edytor, słownik rymów, słownik tematyczny

×

Lista rymów do słowa: muzyka1 sylaba

Iga
Igą

2 sylaby

Adyga
Adygą
adżyka
adżyką
Afryka
Afryką
Aftyka
Aftyką
Amiga
Amigą
aplika
apliką
Asnyka
astika
astiką
aszyka
biga
bigą
Bika
bryka
bryką
byka
bzika
bzyga
bzyka
ceika
Craiga
cyga
cygą
cyka
ćmika
ćwika
dryga
drygą
Dryka
Dryką
dyga
Dyka
Dyką
Dzika
Dziką
dźwiga
epika
epiką
Erika
Eriką
Eryka
Eryką
etyka
etyką
figa
figą
fika
flika
fryga
frygą
Gaika
giga
gigą
gnyka
Goika
grdyka
grdyką
Gryka
Gryką
gzika
gziką
Idzika
Irzyka
jiga
kaika
Kika
klika
kliką
Kryka
Krzyka
ksyka
kszyka
kwika
laika
liga
ligą
łyka
Maika
miga
Mika
Miką
mklika
mlika
mrzyka
myka
Mzyka
Nika
nyga
nygą
Nyka
obrzyga
ocyka
oczlika
omyka
optyka
optyką
osmyka
ostryga
ostrygą
ostrzyga
ostrzygą
ostyga
osyka
oślika
pika
piką
plika
pliką
pryka
prztyka
pstryka
psyka
Puiga
pyka
Pyką
Ryga
Rygą
rzyga
sfryga
słoika
Słyka
smyka
Soyka
Soyką
Spika
stoika
stroika
stryka
strzyga
strzygą
strzyka
styka
Styką
syka
szeika
szłyka
śliga
śligą
śmiga
śmigą
tika
tiką
tryka
Tryką
tyka
Tyką
Ublika
Uglika
Uhliga
Ulfika
ulika
Ulryka
Ulryką
umrzyka
umyka
urdzika
Uryga
Urygą
ustrzygą
utyka
Utyką
w try miga
wiga
Wika
Wiką
wmyka
wnyka
wtyka
wtyką
wyga
wygą
Wyka
Wyką
wzdryga
zmyka
Znyka
zrzyga
Zweiga
zyga
Żbika

3 sylaby

Abramczyka
abulika
abwilczyka
Achajczyka
Adamczyka
Adamika
adeńczyka
afatyka
Afgańczyka
agańczyka
agnostyka
agogika
agogiką
agrafika
agryjczyka
akordyka
akordyką
akordzika
akryjczyka
akustyka
akustyką
alalika
Alandczyka
Alaryka
alczyka
alektyka
alergika
almika
alogika
alogiką
Amalrika
Amalryka
Ameriga
Ameryka
Ameryką
amorfika
anemika
Anglika
antyka
apatyka
apijczyka
arabika
arabiką
archaika
archaiką
Arktyka
Arktyką
Aryjczyka
Asamczyka
ascetyka
ascetyką
aseptyka
aseptyką
asmarczyka
astańczyka
ateńczyka
atletyka
atletyką
atopika
Attyka
Attyką
auriga
aurigą
autyka
awiatyka
awiatyką
azbomika
azbomiką
azdyka
Azorczyka
Babika
Bajtlika
Balika
Bałdyga
Bałdygą
Bandyka
Barczyka
barwika
Baryka
Baryką
baszłyka
Bączyka
befsztyka
Bendyka
Berdzika
bezika
Bialika
Białczyka
Bibika
biczyka
biedrzyga
biedrzygą
Bielczyka
bielika
Bieńczyka
Bilika
Bińczyka
bioetyka
bioetyką
Błaszczyka
Błaszyka
błyszczyka
Bobika
Bobryka
bobrzyka
Bołtryka
bończyka
Borczyka
boryka
Boszczyka
Bożyka
Bralczyka
Brańszczyka
Bratczyka
bridżyka
brneńczyka
Brodzika
Brunszwika
brydżyka
brzęczyka
Budryka
Budwiga
Budzika
Budzyka
Bulika
Burczyka
