
pożywże
prawdziwsze
przebarwże
przedstawże
przejawże
przekrwawże
przekrzywże
przemówże
przeplewże
przeprawże
przestawże
przetrawże
przeżywże
przybarwże
przydławże
przymówże
przyprawże
przystawże
przytrafże
przyżywże
rozbarwże
rozbawże
rozdziawże
rozewrze
rozglifże
rozkrzewże
rozmierzwże
rozmówże
rozprawże
rozsławże
rozstawże
rozścierwże
roztkliwże
różowsze
różówże
ruchawsze
ruchliwsze
rzewliwsze
sadówże
sędziwsze
skoszlawże
skoślawże
skwapliwsze
smrodliwsze
spastwże
splugawże
sprzeciwże
stanówże
strachliwsze
straszliwsze
surowsze
swarliwsze
szczęśliwsze
szkodliwsze
tchórzliwsze
treściwsze
troskliwsze
trwożliwsze
typowsze
ubojówże
ubruttówże
uciążliwsze
udomówże
uduchowże
uduchówże
ułaskawże
ułatwże
umartwże
umasówże
umiarówże
umiejscówże
umożliwże
unaukówże
unosówże
upaństwówże
upodmiotowże
uporczywsze
urodziwsze
urokliwsze
urynkówże
urządówże
urzeczowże
urzeczówże
usadówże
usportówże
usprzętowże
usprzętówże
ustanówże
ustępliwsze
usynówże
uszczęśliwże
uszczypliwsze
uwarstwże
uwrażliwże
uzmysłówże
właściwsze
wnikliwsze
wpływowsze
wrażliwsze
wrzaskliwsze
wsiąkliwsze
wstydliwsze
wybarwże
wybawże
wydławże
wydziwże
wyjawże
wykrwawże
wykrzywże
wykurwże
wyłówże
wymówże
wyplewże
wypławże
wyprawże
wysławże
wysłówże
wystawże
wytrawże
wytrzeźwże
wyżywże
wzgardliwsze
zabarwże
zabawże
zaczerwże
zadławże
zadrzewże
zadziwże
zagłówże
zakrwawże
zakrzewże
zakrzywże
zakwefże
załzawże
zamówże
zamrówże
zaoliwże
zaołówże
zaprawże
zastawże
zasyfże
zawszawże
zdradliwsze
zelżywsze
zestawże
zeszkliwże
zgryźliwsze
zjadliwsze
złośliwsze
zmartwże
zmatówże
znarówże
znieprawże
zniesławże
zostawże
zróżowże
zróżówże
zrzędliwsze
żarliwsze
życzliwsze

4 sylaby

balonkliwrze
błogosławże
błyskotliwsze
bojaźliwsze
boleściwsze
chrobotliwsze
chybotliwsze
dociekliwsze
dokuczliwsze
frasobliwsze
gadatliwsze
hałaśliwsze
jazgotliwsze
kędzierzawże
kłopotliwsze
kontrmanewrze
litościwsze
łachotliwsze
łaskotliwsze
marnotrawże
miłościwsze
najburzliwsze
najchełpliwsze
najchodliwsze
najchrapliwsze
najchrypliwsze
najchwytliwsze
najciągliwsze
najciekawsze
najcierpliwsze
najcnotliwsze
najdotkliwsze
najdrażliwsze
najfałszywsze
najgburliwsze
najgderliwsze
najgniewliwsze
najgodziwsze
najgorliwsze
najgwarliwsze
najjaskrawsze
najkąśliwsze
najkłótliwsze
najkrzykliwsze
najleniwsze
najlękliwsze
najliliowsze
najłamliwsze
najłaskawsze
najłechtliwsze
najmożliwsze
najmrukliwsze
najnieuczciwsze
najnobliwsze
najobelżywsze
najobraźliwsze
najobrzydliwsze
najopryskliwsze
najosobliwsze
najpieściwsze
najpiskliwsze
najplugawsze
najpłaczliwsze
najpłochliwsze
najpoczciwsze
najprawdziwsze
najróżowsze
najruchawsze
najruchliwsze
najrzewliwsze
najsędziwsze
najskwapliwsze
najsmrodliwsze
najstrachliwsze
najstraszliwsze
najsurowsze
najswarliwsze
najszczęśliwsze
najszkodliwsze
najtchórzliwsze
najtreściwsze
najtroskliwsze
najtrwożliwsze
najtypowsze
najuciążliwsze
najuporczywsze
najurodziwsze
najurokliwsze
najustępliwsze
najwłaściwsze
najwnikliwsze
najwpływowsze
najwrażliwsze
najwrzaskliwsze
najwsiąkliwsze
najwstydliwsze
najwzgardliwsze
najzdradliwsze
najzelżywsze
najzgryźliwsze
najzjadliwsze
najzłośliwsze
najzrzędliwsze
najżarliwsze
najżyczliwsze
