edytor, słownik rymów, słownik tematyczny

×

Lista rymów do słowa: wiele1 sylaba

Ele
Elę

2 sylaby

Adele
Adelę
Amiele
Aniele
Anielę
apele
ariele
Bele
Belę
Biele
Bielę
Brele
cele
celę
chmiele
chmielę
ciele
cielę
cwele
cwelę
czar-ziele
czele
czelę
ćele
ćelę
Dele
Delę
Drele
Drelę
dziele
dzielę
excele
Fele
Felę
Grele
Grelę
Grzele
Grzelę
Hele
Helę
Imiele
Imielę
Ismaele
Israele
Joele
kele
kiele
knele
koele
krem-żele
Mele
Melę
miele
mielę
na czele
Nele
Nelę
Noele
obielę
ocele
ocielę
ohele
omrzele
Opiele
Opielę
oskrzele
ośmielę
pel-mele
Pele
Pelę
Piele
Pielę
Pleyele
riele
Schiele
skrzele
Smele
Smelę
stele
stelę
strzele
strzelę
Szele
Szelę
sznele
sznelę
ściele
ścielę
śmiele
taele
Trele
Trelę
trzmiele
ubielę
udzielę
ustrzelę
uściele
uścielę
wcielę
wiele
wstrzelę
wściele
wścielę
zdzielę
zele
Zelę
ziele
zmiele
zmielę
żele

3 sylaby

achtele
akwarele
akwarelę
allele
aludele
alumele
Amschele
Angele
Angelę
Apostele
apsele
artele
barciele
Bargiele
barrele
Bartele
Bartelę
Bazele
Bazelę
bedele
bejele
berkele
betele
Bożym Ciele
brucele
brucelę
Brukselę
Bukiele
buksztele
burdele
butwiele
camele
chanele
Chorzele
chromele
chruściele
chrzciciele
Ciepiele
Ciepielę
Claudele
czciciele
Czepiele
czynele
Daniele
Danielę
Dehnele
dezele
dobielę
Dogiele
dostrzelę
dościele
dościelę
drążele
Dubiele
Dykiele
dzięgiele
dżebele
Effele
Eiffele
Emanuele
Emanuelę
Engele
Erbele
Ezechiele
favele
favelę
fawele
fawelę
fidele
fidelę
flanele
flanelę
Formele
Formelę
fortele
fotele
Fugiele
Gabriele
Gabrielę
Gardele
gardziele
garnele
garnelę
gazele
gazelę
gądziele
Gizele
Gizelę
gorżciele
grążele
Grygiele
gryziele
grządziele
Gurbiele
gymele
hacele
Hampele
Hawelę
Hebbele
Herschele
hostele
hotele
intele
Izabele
Izabelę
izohele
izohelę
Jagiele
Jankiele
Jokiele
Jurgiele
Kadele
Kadelę
Kamele
Kamelę
kandele
kandelę
kanele
kanelę
kantele
Kapele
Kapelę
Karele
karmele
karpiele
kartele
kasztele
Kądziele
Kądzielę
kąpiele
kenele
kennele
kernele
Kessele
kiepele
kierdele
kipiele
kisiele
Kleszczele
klientele
klientelę
kłączele
koażele
Kobiele
Kobielę
Konkele
Korbele
Kornele
Kornelę
Kosele
Koselę
Koszele
Koszelę
kosztele
kosztelę
kościele
Koziele
krąpiele
krenele
Kristele
Kudele
Kudelę
Kukiele
kumpele
kumpelę
kupele
kupelę
kurdele
Kurdziele
Kurpiele
Küttele
Kybele
lamele
lamelę
Laurele
Lengyele
Lessele
Lionele
liożele
lizele
Madele
Makiele
makrele
makrelę
makswele
Mandele
Mandelę
manele
manelę
Manuele
Manuelę
Marcele
Marcelę
Matele
Matelę
menele
Merkele
micele
micelę
Michaele
Michele
Mięciele
Miguele
minstrele
Mirele
Mirelę
miscele
miscelę
mistele
mistelę
Misztele
Misztelę
modele
modzele
mohele
monele
morele
morelę
mornele
motele
motelę
Mozelę
mściciele
nadzielę
namiele
namielę
naściele
naścielę
Niedziele
Niedzielę
nieśmiele
niewiele
Nigele
nowele
nowelę
Nykiele
obdzielę
obścielę
odbielę
oddziele
oddzielę
odstrzelę
oficjele
okowiele
onieśmielę
opierdzielę
pamele
pamelę
panele
parcele
parcelę
Pardele
Pardelę
pastele
Paszele
Pawele
Pawelę
pąkwiele
pedele
peerele
pele-mele
pesele
petrele
pędele
Pękiele
pierdziele
pierdzielę
piksele
Pindele
piszczele
pobielę
podbielę
podchmielę
podściele
podścielę
podzielę
pompele
pompelę
Popiele
Popielę
portfele
postrzelę
pościele
pościelę
powielę
prequele
priamele
protele
prunele
prunelę
pryszczele
przedzielę
przemiele
przemielę
przepiele
przepielę
przestrzelę
prześciele
prześcielę
przybielę
przydzielę
przystrzelę
przyściele
przyścielę
pszczele
pumele
pumelę
querele
querelę
Rachele
Rachelę
Rafaele
Rafaelę
ratele
Ravele
rondele
rondelę
rotele
rozanielę
rozbielę
rozdzielę
rozmiele
rozmielę
rozstrzelę
rozściele
rozścielę
rukwiele
Russele
Ruysdaele
sahele
samiele
Samsele
Samuele
sardele
sardelę
Semele
sequele
Seszele
Simmele
singspiele
skaczele
skalpele
skrzypiele
skurwiele
spaniele
spierdzielę
spinele
spopielę
spuszczele
Staszele
Stencele
stornele
stroiciele
strzępiele
Surdele
Surdziele
Szczakiele
szczmiele
Szczygiele
szkandele
szkandelę
szmermele
szpeciele
szrapnele
szynele
śmierdziele
tabele
tabelę
tangele
tangelę
Tekiele
Tekielę
Tochele
top modele
topiele
torbiele
trójziele
trypele
tunele
tutele
tutelę
twardziele
ukelele
ukulele
umbrele
umbrelę
upierdzielę
uspantele
uweselę
Vondele
wajgele
wajgelę
wawele
wesele
weselę
Wessele
wiertele
Wiesele
wpierdzielę
współdziele
współdzielę
wybielę
wycielę
wydzielę
wymiele
wymielę
wypiele
wypielę
wystrzelę
wyściele
wyścielę
zabielę
zacielę
zarzuele
zarzuelę
zastrzelę
zaściele
zaścielę
zawszele
zawszelę
zbroiciele
Zdebele
Zefele
zestrzelę
zgorzele