burzyka
bystrzyka
cadyka
Calika
cantiga
cantigą
Capika
cebrzyka
cedrzyka
Chabika
chemika
Chińczyka
chlewika
Chlodwiga
chłopczyka
chochlika
chodzika
Chomika
Chromika
chrząszczyka
Chudzika
Ciaszczyka
Cieplika
cierlika
Cieślika
Ciołczyka
cukrzyka
Cydzika
cyklika
Cylwika
cyprzyka
czepiga
czepigą
czerwczyka
Czerwika
Czopika
Czosnyka
Czosnyką
Czyżyka
Dawczyka
derika
derrika
dębika
diablika
dioptryka
dioptryką
dławika
dodźwiga
Domeyką
domyka
dorszyka
dotyka
Drabczyka
Drabika
Drążyka
drętwika
Drobika
Droździka
drzemlika
drzewiga
drzewigą
Dubczyka
Dubika
Dudzika
Dulika
Duńczyka
duplika
dupliką
Durlika
Duszczyka
Dworczyka
Dylika
dziadyga
dziadygą
dzierzbika
dzierzyka
dzyndzyka
dżojstika
egerczyka
egotyka
eklektyka
ekliptyka
ekliptyką
elektryka
elektryką
elfika
Emeryka
eratyka
erotyka
erotyką
erystyka
erystyką
eseistyka
eseistyką
Etiopczyka
ezelbryka
fabryka
fabryką
fałdzika
fastryga
fastrygą
fatyga
fatygą
feblika
Fedyka
Fidyka
figlika
fircyka
Fitrzyka
fizyka
fizyką
Florczyka
formika
formiką
Fotyga
Fotygą
Franczyka
Fraszczyka
Frączyka
Fredrika
Fronczyka
Gajdzika
Galika
Gamdzyka
garbika
Garczyka
gastryka
Gawlika
gazika
Gburczyka
gestyka
gestyką
Ghańczyka
Gierczyka
Glazika
glewika
gliptyka
gliptyką
gładzika
głąbika
Gmurczyka
gnostyka
Godzika
Golczyka
golfika
Golika
gończyka
gopika
gorzyka
Goździka
Górna Adyga
Górną Adygą
Grabika
Graczyka
Gradzika
grafika
grafiką
grądzika
grundiga
Gruszczyka
gruźlika
Grzebyka
Grzejszczyka
Grzelczyka
Grzeszczyka
Grzybczyka
Gulika
gupika
Guzika
gwoździka
haczyka
Halika
Handzlika
Hartwiga
hektyka
hełmika
Henrika
Henryka
Henryką
Herdzika
heroika
heroiką
hipika
hipiką
hippika
hippiką
Hudzika
Hydzika
idyllika
imbryka
Imiołczyka
indyga
Indyka
Indyką
intryga
intrygą
Irańczyka
italika
italiką
Iwańczyka
Jadczyka
Jadwiga
Jadwigą
Jajszczyka
jamszczyka
Janczyka
Jarczyka
Jaszczyka
Jażdżyka
Jenczyka
Jerzyka
jeździka
Jeżyka
jęczmyka
Jędryka
Jędryką
języka
Jonczyka
Jończyka
Józwika
Jóźwika
judaika
Jurczyka
Juszczyka
Kacprzyka
kacyka
Kamyka
kantyka
kantyką
kapika
karbika
Karlika
karmika
Karpika
Karwika
Kasprzyka
kaustyka
kaustyką
Kazika
Kielczyka
Kiełbika
Kiełtyka
Kiełtyką
klasyka
klasyką
klawika
kleryka
Klimczyka
Klodwiga
klopika
kloszyka
Kluczyka
Kluzika
Knapczyka
Knapika
knedlika
Knopczyka
Knopika
kobczyka
kocyka
koczyka
kojczyka
kolczyka
Kołczyka
komika
komiką
kończyka
Kopczyka
Korbika
Korczyka
kordzika
Korsyka
Korsyką
kosmyka