namartwże
napastliwsze
napastwże
natarczywsze
nawarstwże
niecierpliwsze
niecierpliwże
niegodziwsze
nieszczęśliwsze
nieszkodliwsze
niewłaściwsze
obłaskawże
obraźliwsze
odbrązówże
odnosówże
odpaństwówże
odstanówże
odwarstwże
pieszczotliwsze
pobestwże
pobłażliwsze
pobudliwsze
podchwytliwsze
poddzierżawże
podejrzliwsze
podziurawże
pokoślawże
połyskliwsze
pomartwże
popastwże
popędliwsze
posadówże
postanówże
powściągliwsze
pozostawże
prawidłowsze
przebranżówże
przeciwstawże
przedziurawże
przejaskrawże
przenikliwsze
przepołówże
przeraźliwsze
przewrażliwże
rozbestwże
rozciekawże
rozckliwże
rozkrwawże
rozleniwże
rozłzawże
rozpaczliwsze
rozpołówże
rozsadówże
rozwarstwże
savoir-vivrze
skędzierzawże
spolegliwsze
sprawiedliwsze
szczegółowsze
szczodrobliwsze
świątobliwsze
świętobliwsze
ubiznesówże
umaszynówże
unarodówże
uniemożliwże
unieszczęśliwże
unieszkodliwże
upostaciówże
uprzedmiotówże
uprzemysłówże
usprawiedliwże
uszczegółówże
uszczelinówże
wartościowsze
wstrzemięźliwsze
wydzierżawże
wyjałówże
wyjaskrawże
wykoszlawże
wykoślawże
wykursywże
wyzłośliwże
zaciekawże
zacietrzewże
zadomówże
zakotwże
załatwże
zamartwże
zaniemówże
zapalczywsze
zaraźliwsze
zaróżówże
zastanówże
zezłośliwże
zmarnotrawże
zniecierpliwże
żałośliwsze

5 sylab

najbłyskotliwsze
najbojaźliwsze
najboleściwsze
najchrobotliwsze
najchybotliwsze
najdociekliwsze
najdokuczliwsze
najfrasobliwsze
najgadatliwsze
najhałaśliwsze
najjazgotliwsze
najkłopotliwsze
najlitościwsze
najłachotliwsze
najłaskotliwsze
najmiłościwsze
najnapastliwsze
najnatarczywsze
najniecierpliwsze
najniegodziwsze
najnieszczęśliwsze
najnieszkodliwsze
najniewłaściwsze
najpieszczotliwsze
najpobłażliwsze
najpobudliwsze
najpodchwytliwsze
najpodejrzliwsze
najpołyskliwsze
najpopędliwsze
najpowściągliwsze
najprawidłowsze
najprzenikliwsze
najprzeraźliwsze
najrozpaczliwsze
najspolegliwsze
najsprawiedliwsze
najszczegółowsze
najszczodrobliwsze
najświątobliwsze
najświętobliwsze
najuszczypliwsze
najwartościowsze
najwstrzemięźliwsze
najzapalczywsze
najzaraźliwsze
najżałośliwsze
niesprawiedliwsze
odpodmiotówże
odprzedmiotówże
odwodorówże
pobłogosławże
przenajłaskawsze
przepostaciówże
urzeczownikowże
urzeczownikówże
wynarodówże
zapobiegliwsze
zarobaczywże

6 sylab

najniesprawiedliwsze
najzapobiegliwsze
umiędzynarodówże
× Definicje znalezionych rymów:
RymSłowo bazoweDefinicja
błyskotliwszebłyskotliwyszybki i imponujący, wzbudzający podziw, np. błyskotliwy awans, błyskotliwy sukces, błyskotliwa kariera.
bojaźliwszebojaźliwybędący objawem strachu, np. bojaźliwy szept, strajk, budżet.
bomkliwrzebomkliwerpierwszy z trójkątnych żagli, umieszczonych na bukszprycie u dołu.
burzliwszeburzliwygwałtowny, zmienny, humorzasty, emocjonalny.
chciwszechciwybędący przejawem tego, że ktoś bardzo czegoś pragnie.
chełpliwszechełpliwyświadczący o tym, że ktoś się chełpi, jest chełpliwy, dumny, zarozumiały.
chewrzechewrahewra - grupa przestępcza, szajka, banda.
chodliwszechodliwyzwłaszcza o komunikacie: atrakcyjny, pożądany, taki, który ma cechy sprawiające, że łatwo trafia do odbiorców.
chrapliwszechrapliwytaki, który brzmi podobnie do chrapania, nieregularny, chropawy, szorstki.