4 sylaby

alcatele
alumożele
antyciele
aparthotele
archaniele
arcydziele
asfodele
ataktostele
ataktostelę
audiotele
bagatele
bagatelę
Bartyzele
Becquerele
bekerele
beszamele
blastocele
brokatele
brokatelę
budziciele
burzyciele
ceregiele
ceregielę
cocker-spaniele
colonele
cytadele
cytadelę
cytronele
cytronelę
czyściciele
damuzele
damuzelę
Dardanele
decybele
Demirele
doggerele
Domicele
Domicelę
dopierdzielę
dręczyciele
Duhamele
duperele
duperelę
dusiciele
dzierżyciele
Emmanuele
falafele
Fernandele
filozele
filozelę
forkasztele
gastrocele
glockenspiele
głosiciele
gnębiciele
gorszyciele
grabiciele
gwałciciele
haplostele
haplostelę
hemocele
hydrożele
Immanuele
inconele
informele
izokandele
izokandelę
judziciele
kalomele
kamizele
kamizelę
kapitele
karabele
karabelę
karawele
karawelę
karmiciele
karuzele
karuzelę
kolonele
kontrkościele
kropiciele
krzewiciele
krzywdziciele
kuratele
kuratelę
kurdebele
kusiciele
kwadratele
Lelewele
lipożele
marzyciele
mąciciele
męczyciele
mikrocele
mikrociele
mirabele
mirabelę
mortadele
mortadelę
muszkatele
muszkatelę
myśliciele
napierdzielę
Nathaniele
nauczyciele
netlabele
niepszczele
nietrzmiele
niszczyciele
nonparele
nosiciele
novotele
nowotele
obywatele
odpierdzielę
odpopielę
okaziciele
oskarżyciele
ożywiciele
Pachelbele
paralele
paralelę
parantele
parantelę
parentele
parentelę
parkhotele
Paruzele
personele
Petronele
Petronelę
podpierdzielę
pogorzele
Pogorzelę
popierdzielę
poweselę
półaniele
półtunele
przeciwciele
przepierdzielę
przyjaciele
przypierdzielę
ręczyciele
rękodziele
ritornele
rodziciele
rozpierdzielę
rozweselę
rubrycele
rubrycelę
Ruisdaele
rytornele
sapropele
saradele
saradelę
schizocele
seradele
seradelę
sidequele
skazitiele
spongocele
springer spaniele
springer-spaniele
stręczyciele
stworzyciele
szerzyciele
świadczyciele
tarantele
tarantelę
tępiciele
tłumiciele
topmodele
trele-morele
tropiciele
truciciele
trwoniciele
trzebiciele
tunicele
tunicelę
uwodziciele
uzdrowiciele
walczyciele
Wenezuelę
wermiszele
węszyciele
wichrzyciele
wielbiciele
wierzyciele
wiolonczele
wiolonczelę
właściciele
Wnory-Kużele
wskrzesiciele
wuwuzele
wuwuzelę
wypierdzielę
zapierdzielę
zbawiciele
zgorszyciele
zimoziele
żywiciele