Koszyka
kotika
Kozika
Koźlika
kólczyka
krabika
Krawczyka
krąglika
krętlika
krobika
kroplika
Królczyka
królika
kruszczyka
krytyka
krytyką
krzemyka
krzewika
Krzyszczyka
krzywika
krzyżyka
księżyka
Kubika
Kublika
kucyka
kufika
kufiką
kuklika
Kulczyka
Kuliga
Kulika
Kumyka
kupczyka
Kurtyka
Kurtyką
kurwika
Kusyka
kusztyka
Kuszyka
kuśtyka
Kuświka
Kwadryga
Kwadrygą
kwadryka
kwadryką
lajbika
Lalika
lastrika
lastryka
Laszczyka
lejbika
leksyka
leksyką
lektyka
lektyką
Lenczyka
Leszczyka
liończyka
lipczyka
liryka
liryką
lodzika
logika
logiką
loliga
lubryka
lubryką
Ludwiga
Ludwika
Ludwiką
ludzika
luetyka
lyończyka
Łaszczyka
łazika
łoczyga
łoczygą
łodyga
łodygą
łodzika
łotrzyka
łowika
Łubczyka
Łuczyka
Łudzika
Łuszczyka
Magdzika
magika
Majchrzyka
Majtyka
Majtyką
Malczyka
Malika
małdrzyka
małżyka
mantyka
mantyką
Marczyka
Marika
Mariką
Martyka
Martyką
mastika
mastiką
mastyka
mastyką
Maszczyka
Matyka
Matyką
Mazika
mączlika
Mądrzyka
mątwika
meczyka
Medyka
Medyką
melika
meliką
Mendyka
Mendyką
mentyka
merzyka
metryka
metryką
mętlika
mętwika
Mężyka
mieczyka
międlika
Milika
mimika
mimiką
mistyka
mistyką
Miszczyka
młodzika
Młyńczyka
Molika
Motyka
Motyką
mozaika
mozaiką
Mrozika
mszalika
mucyka
mustyka
Muzyka
Muzyką
mużyka
mydlika
nadźwiga
nafika
Naglika
Nalczyka
nałyka
napstryka
narzyga
nastika
nastiką
nastrzygą
natyka
nautyka
nautyką
Nauzyka
Nauzyką
nawtyka
nawyka
nesquika
niedzika
niedziką
Niemczyka
niesplika
nieśplika
niszczyka
noetyka
noetyką
nordyka
nostrzyka
Noszczyka
Nowika
nożyka
nurzyka
obcyka
obliga
obojczyka
obstrzyga
obstrzygą
obtyka
obuwika
odmyka
odtyka
odwyka
oftalmika
oftalmiką
Ogończyka
Okrąglika
Okręglika
Olczyka
Oleszczyka
Omańczyka
opaślika
Opolczyka
oprzędzika
orańczyka
Orczyka
orfika
orfiką
Orlika
oskrzelika
Osmańczyka
osnuwika
ostendczyka
Owczarczyka
pacyka
pacyką
palika
papryka
papryką
Partyka
Partyką
Paszczyka
Patryka
Patyka
pawika
Pawlika
pazika
pątlika
pejczyka
pepika
Perlika
Petryka
Pędzika
Piecyka
pielika
Pieprzyka
Pietryga
Pietrygą
Pietryka
Pietryką
Pietrzyka
piewika
piędzika
pilika
Piszczyka
plastyka
plastyką
Plaszczyka
pledzika
płaszczyka
pławika
płomyka
płoszczyka
płozika
płożyka
pływika
pobryka
pochwika
pocyka
podmyka
podstrzyga
podstrzygą
podtyka
podwika
podwiką
podźwiga
poetyka
poetyką
pofika
poklika
polika
połyka
pomiga
pomyka
Popczyka
poprztyka
popstryka
popyka
Porczyka
porzyga
Posmyka
postrzyga
postrzygą
pośmiga
potyka
poumyka