chrypliwszechrypliwyo nieregularnym, chrapliwym brzmieniu, brzmiący podobnie do mowy kogoś, kto ma chrypę.
chwytliwszechwytliwyczepliwy, taki, który często i z łatwością się o coś zaczepia.
ciągliwszeciągliwyprzeciągły, o ciągnącym się brzmieniu.
ciekawszeciekawytaki, który wyraża zainteresowanie, świadczy o czyimś zainteresowaniu.
cierpliwszecierpliwytaki, który potrafi długo czekać, nie denerwując się.
ckliwszeckliwynadmiernie wrażliwy, mający skłonności do rozczulania się, bardzo sentymentalny, łatwo popadający w czułostkowość.
cyfrzecyfrarodzaj wzoru, ornamentu, np. na góralskim ubraniu.
dociekliwszedociekliwyo zachowaniach, działaniach: taki, który świadczy o dociekliwości, jest przejawem dociekliwości.
dokuczliwszedokuczliwytaki, który dokucza lub może dokuczać, taki, który jest trudny do zniesienia, jest przykry.
drażliwszedrażliwytaki, który jest nacechowany drażliwością - czyjąś nadwrażliwością na otoczenie i różne bodźce, skłonnością do obrażania się i popadania w rozdrażnienie.
fałszywszefałszywytaki, który nie jest prawdą w znaczeniu logicznym, jego wartość logiczna jest fałszem.
gderliwszegderliwyo człowieku: taki, który często gdera, zrzędzi, jest niezadowolony, marudny.
gofrzegofrrodzaj pulchnego lub chrupkiego wafla robionego w gofrownicy, gdzie nadawany jest mu charakterystyczny kształt – zazwyczaj jest to prostokąt lub kwadrat z kratownicą, rzadziej serduszka ułożone w kwi
gorliwszegorliwytaki, który z chęcią i zaangażowaniem się czemuś oddaje.
hałaśliwszehałaśliwytaki, który świadczy o tym, że ktoś jest hałaśliwy, żywy, lubi hałas i zamieszanie.
hewrzehewrachewra - grupa przestępcza, szajka, banda.
jaskrawszejaskrawyprzenośnie: dobitny, bardzo wyraźny.
jazgotliwszejazgotliwyzazwyczaj o człowieku: taki, który jazgocze, robi dużo hałasu, zwłaszcza dlatego, że dużo gada i ma nieprzyjemny (zwykle: wysoki) głos.
kąśliwszekąśliwyo insektach: skłonny do kąsania, gryzienia, uciążliwy z tego powodu.
kłopotliwszekłopotliwytaki, który wprawia w zakłopotanie.
kłótliwszekłótliwytaki, który jest właściwy człowiekowi często się kłócącemu, taki, który zwiastuje lub prowokuje kłótnię.
krwawszekrwawyczerwony, taki, który ma kolor podobny do koloru krwi.
krzykliwszekrzykliwytaki, który łatwo rzuca się w oczy, bo jest ekstrawagancki, np. duży, w jaskrawym kolorze.
laufrzelauferfigura w szachach.
lękliwszelękliwybędący objawem strachu, wynikający z tego odczucia, np. spojrzenia, gesty.
liliowszeliliowytaki, który ma kolor lilii, bzu, wrzosu.
litościwszelitościwybędący wyrazem litościwości, tego, że ktoś jest litościwy.
łaskawszełaskawyo człowieku: skłonny do czegoś, skłonny wyświadczyć jakąś grzeczność.
łaskotliwszełaskotliwytaki, który łaskocze, wywołuje łaskotanie.
ławrzeławraduży, znaczący klasztor w kościele prawosławnym lub jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich.
manewrzemanewrzmiana położenia, ruch, najczęściej zwrót, obrót.
możliwszemożliwytaki, który jest dostępny, można z niego skorzystać, odwołać się do niego, wybrać go, zwrócić się do niego itp.
mówżemówićwładać jakimś językiem w mowie i piśmie
najbłyskotliwszebłyskotliwyszybki i imponujący, wzbudzający podziw, np. błyskotliwy awans, błyskotliwy sukces, błyskotliwa kariera.
najbojaźliwszebojaźliwybędący objawem strachu, np. bojaźliwy szept, strajk, budżet.
najburzliwszeburzliwygwałtowny, zmienny, humorzasty, emocjonalny.
najchciwszechciwybędący przejawem tego, że ktoś bardzo czegoś pragnie.
najchełpliwszechełpliwyświadczący o tym, że ktoś się chełpi, jest chełpliwy, dumny, zarozumiały.
najchodliwszechodliwyzwłaszcza o komunikacie: atrakcyjny, pożądany, taki, który ma cechy sprawiające, że łatwo trafia do odbiorców.