5 sylab

aktynostele
aktynostelę
antykościele
arcydzięgiele
autoburdele
ciemiężyciele
donosiciele
doręczyciele
dostarczyciele
elektroskalpele
ferrospinele
fotomodele
makromodele
megahotele
megapiksele
Michelangele
mikromodele
minihotele
narkokartele
naruszyciele
nieprzyjaciele
nosogardziele
objawiciele
odkupiciele
odnowiciele
odrodziciele
odwodziciele
organożele
oswobodziciele
poceregielę
pocieszyciele
poliszynele
pomożyciele
poręczyciele
poskromiciele
potępiciele
przedstawiciele
przekaziciele
przenosiciele
przywłaszczyciele
przywodziciele
roznosiciele
rozwoziciele
silikażele
supermodele
syderożele
syfonostele
syfonostelę
sylikażele
telenowele
telenowelę
ubezpieczyciele
uciemiężyciele
wspomożyciele
współwierzyciele
współwłaściciele
wszechwłaściciele
wybawiciele
wyraziciele
wyręczyciele
wyzwoliciele
założyciele

6 sylab

autoprzeciwciele
megabekerele
ojce założyciele
petabekerele
samogwałciciele
wolnomyśliciele
współobywatele
współzałożyciele
wyswobodziciele

7 sylab

ojcowie założyciele
× Definicje znalezionych rymów:
RymSłowo bazoweDefinicja
akwareleakwarelaobraz namalowany techniką akwareli.
antycieleantyciałoprzeciwciało, immunoglobulina - rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego, charakteryzuje się ono zdolnością do swoistego rozpoznawa
apeleapelw szermierce dwukrotne dotknięcie wysuniętą nogą ziemi.
arcydzielearcydziełocoś wyjątkowo udanego, do którego wykonania, przeprowadzenia potrzeba specjalnych umiejetności.
arielearielGazella gazella arabica - podgatunek gazeli górskiej, ssaka z rodziny krętorogich, występujące w Syrii i na całym Półwyspie Arabskim.
ArieleArielGazella gazella arabica - podgatunek gazeli górskiej, ssaka z rodziny krętorogich, występujące w Syrii i na całym Półwyspie Arabskim.
asfodeleasfodelAsphodelus - rodzaj roślin z podrodziny lub rodziny (w zależności od ujęcia) złotogłowowych.
autoprzeciwcieleautoprzeciwciałoprzeciwciało skierowane przeciwko tkankom własnego organizmu.
bagatelebagatelapałacyk lub pawilon mieszkalny, stawiany zwykle w ogrodzie, modny w XVIII i XIX w.
bekerelebekereljednostka miary aktywności promieniotwórczej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).
belebeljednostka miary wielkości ilorazowych.
betelebetelPiper betle – gatunek rośliny z rodziny pieprzowatych, pochodzi z Indii i Półwyspu Malajskiego.
BieleBielrodzaj drewna, które w pniu drzewa przewodzi wodę z solami mineralnymi oraz gromadzi substancje zapasowe.
bielebielrodzaj drewna, które w pniu drzewa przewodzi wodę z solami mineralnymi oraz gromadzi substancje zapasowe.
burdeleburdelokreślenie domu publicznego.
camelecamelpapieros marki Camel.
celecelapomieszczenie w klasztorze, pokój zakonnika.
CeleCelapomieszczenie w klasztorze, pokój zakonnika.
ChaneleChanelfrancuski dom mody założony przez Coco Chanel.
chanelechanelfrancuski dom mody założony przez Coco Chanel.
ChmieleChmieltaniec ludowy wykonywany do pieśni weselnej o tej samej nazwie.
chmielechmieltaniec ludowy wykonywany do pieśni weselnej o tej samej nazwie.
ChruścieleChruścielinaczej derkacz.
chruścielechruścielinaczej derkacz.
chrzcicielechrzcicielktoś, kto udziela chrztu.
cieleciałoskóra, tkanka mięsna i tłuszczowa, miękkie (zewnętrzne) części, z których zbudowany jest człowiek i większość zwierząt.
cwelecwelciota, pedał.
cytadelecytadelatwierdza dominująca nad miastem lub prowincją, charakterystyczna dla starszych fortyfikacji.
cytronelecytronelaCymbopogon - rodzaj trawy z rodziny wiechlinowatych.
czyneleczynelinstrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
czyścicieleczyścicielosoba czyszcząca, sprzątająca.
decybeledecybellogarytmiczna jednostka miary równa 1/10 bela.
donosicieledonosicielktoś, kto donosi komuś o czymś, informuje kogoś o czymś.
dręczycieledręczycielprześladowca, ktoś, kto kogoś dręczy.
dupereleduperelmało ważna sprawa.
dupereleduperelamało ważna sprawa.
dzierżycieledzierżycielosoba faktycznie władająca czymś w imieniu kogoś innego.
falafelefalafelsmażone kulki lub kotleciki z przyprawionej ciecierzycy, bądź bobu z sezamem.
favelefavelarozległa dzielnica nędzy, tworząca się wokół miasta, zamieszkiwana przez najbiedniejszą ludność.
fawelefawelarozległa dzielnica nędzy, tworząca się wokół miasta, zamieszkiwana przez najbiedniejszą ludność.
filozelefilozelanić jedwabna nieskręcana.
forkaszteleforkasztelpomieszczenie mieszkalne na dawnych żaglowcach, nadbudówka zbudowana na pokładzie w dziobowej części jednostki.
fortelefortelpodstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
gardzielegardzielwąskie, ciasne przejście.
garnelegarnelaCrangon crangon – jadalny gatunek morskiej, drapieżnej krewetki z rodziny Crangonidae.
gazelegazelaGazella – rodzaj antylop właściwych, zamieszkują północne i wschodnie tereny Afryki, zachodnią i środkową Azję oraz część Półwyspu Indyjskiego.
głosicieległosicielten, który rozpowszechnia jakieś poglądy.
grabicielegrabicielktoś, kto dokonuje grabieży.
hacelehacelhak wkręcany w końską podkowę, który zapobiega ślizganiu się zwierzęcia po podłożu.
HeleHelnajlżejszy pierwiastek z grupy VIII układu okresowego pierwiastków.
helehelnajlżejszy pierwiastek z grupy VIII układu okresowego pierwiastków.
hostelehosteltanie miejsce tymczasowego zakwaterowania o standardzie różniącym się od hotelu głównie liczbą miejsc w pokojach, łóżkami piętrowymi i współdzieleniem części wyposażenia oraz pomieszczeń przeznaczony
hydrożelehydrożelżel, w którym fazą rozproszoną jest woda.
inteleintelnajwiększy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
InteleIntelnajwiększy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
KareleKarelmieszkaniec Karelii, człowiek pochodzenia karelskiego.
karmelekarmelzakon karmelitański.
karpielekarpielBrassica napus var. napobrassica - odmiana (kultywar) kapusty rzepak, roślina należąca do rodziny kapustowatych.
kartelekartelporozumienie lub praktyki uzgodnione przez co najmniej dwóch konkurentów, mające na celu koordynację ich zachowań konkurencyjnych na rynku lub wpłynięcie na istotne czynniki konkurencji.
karuzelekaruzelpopularna na siedemnastowiecznych dworach europejskich zabawa wzorowana na średniowiecznych turniejach rycerskich, w czasie której popisywano się sztuką jeździecką i fechtunkiem.
kasztelekasztelzamek lub jego główna część w postaci warownego budynku mieszkalnego, zajmowanego przez kasztelana lub pana feudalnego.
kąpielekąpielkąpanie się, często w wannie (lub specjalnym zbiorniku) w celach higienicznych albo leczniczych.
kierdelekierdelstado owiec w górach, najczęściej należących do różnych gospodarzy, pozostających pod opieką bacy, także stado kozic.
kisielekisielpotrawa składająca się z wody, owoców, cukru i mąki ziemniaczanej jako zagęstnika (obecnie częściej robiona z gotowej mieszanki skrobiowo-aromatowej nazywanej tak samo).
KisieleKisielpotrawa składająca się z wody, owoców, cukru i mąki ziemniaczanej jako zagęstnika (obecnie częściej robiona z gotowej mieszanki skrobiowo-aromatowej nazywanej tak samo).