poutyka
powtyka
pozmyka
półdzika
półdziką
Praczyka
praktyka
praktyką
Prawdzika
promyka
prozaika
prozaiką
prószyka
pryszczyka
przedźwiga
przełyka
przemyka
przetyka
przęślika
przodzika
przydźwiga
przymyka
przystrzyga
przystrzygą
przytyka
przywyka
psiarczyka
psychika
psychiką
publika
publiką
puszczyka
pyrlika
Pytlika
Pyzika
Radzika
Rajczyka
Rawczyka
Rawika
Religa
Religą
remika
replika
repliką
Rodryga
Rodzika
Roszczyka
Roszyka
rozbryka
rozstrzyga
Rubika
rubryka
rubryką
Rudyka
Rudzika
rulika
Ruryka
rustyka
rustyką
Ruszczyka
rybika
Rychlika
rycyka
Rydzyka
rytmika
rytmiką
ryzyka
ryżyka
rząpika
rzemlika
rzemyka
Sadlika
Sadzika
sadzyka
samczyka
sceptyka
scjatyka
scjatyką
sejsmika
sejsmiką
Seliga
Seligą
Semika
septyka
septyką
Serczyka
seulczyka
Siedlika
sierpika
Siwika
Skalika
skarbczyka
skarbika
skeczyka
składzika
Skolika
skrzydlika
Skrzypczyka
slajdzika
slawika
Sławika
Słodczyka
słodzika
Słowika
Słupika
Smoczyka
Smolika
Sobczyka
Sobika
spławika
spotyka
sprężyka
sraczyka
Stanclika
stańczyka
Starzyka
Staszczyka
statyka
statyką
Stawczyka
stawika
Stefczyka
stolika
Stopczyka
storczyka
straszyka
strofika
strofiką
Strózika
Stróżyka
strumyka
Struzika
Strzelczyka
strzyżyka
Stuglika
stylika
Substyka
Suliga
Suligą
Sulika
sumika
suplika
supliką
Surdyka
swastyka
swastyką
syndyka
szaflika
Szalczyka
szalika
szańczyka
Szarika
szaszłyka
szczawika
Szczeklika
Szczypczyka
Szeliga
Szeligą
szewczyka
Szklarczyka
szkrabika
szlamika
szlemika
Szlufika
sztabika
Szulczyka
Szulika
Szydlika
szyldzika
Szymczyka
Szymika
ślazika
Śledzika
ślizika
śliżyka
świdrzyka
świerszczyka
Świetlika
Tadzika
Tadżyka
taktyka
taktyką
Talika
tantryka
tańczyka
tarczyka
Tarika
Tempczyka
terlika
termika
termiką
tetryka
Tkaczyka
tłumika
Tobika
toffika
tołpyga
tołpygą
Tomczyka
Tomzika
topika
topiką
Towpika
Traczyka
trafika
trafiką
tragika
tragiką
trąbika
trądzika
Trepczyka
trofika
trofiką
trojczyka
trojszyka
tropika
tropiką
tryplika
trypliką
trzewika
tugrika
tuńczyka
Turczyka
Twardzika
tygrzyka
ufijczyka
Ulaczyka
Urbańczyka
utrechtczyka
Viebiga
w trymiga
Wabika
Wacyka
Wajdzika
Walczyka
wałczyka
Waszczyka
Wawrzyka
Wawszczyka
Ważyka
wąglika
wątlika
Wdowczyka
węglika
Węgrzyka
Wężyka
widlika
wierszyka
wietrzyka
wilcze łyka
Wilczyka
wirczyka
Wittiga
władyka
władyką
Władzika
włodyka
włodyką
wodzika
Wołczyka
Woszczyka
wozika
wpółdzika
wpółdziką
wrończyka
wroślika
Wróblika
Wrzalika
wrzodzika
wstężyka