najchrapliwszechrapliwytaki, który brzmi podobnie do chrapania, nieregularny, chropawy, szorstki.
najchrypliwszechrypliwyo nieregularnym, chrapliwym brzmieniu, brzmiący podobnie do mowy kogoś, kto ma chrypę.
najchwytliwszechwytliwyczepliwy, taki, który często i z łatwością się o coś zaczepia.
najciągliwszeciągliwyprzeciągły, o ciągnącym się brzmieniu.
najciekawszeciekawytaki, który wyraża zainteresowanie, świadczy o czyimś zainteresowaniu.
najcierpliwszecierpliwytaki, który potrafi długo czekać, nie denerwując się.
najckliwszeckliwynadmiernie wrażliwy, mający skłonności do rozczulania się, bardzo sentymentalny, łatwo popadający w czułostkowość.
najdociekliwszedociekliwyo zachowaniach, działaniach: taki, który świadczy o dociekliwości, jest przejawem dociekliwości.
najdokuczliwszedokuczliwytaki, który dokucza lub może dokuczać, taki, który jest trudny do zniesienia, jest przykry.
najdrażliwszedrażliwytaki, który jest nacechowany drażliwością - czyjąś nadwrażliwością na otoczenie i różne bodźce, skłonnością do obrażania się i popadania w rozdrażnienie.
najfałszywszefałszywytaki, który nie jest prawdą w znaczeniu logicznym, jego wartość logiczna jest fałszem.
najgderliwszegderliwyo człowieku: taki, który często gdera, zrzędzi, jest niezadowolony, marudny.
najgorliwszegorliwytaki, który z chęcią i zaangażowaniem się czemuś oddaje.
najhałaśliwszehałaśliwytaki, który świadczy o tym, że ktoś jest hałaśliwy, żywy, lubi hałas i zamieszanie.
najjaskrawszejaskrawyprzenośnie: dobitny, bardzo wyraźny.
najjazgotliwszejazgotliwyzazwyczaj o człowieku: taki, który jazgocze, robi dużo hałasu, zwłaszcza dlatego, że dużo gada i ma nieprzyjemny (zwykle: wysoki) głos.
najkąśliwszekąśliwyo insektach: skłonny do kąsania, gryzienia, uciążliwy z tego powodu.
najkłopotliwszekłopotliwytaki, który wprawia w zakłopotanie.
najkłótliwszekłótliwytaki, który jest właściwy człowiekowi często się kłócącemu, taki, który zwiastuje lub prowokuje kłótnię.
najkrwawszekrwawyczerwony, taki, który ma kolor podobny do koloru krwi.
najkrzykliwszekrzykliwytaki, który łatwo rzuca się w oczy, bo jest ekstrawagancki, np. duży, w jaskrawym kolorze.
najlękliwszelękliwybędący objawem strachu, wynikający z tego odczucia, np. spojrzenia, gesty.
najliliowszeliliowytaki, który ma kolor lilii, bzu, wrzosu.
najlitościwszelitościwybędący wyrazem litościwości, tego, że ktoś jest litościwy.
najłaskawszełaskawyo człowieku: skłonny do czegoś, skłonny wyświadczyć jakąś grzeczność.
najłaskotliwszełaskotliwytaki, który łaskocze, wywołuje łaskotanie.
najmożliwszemożliwytaki, który jest dostępny, można z niego skorzystać, odwołać się do niego, wybrać go, zwrócić się do niego itp.
najnapastliwszenapastliwyzaczepny, nieprzyjemny, skłonny do fizycznej lub psychicznej napaści na kogoś.
najnatarczywszenatarczywynatrętny, zbyt intensywny, zbyt częsty, taki, który przeszkadza.
najniecierpliwszeniecierpliwyo człowieku: taki, który nie ma cierpliwości, z natury łatwo się denerwuje, niecierpliwi, szybko można go wytrącić z równowagi i spokoju.
najniegodziwszeniegodziwytaki, który jest tak zły, że nie ma na to zgody, taki, który jest przejawem czyjejś niegodziwości.
najnieszczęśliwszenieszczęśliwyzwykle o człowieku: taki, który nie jest zadowolony z życia (permanentnie lub chwilowo), taki, który nie ma poczucia spełnienia.
najniewłaściwszeniewłaściwytaki, który nie wydaje się odpowiedni, stosowny, nie jest dobrze oceniany np. pod względem moralnym lub pod względem grzeczności.
najnowszenowyzazwyczaj o człowieku: taki, który od niedawna jest kimś lub czymś, od niedawna coś go dotyczy.
najobelżywszeobelżywytaki, który obraża, stanowi obrazę dla kogoś lub czegoś, jest obelgą.
najobraźliwszeobraźliwytaki, który obraża, stanowi obrazę dla kogoś lub czegoś.