kneleknelmasa z surowego, siekanego i utłuczonego mięsa cielęcego lub drobiowego, wymieszanego ze śmietaną.
kolonelekolonelmignon, stopień pisma drukarskiego liczący 7 punktów.
kosztelekosztelapolska odmiana jabłoni znana od XVII wieku.
kościelekościółwspólnota Kościoła rzymskokatolickiego, grupa jego członków niezależnie od hierarchii i struktur formalnych.
KozieleKoziełdorosły samiec kozy.
krąpielekrąpielTacca - rodzaj rośliny z rodziny krąpielowatych.
krenelekreneljeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt.
krzewicielekrzewicielosoba, która głosi jakieś poglądy czy idee, często nowsze, szlachetniejsze, doskonalsze.
kuratelekuratelaustanawiana sądownie forma ochrony majątku, tymczasowo pozostającego bez właściciela.
kusicielekusicielprowokator, który czymś kusi.
lamelelamelaregularna struktura.
makswelemaksweljednostka strumienia indukcji magnetycznej w układzie CGS, jednostka przejściowo legalna układu SI.
manelemanelastyl muzyczny będący mieszanką muzyki cygańskiej, orientalnej oraz współczesnej muzyki pop.
manelemanelestyl muzyczny będący mieszanką muzyki cygańskiej, orientalnej oraz współczesnej muzyki pop.
menelemenelpogardliwie o człowieku żyjącym poza społeczeństwem, wywołującym obrzydzenie swoim wyglądem, zapachem i zachowaniem.
mikromodelemikromodelminiaturowy model samolotu, statku, a także kooperacji rynkowej.
modelemodelkonstrukcja, schemat, który ukazuje działanie czegoś, pomaga w wyjaśnieniu i poznaniu zjawisk, często jest to twór teoretyczny.
modzelemodzelw medycynie: rodzaj odcisku.
monelemonelsrebrzystobiały stop miedzi (27–31%) i niklu z domieszką kobaltu.
morelemoreladrewno pozyskiwane z drzewa moreli pospolitej, wykorzystywane do wędzenia.
muszkatelemuszkatelinna, popularna nazwa pelargonii.
muszkatelemuszkatelainna, popularna nazwa pelargonii.
myślicielemyślicielosoba zajmująca się filozofią.
nieprzyjacielenieprzyjacielwróg w sensie militarnym w czasie wojny.
nieśmielenieśmieleprzenośnie: słabo, delikatnie, subtelnie.
nosicielenosicielten, który coś nosi (np. nosiciel lektyki).
nowelenowelazapis aktu prawnego modyfikującego wcześniejsze przepisy prawa.
objawicieleobjawicielosoba głosząca coś, donosząca o czymś.
obywateleobywatelstały mieszkaniec miasta posiadający prawa obywatelskie, członek społeczeństwa danego państwa, mający określone uprawnienia i obowiązki zastrzeżone przez prawo i konstytucję.
oceleocelhak wkręcany w końską podkowę, który zapobiega ślizganiu się zwierzęcia po podłożu.
OdkupicieleOdkupicielosoba, która kogoś odkupiła, wyzwoliła od czegoś, zazwyczaj tak określa się Chrystusa.
odkupicieleodkupicielosoba, która kogoś odkupiła, wyzwoliła od czegoś, zazwyczaj tak określa się Chrystusa.
odnowicieleodnowicielosoba, która coś odnawia, zmienia w taki sposób, by przywrócić temu dawny porządek.
odrodzicieleodrodzicielosoba, która powołuje na nowo do życia, wskrzesza do istnienia, pobudza do działania.
oficjeleoficjelosoba pełniąca ważną funkcję, piastująca wysoki urząd wiążący się ze znacznym prestiżem.
oskarżycieleoskarżycielosoba, która kogoś o coś oskarża, obwinia, coś komuś zarzuca.
oskrzeleoskrzelefragment układu oddechowego, rozgałęziająca się rurka doprowadzająca powietrze do płuc i odprowadzająca je z nich.
panelepanelrodzaj publicznej dyskusji.
paranteleparantelaród, większa ilość krewnych i powinowatych, wstępnych i zstępnych, drzewo genealogiczne.