wybzyka
wydrzyka
wydźwiga
wymiga
wymyka
wypika
wyprztyka
wypstryka
wyrzyga
wystrzyga
wystrzygą
wystyga
wytyka
zabzyka
Zaczyka
zadźwiga
zamiga
zamyka
zapika
zarzyga
zastrzygą
zastrzyka
zastyga
zatyka
zawrzyka
Zbroszczyka
zdejmika
Zduńczyka
zdźwiga
Zeflika
Zeliga
zestrzyga
zestrzygą
zezika
Zębika
zrazika
zwiślika
Zyzika
żaglika
żłobika
żółwika
żubrzyka
Żulczyka
żulika
żywczyka
żywika

4 sylaby

abadańczyka
abakańczyka
abidżańczyka
Abisyńczyka
Abruzyjczyka
abudżańczyka
abudżyjczyka
Achtelika
achterpika
Adygejczyka
aforystyka
aforystyką
Afrykańczyka
agadirczyka
agonistyka
agonistyką
agrochemika
agrofizyka
agrofizyką
akademika
Akadyjczyka
akatolika
akrobatyka
akrobatyką
aktorzyka
akwanautyka
akwanautyką
akwarystyka
akwarystyką
Akwitańczyka
akwizgrańczyka
Alabamczyka
Alaskijczyka
Albańczyka
albumika
alchemika
aleatoryka
aleatoryką
alegoryka
alegoryką
algebraika
algierczyka
alkierzyka
alofijczyka
aloplastyka
aloplastyką
alpejczyka
Alzatczyka
ałmatczyka
Ałtajczyka
Ambrozika
ammańczyka
analityka
analityką
anastatyka
anastatyką
andorczyka
Andryszczyka
Andrzejczyka
Andżelika
Andżeliką
anestetyka
anestetyką
angelika
angeliką
angielczyka
anglistyka
anglistyką
Angolczyka
ankarczyka
ankończyka
anorektyka
Antarktyka
Antarktyką
Antończyka
Antoszczyka
Antylczyka
anżelika
anżeliką
aparatczyka
apoplektyka
aporetyka
aporetyką
Apulijczyka
arabistyka
arabistyką
Aragończyka
Aramejczyka
Arendarczyka
Arizończyka
Armeńczyka
artretyka
Arubańczyka
Arubijczyka
arytmetyka
arytmetyką
astmatyka
astrachańczyka
astralistyka
astralistyką
astrofizyka
astrofizyką
astronautyka
astronautyką
Asturyjczyka
astygmatyka
asuańczyka
asunciończyka
Asyryjczyka
atomistyka
atomistyką
autentyka
autentyką
awiatoryka
awiatoryką
awiniończyka
Badeńczyka
bagdadczyka
Bahamczyka
Bahrajńczyka
bajończyka
bakijczyka
Balijczyka
balistyka
balistyką
Bałtroczyka
bałtystyka
bałtystyką
Banaszczyka
bandażyka
bandżulczyka
bangijczyka
Banglijczyka
bantamczyka
Bartoszczyka
basałyka
basryjczyka
Bawarczyka
bazylika
bazyliką
Bednarczyka
bejrutczyka
Belgijczyka
belgradczyka
Bengalczyka
Benińczyka
berlińczyka
Bermudczyka
berneńczyka
Bhutańczyka
Biafrańczyka
biblistyka
biblistyką
biharczyka
bijatyka
bijatyką
bioakustyka
bioakustyką
biochemika
bioelektryka
biofizyka
biofizyką
biomedyka
biometryka
biometryką
biostatyka
biostatyką
Birmańczyka
bissauczyka
biurotyka
biurotyką
Blecharczyka
Błażejczyka
Bochaczyka
Bogaczyka