najobrzydliwszeobrzydliwybardzo brzydki, okropny, negatywnie oceniany pod względem estetycznym.
najopryskliwszeopryskliwyo człowieku: taki, który pyskuje - odpowiada krótko, szorstko i niegrzecznie, burkliwie.
najpierwszenajpierwszybędący na samym początku, rozpoczynający jakąś kolejność.
najpiskliwszepiskliwyo człowieku, zwłaszcza dziecku lub kobiecie: taki, który często piszczy, ma głos przypominający pisk.
najplugawszeplugawyo człowieku: taki, który jest potępiany z powodu niemoralności czynów i charakteru.
najpłaczliwszepłaczliwysmutny - taki, który jest odbierany jako będący oznaką smutku lub wywołujący smutek, taki, który kojarzy się z płakaniem, z dużym smutkiem.
najpłochliwszepłochliwytaki, którego łatwo spłoszyć.
najpobłażliwszepobłażliwytaki, który jest przejawem wyrozumiałości i pobłażania.
najpobudliwszepobudliwyo osobie: taki, który jest niespokojny, gwałtownie, łatwo reaguje na różne bodźce z otoczenia.
najpoczciwszepoczciwytaki, który jest wyrazem czyjejś poczciwości, taki, który nosi cechy dobroci i prostoty (prostolinijności).
najpodchwytliwszepodchwytliwytaki, który zawiera jakąś pułapkę, skłania do bezwiednego powiedzenia czegoś, co chciałoby się ukryć.
najpodejrzliwszepodejrzliwyo człowieku: taki, który żywi wobec czegoś lub kogoś podejrzenia, nie ma zaufania.
najpopędliwszepopędliwytaki, który jest pełen popędów, namiętności.
najpowściągliwszepowściągliwyo zachowaniu: świadczący o rezerwie, o dystansie emocjonalnym, spokojny, umiarkowany.
najprawdziwszeprawdziwytaki, który ma wszystkie najważniejsze cechy typowe czegoś lub kogoś, jest świetnym przedstawicielem swojego gatunku, określenie pojawia się też w konstrukcjach porównawczych jako hiperbola.
najprawidłowszeprawidłowytaki, który mieści się w normie.
najprzenikliwszeprzenikliwybędący przejawem przenikliwości, wnikliwości, dociekliwości, inteligencji.
najprzeraźliwszeprzeraźliwytaki, który silnie przejmuje, jest wstrząsający, wywołuje silne uczucie strachu, okropny, budzący grozę, przerażający.
najrozpaczliwszerozpaczliwytaki, który jest pełen rozpaczy, emocjonalnie nacechowany rozpaczą, wyrażający rozpacz.
najróżowszeróżowyo kolorze skóry: rumiany, zarumieniony, np. różowe policzki.
najruchliwszeruchliwyo człowieku: taki, który dużo i często się rusza, jest energiczny, żwawy.
najrzewliwszerzewliwyłzawy, płaczliwy, smętny, rzewny.
najsędziwszesędziwyleciwy, taki, który jest już bardzo stary.
najskwapliwszeskwapliwyzazwyczaj o człowieku: gotowy, skory, by coś zrobić, wręcz chętny, taki, który ochoczo na coś przystaje, nie ma oporów, nie trzeba go namawiać.
najsmrodliwszesmrodliwytaki, który bardzo brzydko pachnie, pełen smrodu.
najsprawiedliwszesprawiedliwytaki, który trwa i jest świadkiem lub nawet świadectwem jakichś wydarzeń, prawdy, obiektywny i obojętny.
najstrachliwszestrachliwytaki, w którym objawia się czyjś strach, strachliwość.
najstraszliwszestraszliwywielki, ogromny, tak duży, że można się przestraszyć.
najsurowszesurowyścisły i rygorystyczny, niedopuszczający odstępstw, taki, którego należy się obawiać.
najswarliwszeswarliwytaki, który jest przejawem kłótliwości, taki, który zwiastuje lub prowokuje kłótnię.
najszczęśliwszeszczęśliwytaki, który przynosi szczęście.
najszczodrobliwszeszczodrobliwyzazwyczaj o człowieku: wielkoduszny, taki, który nie jest chciwy, chętnie dzieli się tym, co posiada lub używa swojej pozycji w altruistycznych celach.
najszkodliwszeszkodliwytaki, który szkodzi, powoduje szkody, wywołuje negatywne skutki.
najtchórzliwszetchórzliwytaki, który świadczy o czyimś tchórzostwie, jest jego wyrazem.
najtkliwszetkliwyw medycynie: bardzo wrażliwy na dotyk.
najtreściwszetreściwytaki, który zawiera dużo treści w formie raczej skondensowanej, esencjonalny.