pastelepasteltechnika malarska wykorzystująca środek rysunkowy i malarski w formie kolorowego sztyftu, kredki lub ołówka, służący do nanoszenia kolorowych pigmentów na podłoże.
pedelepedelosoba pracująca w jakiejś instytucji jako woźny.
petrelepetrelfulmar zwyczajny, fulmar, Fulmarus glacialis – gatunek dużego ptaka morskiego z rodziny burzykowatych, zamieszkujący północny Atlantyk i Pacyfik, granica zasięgu wciąż przesuwa się na południe - tere
pierdzielepierdzielpogardliwe, lekceważące określenie starego, zrzędliwego, niedołężnego człowieka.
piszczelepiszczelpodstawowa kość goleni leżąca po stronie przyśrodkowej.
pompelepompelanajwiększy wśród cytrusów owoc rośliny o tej samej nazwie.
popielepopiółw technologii żywienia, przetwórstwie zbożowym: składniki mineralne zawarte w ziarnach zbóż.
portfeleportfelrodzaj pojemnika na banknoty i monety, wykonany ze skóry lub innego podobnego materiału.
poskromicieleposkromicielosoba zdolna do podporządkowania sobie istot lub żywiołów potężniejszych od przeciętnego człowieka.
pościelepościelprześcieradło i ozdobne worki z materiału, w które obleka się poduszki i kołdrę.
potępicielepotępicielczłowiek, który kogoś lub coś potępił.
pruneleprunelacienka, mocna tkanina jedwabna o splocie atłasowym.
pryszczelepryszczelrodzaj chrząszcza z rodziny oleicowatych.
przeciwcieleprzeciwciałorodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego, charakteryzuje się ono zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów.
przedstawicieleprzedstawicielosoba, która kogoś reprezentuje, zastępuje go wobec prawa.
przekazicieleprzekazicielczłowiek, który coś przekazuje, powierza drugiej osobie.
przenosicieleprzenosicielosobnik, który jest nosicielem bakterii lub wirusa, ale sam nie ulega zarażeniu.
przyjacieleprzyjacielkochanek, osoba, z którą zdradza się partnera.
RafaeleRafaelwłoski malarz i architekt, najmłodszy z trójki genialnych artystów włoskiego renesansu, znany z licznych przedstawień Madonny.
ręczycieleręczycielczłowiek, który poręcza za kogoś.
rękodzielerękodziełoprzedmiot ręcznie wykonany.
rondelerondelapuklerz, który jest drewniany i powleczony skórą.
roznosicieleroznosicielnosiciel czegoś, czymś łatwo się zarazić, może sam chorować lub tylko zarażać, samemu nie chorując.
rozwozicielerozwozicielosoba, która coś rozwozi.
saradelesaradelaOrnithopus - rodzaj roślin należący do rodziny bobowatych, rodzaj należący do kladu roślin dwuliściennych właściwych.
sardelesardelazwyczajowa nazwa ryb morskich z rodzaju Engraulis.
sequelesequelkontynuacja jakiegoś dzieła, najczęściej filmu, książki lub gry komputerowej, przedstawiająca dalsze losy poznanych bohaterów lub kontynuująca wątek ukazany w poprzednim dziele..
skaczeleskaczelSalticidae – kosmopolityczna rodzina pająków, które nie tkają sieci, tylko polują skacząc na swoją ofiarę, w skład rodziny, mającej minimum 65 mln lat, wchodzi ok. 5600 tysięcy gatunków przynależącyc
skrzeleskrzelskrzydełko na przedniej krawędzi skrzydła samolotu.
skrzeleskrzelaskrzydełko na przedniej krawędzi skrzydła samolotu.
skrzeleskrzeleskrzydełko na przedniej krawędzi skrzydła samolotu.
skurwieleskurwielwyzwisko pod adresem mężczyzn. #A1: {złość, wstręt, nieużyteczność, krzywda, błąd, nieszczęście} - m
spanielespanielpies z grupy psów myśliwskich, używany głównie do polowań na ptactwo.
spuszczelespuszczelchrząszcz należący do rodziny kózkowatych.
stelestelawewnętrzna warstwa w budowie pierwotnej korzenia i łodygi.
stręczycielestręczycielczłowiek, który nakłaniania inne osoby do prostytucji.
strzępielestrzępielwspólna nazwa dla ryb morskich z rodziny strzępielowatych (Serranidae), które żyją w wodach ciepłych i gorących.
stworzycielestworzycielw religiach monoteistycznych: istota nadprzyrodzona, najwyższa, stworzyciel świata
StworzycieleStworzycielw religiach monoteistycznych: istota nadprzyrodzona, najwyższa, stworzyciel świata
szpecieleszpecielEriophyoidea – nadrodzina roślinożernych roztoczy, charakteryzujących się obecnością dwóch par odnóży i odmiennym od pozostałych roztoczy wykształceniem narządów gębowych.
szrapneleszrapnelpocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi.
śmieleśmielebez lęku, bez oporów.
śmierdzieleśmierdzielPhallus impudicus L. – gatunek grzyba z rodziny sromotnikowatych, występuje na całej półkuli północnej w strefie klimatu umiarkowanego, a także w Ameryce Południowej i w Azji (Japonia, Cejlon, Jawa),
taranteletarantelakompozycja w muzyce klasycznej, która zachowuje charakterystyczne cechy (np. tempo) ludowej taranteli.
topieletopielwody pieniące się na mokradłach.
treletrelrodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej).
trwonicieletrwonicielosoba, która coś trwoni - czas, majątek itp.
trzmieletrzmieltrzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych.
trzmieletrzmielitrzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych.
tuneletuneldługie i stosunkowo ciasne miejsce, obiekt, może to być ocienione, zadaszone przejście (albo przejazd), wykopany pod ziemią tunel - zwykle wtedy jest to łącznik pomiędzy dwoma pomieszczeniami, dwiema
twardzieletwardzielodosobnione wzgórze zbudowane ze skał odporniejszych na wietrzenie, niż skały go otaczające.
ukuleleukulelerodzaj gitary o niewielkich rozmiarach i czterech strunach, zwykle używana jako instrument akompaniujący.
umbreleumbrelaabażur.
uwodzicieleuwodzicielMężczyzna, który uwodzi inne osoby.
uzdrowicieleuzdrowicielosoba, która leczy, wykorzystując metody pozamedyczne.
wermiszelewermiszelmakaron w kształcie długich nitek.
wskrzesicielewskrzesicielcudotwórca, który przywraca życie zmarłym.
zawszelezawszelaCyamus - rodzaj stawonogów zaliczany do rzędu obunogów.
zbawicielezbawicielosoba posłana przez Boga, która ma przynieść zbawienie, ocalić, zakończyć działanie zła.
ZbawicieleZbawicielosoba posłana przez Boga, która ma przynieść zbawienie, ocalić, zakończyć działanie zła.
zgorzelezgorzelgangrena - rozkład tkanek w żywym organizmie przez bakterie gnilne (beztlenowce), przyczyną jest obecność ogniska martwicy, dostępnego dla bakterii.
zielezieleususzona (lub stosunkowo rzadziej używana jako świeża) w całości, zazwyczaj jeszcze dodatkowo spreparowana (np. otarta) roślina zielna, która może znaleźć zastosowanie w kulinariach, ziołolecznictwie
żeleżelinstrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
żeleżeleinstrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
× Instrukcja obsługi:
- rozpocznij pisanie wiersza lub innego utworu korzystając z edytora tekstów.
- gdy zabraknie Ci rymu, wpisz słowo, do którego rymu szukasz w pole Hasło do wyszukania i naciśnij przycisk Znajdź rymy.
- gdy szukasz słowa związanego z danym tematem (np. synonimu lub antonimu) do wybranego słowa wpisz je w pole Hasło do wyszukania i naciśnij przycisk Znajdź podobne.
- po zakończeniu pisania sprawdź pisownię, korzystając z funkcji Sprawdzanie pisowni ABC, a następnie zapisz lub wydrukuj utwór.