najtroskliwszetroskliwyo człowieku: opiekuńczy, troszczący się, dbający.
najtrwożliwszetrwożliwytaki, który czuje trwogę, taki, który ma skłonność do odczuwania trwogi, często się trwoży.
najtypowszetypowyo człowieku: posiadający pewne stereotypowe cechy, które przypisuje się przedstawicielom danego zawodu, pokolenia czy grupy społecznej.
najuciążliwszeuciążliwytrudny do zniesienia, męczący.
najuczciwszeuczciwytaki, który odpowiada rzeczywistości (zwykle: bezstronny, szczery), rzetelny.
najurokliwszeurokliwyurzekający nastrojem, zachwycający swoim pięknem.
najustępliwszeustępliwybędący przejawem, wyrazem czyjejś ustępliwości.
najuszczypliwszeuszczypliwyo człowieku: taki, który świadomie potrafi kogoś innego ukłuć, wyrządzić przykrość, złośliwy.
najwartościowszewartościowytaki, który ma dużą wartość materialną lub inną (np. strategiczną).
najwłaściwszewłaściwytaki, który ma typowe cechy jakiejś klasy obiektów, jest najlepszym z szeregu przedstawicielem czegoś, taki, który może być kluczowym elementem układu obiektów.
najwnikliwszewnikliwyo wzroku, spojrzeniu, obserwacji - lustrujący z uwagą i z rozwagą coś, kogoś.
najwrażliwszewrażliwyo informacjach: istotny, taki, nad którym powinna być roztoczona pewna ochrona.
najwrzaskliwszewrzaskliwyo rozmowie, dźwiękach itp.: pełen wrzasku, wyjątkowo głośny i nieprzyjemny.
najwsiąkliwszewsiąkliwytaki, który łatwo wchłania ciecz, chłonny.
najwstrzemięźliwszewstrzemięźliwyo człowieku, taki, który jest ostrożny, rozważny i zachowuje umiar.
najwstydliwszewstydliwytaki, który świadczy o czyjejś wstydliwości.
najwzgardliwszewzgardliwytaki, który wyraża pogardę, pogardliwy.
najzapalczywszezapalczywygniewny, srogi, taki, który jest gwałtowny i nie zapomina np. o zemście, taki, który jest potężny.
najzapobiegliwszezapobiegliwyo człowieku: wybiegający myślą w przód, przewidujący.
najzaraźliwszezaraźliwytaki, który się przenosi, którym można się zarazić.
najzdradliwszezdradliwyniebezpieczny, mimo pozorów bezpieczeństwa, dający złudne poczucie pewności.
najzdrowszezdrowytaki, który ma przyczyniać się do lepszego samopoczucia, lepszej kondycji, do zachowania zdrowia.
najzgryźliwszezgryźliwyo człowieku: złośliwy, ironiczny, taki, który jest skłonny specjalnie zrobić komuś przykrość.
najzjadliwszezjadliwyo jedzeniu: taki, który da się zjeść, ale bez szczególnej przyjemności.
najzłośliwszezłośliwytaki, który jest emanacją złośliwości, świadczy o złośliwości, wynika z niej.
najżałośliwszeżałośliwytaki, który wyraża smutek i żal.
najżarliwszeżarliwyo człowieku: gorliwy, namiętny, taki, który robi coś z oddaniem, wiarą, energicznie.
najżwawszeżwawycecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
najżyczliwszeżyczliwyczłowiek wścibski, plotkarz, donosiciel, taki, który nadmiernie interesuje się sprawami innych osób, komentuje je, próbuje w nie ingerować itp.
najżywszeżywytaki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
napastliwszenapastliwyzaczepny, nieprzyjemny, skłonny do fizycznej lub psychicznej napaści na kogoś.
natarczywszenatarczywynatrętny, zbyt intensywny, zbyt częsty, taki, który przeszkadza.
niecierpliwszeniecierpliwyo człowieku: taki, który nie ma cierpliwości, z natury łatwo się denerwuje, niecierpliwi, szybko można go wytrącić z równowagi i spokoju.
niegodziwszeniegodziwytaki, który jest tak zły, że nie ma na to zgody, taki, który jest przejawem czyjejś niegodziwości.
nieszczęśliwszenieszczęśliwyzwykle o człowieku: taki, który nie jest zadowolony z życia (permanentnie lub chwilowo), taki, który nie ma poczucia spełnienia.
niewłaściwszeniewłaściwytaki, który nie wydaje się odpowiedni, stosowny, nie jest dobrze oceniany np. pod względem moralnym lub pod względem grzeczności.
nowszenowyzazwyczaj o człowieku: taki, który od niedawna jest kimś lub czymś, od niedawna coś go dotyczy.
obelżywszeobelżywytaki, który obraża, stanowi obrazę dla kogoś lub czegoś, jest obelgą.
obraźliwszeobraźliwytaki, który obraża, stanowi obrazę dla kogoś lub czegoś.
obrzydliwszeobrzydliwybardzo brzydki, okropny, negatywnie oceniany pod względem estetycznym.
odwarstwżeodwarstwićoddzielić tkankę od sąsiedniej warstwy.
odwszawżeodwszawićusunąć wszy.
opryskliwszeopryskliwyo człowieku: taki, który pyskuje - odpowiada krótko, szorstko i niegrzecznie, burkliwie.
pierwszepierwszagodzina - jedna godzina po południu.
pierwszepierwszynajlepszy, lepszy od wszystkich innych.
piskliwszepiskliwyo człowieku, zwłaszcza dziecku lub kobiecie: taki, który często piszczy, ma głos przypominający pisk.
plugawszeplugawyo człowieku: taki, który jest potępiany z powodu niemoralności czynów i charakteru.
płaczliwszepłaczliwysmutny - taki, który jest odbierany jako będący oznaką smutku lub wywołujący smutek, taki, który kojarzy się z płakaniem, z dużym smutkiem.
płochliwszepłochliwytaki, którego łatwo spłoszyć.
pobłażliwszepobłażliwytaki, który jest przejawem wyrozumiałości i pobłażania.
pobudliwszepobudliwyo osobie: taki, który jest niespokojny, gwałtownie, łatwo reaguje na różne bodźce z otoczenia.
poczciwszepoczciwytaki, który jest wyrazem czyjejś poczciwości, taki, który nosi cechy dobroci i prostoty (prostolinijności).
podchwytliwszepodchwytliwytaki, który zawiera jakąś pułapkę, skłania do bezwiednego powiedzenia czegoś, co chciałoby się ukryć.
podejrzliwszepodejrzliwyo człowieku: taki, który żywi wobec czegoś lub kogoś podejrzenia, nie ma zaufania.
popędliwszepopędliwytaki, który jest pełen popędów, namiętności.
postawżepostawićnapisać znak
powściągliwszepowściągliwyo zachowaniu: świadczący o rezerwie, o dystansie emocjonalnym, spokojny, umiarkowany.
prawdziwszeprawdziwytaki, który ma wszystkie najważniejsze cechy typowe czegoś lub kogoś, jest świetnym przedstawicielem swojego gatunku, określenie pojawia się też w konstrukcjach porównawczych jako hiperbola.
prawidłowszeprawidłowytaki, który mieści się w normie.
przenikliwszeprzenikliwybędący przejawem przenikliwości, wnikliwości, dociekliwości, inteligencji.
przeraźliwszeprzeraźliwytaki, który silnie przejmuje, jest wstrząsający, wywołuje silne uczucie strachu, okropny, budzący grozę, przerażający.
przywrzeprzywrabezkręgowiec z typu płazińców, pasożytniczy.
rozpaczliwszerozpaczliwytaki, który jest pełen rozpaczy, emocjonalnie nacechowany rozpaczą, wyrażający rozpacz.
różowszeróżowyo kolorze skóry: rumiany, zarumieniony, np. różowe policzki.
ruchliwszeruchliwyo człowieku: taki, który dużo i często się rusza, jest energiczny, żwawy.
rzewliwszerzewliwyłzawy, płaczliwy, smętny, rzewny.
sędziwszesędziwyleciwy, taki, który jest już bardzo stary.
skwapliwszeskwapliwyzazwyczaj o człowieku: gotowy, skory, by coś zrobić, wręcz chętny, taki, który ochoczo na coś przystaje, nie ma oporów, nie trzeba go namawiać.
smrodliwszesmrodliwytaki, który bardzo brzydko pachnie, pełen smrodu.
spławżespławićw sposób nieprzyjemny dla kogoś pozbyć się go.
sprawiedliwszesprawiedliwytaki, który trwa i jest świadkiem lub nawet świadectwem jakichś wydarzeń, prawdy, obiektywny i obojętny.
strachliwszestrachliwytaki, w którym objawia się czyjś strach, strachliwość.
straszliwszestraszliwywielki, ogromny, tak duży, że można się przestraszyć.
surowszesurowyścisły i rygorystyczny, niedopuszczający odstępstw, taki, którego należy się obawiać.
swarliwszeswarliwytaki, który jest przejawem kłótliwości, taki, który zwiastuje lub prowokuje kłótnię.
szczęśliwszeszczęśliwytaki, który przynosi szczęście.
szczodrobliwszeszczodrobliwyzazwyczaj o człowieku: wielkoduszny, taki, który nie jest chciwy, chętnie dzieli się tym, co posiada lub używa swojej pozycji w altruistycznych celach.
szkodliwszeszkodliwytaki, który szkodzi, powoduje szkody, wywołuje negatywne skutki.
szyfrzeszyferodmiana łupku gliniastego, która używana była do wyrobu dachówek, tabliczek do pisania, rysików.
tchórzliwszetchórzliwytaki, który świadczy o czyimś tchórzostwie, jest jego wyrazem.
tkliwszetkliwyw medycynie: bardzo wrażliwy na dotyk.
treściwszetreściwytaki, który zawiera dużo treści w formie raczej skondensowanej, esencjonalny.
troskliwszetroskliwyo człowieku: opiekuńczy, troszczący się, dbający.
trwożliwszetrwożliwytaki, który czuje trwogę, taki, który ma skłonność do odczuwania trwogi, często się trwoży.
typowszetypowyo człowieku: posiadający pewne stereotypowe cechy, które przypisuje się przedstawicielom danego zawodu, pokolenia czy grupy społecznej.
uciążliwszeuciążliwytrudny do zniesienia, męczący.
uczciwszeuczciwytaki, który odpowiada rzeczywistości (zwykle: bezstronny, szczery), rzetelny.
urokliwszeurokliwyurzekający nastrojem, zachwycający swoim pięknem.
ustępliwszeustępliwybędący przejawem, wyrazem czyjejś ustępliwości.
uszczypliwszeuszczypliwyo człowieku: taki, który świadomie potrafi kogoś innego ukłuć, wyrządzić przykrość, złośliwy.
wartościowszewartościowytaki, który ma dużą wartość materialną lub inną (np. strategiczną).
właściwszewłaściwytaki, który ma typowe cechy jakiejś klasy obiektów, jest najlepszym z szeregu przedstawicielem czegoś, taki, który może być kluczowym elementem układu obiektów.
wnikliwszewnikliwyo wzroku, spojrzeniu, obserwacji - lustrujący z uwagą i z rozwagą coś, kogoś.
wrażliwszewrażliwyo informacjach: istotny, taki, nad którym powinna być roztoczona pewna ochrona.
wrzaskliwszewrzaskliwyo rozmowie, dźwiękach itp.: pełen wrzasku, wyjątkowo głośny i nieprzyjemny.
wsiąkliwszewsiąkliwytaki, który łatwo wchłania ciecz, chłonny.
wstrzemięźliwszewstrzemięźliwyo człowieku, taki, który jest ostrożny, rozważny i zachowuje umiar.
wstydliwszewstydliwytaki, który świadczy o czyjejś wstydliwości.
wzgardliwszewzgardliwytaki, który wyraża pogardę, pogardliwy.
zapalczywszezapalczywygniewny, srogi, taki, który jest gwałtowny i nie zapomina np. o zemście, taki, który jest potężny.
zapobiegliwszezapobiegliwyo człowieku: wybiegający myślą w przód, przewidujący.
zaraźliwszezaraźliwytaki, który się przenosi, którym można się zarazić.
zawszezawszeprzez cały czas.
zdradliwszezdradliwyniebezpieczny, mimo pozorów bezpieczeństwa, dający złudne poczucie pewności.
zdrowszezdrowytaki, który ma przyczyniać się do lepszego samopoczucia, lepszej kondycji, do zachowania zdrowia.
zgryźliwszezgryźliwyo człowieku: złośliwy, ironiczny, taki, który jest skłonny specjalnie zrobić komuś przykrość.
zjadliwszezjadliwyo jedzeniu: taki, który da się zjeść, ale bez szczególnej przyjemności.
złośliwszezłośliwytaki, który jest emanacją złośliwości, świadczy o złośliwości, wynika z niej.
żałośliwszeżałośliwytaki, który wyraża smutek i żal.
żarliwszeżarliwyo człowieku: gorliwy, namiętny, taki, który robi coś z oddaniem, wiarą, energicznie.
żwawszeżwawycecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
życzliwszeżyczliwyczłowiek wścibski, plotkarz, donosiciel, taki, który nadmiernie interesuje się sprawami innych osób, komentuje je, próbuje w nie ingerować itp.
żywszeżywytaki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
× Instrukcja obsługi:
- rozpocznij pisanie wiersza lub innego utworu korzystając z edytora tekstów.
- gdy zabraknie Ci rymu, wpisz słowo, do którego rymu szukasz w pole Hasło do wyszukania i naciśnij przycisk Znajdź rymy.
- gdy szukasz słowa związanego z danym tematem (np. synonimu lub antonimu) do wybranego słowa wpisz je w pole Hasło do wyszukania i naciśnij przycisk Znajdź podobne.
- po zakończeniu pisania sprawdź pisownię, korzystając z funkcji Sprawdzanie pisowni ABC, a następnie zapisz lub wydrukuj utwór.