Bojańczyka
bolończyka
bolszewika
boltończyka
bombajczyka
bombastyka
bombastyką
bonistyka
bonistyką
bonończyka
Bornholmczyka
Borowczyka
Borowika
bostończyka
Botswańczyka
Brabantczyka
bremeńczyka
Bretończyka
brodaczyka
Browarczyka
brukselczyka
Brunejczyka
Brytyjczyka
Buchalika
Bugajczyka
bukolika
bukoliką
bulimika
Bundesliga
Bundesligą
Burgundczyka
Burkińczyka
canberczyka
Cejlończyka
ceramika
ceramiką
cesarczyka
Chaldejczyka
chałturszczyka
chartumczyka
Chilijczyka
chimeryka
Chmielarczyka
choleryka
chrabąszczyka
chromatyka
chromatyką
ciemiężyka
Ciesielczyka
cmentarzyka
cyklistyka
cyklistyką
Cypryjczyka
cyrenaika
cyrulika
Czadyjczyka
czerwończyka
dakarczyka
dakijczyka
dakkijczyka
dalmatyka
dalmatyką
damarzyka
Danielczyka
dauhańczyka
Dawidczyka
delhijczyka
deliryka
Demarczyka
demotyka
demotyką
dentystyka
dentystyką
denwerczyka
dhakijczyka
diabetyka
diagnostyka
diagnostyką
diakaustyka
diakaustyką
diakrytyka
diakrytyką
dialektyka
dialektyką
dianetyka
dianetyką
diarystyka
diarystyką
dielektryka
dietetyka
dietetyką
dikaustyka
dikaustyką
dilijczyka
diuretyka
Długajczyka
dobrodzika
dobrodziką
dodomczyka
dogmatyka
dogmatyką
dokusztyka
dokuśtyka
Domińczyka
dowborczyka
dowodzika
drezdeńczyka
dubajczyka
dublańczyka
dublińczyka
dydaktyka
dydaktyką
Dymarczyka
dynamika
dynamiką
dynarczyka
dyplomika
dysgrafika
dyslektyka
dysplastyka
dystymika
dziedzińczyka
dżajpurczyka
dżakartczyka
dżibutczyka
echolalika
edynburczyka
egocentryka
egzotyka
egzotyką
ejdetyka
ejdetyką
Eklesiastyka
Eklezjastyka
ekonomika
ekonomiką
ekscentryka
ekstatyka
ekstraliga
ekstraligą
Ekwadorczyka
Elbańczyka
elektrodyka
elektrodyką
empiryka
encyklika
encykliką
energetyka
energetyką
enkaustyka
enkaustyką
enklityka
enklityką
epigrafika
epigrafiką
epileptyka
erewańczyka
erfurtczyka
Erytrejczyka
erywańczyka
esseńczyka
estetyka
estetyką
Estończyka
etiopistyka
etiopistyką
Eubejczyka
eubiotyka
eubiotyką
euforyka
euretyka
euretyką
Euroliga
Euroligą
Eurydyka
Eurydyką
eutektyka
eutektyką
ewangelika
ezoteryka
ezoteryką
Fabiańczyka
Falklandczyka
fanatyka
fantastyka
fantastyką
farbowika
fatimczyka
faunistyka
faunistyką
Fedorczyka
fenetyka
fenetyką
Fidżyjczyka
Filipczyka
filipika
filipiką
finalika
Finlandczyka
firlejczyka
Flamandczyka
Flandryjczyka
flegmatyka
florentczyka
florystyka
florystyką
fonemika
fonemiką
fonetyka
fonetyką
Fornalczyka
Fornalika
fotelika
frankfurtczyka
Frankończyka
Frederika
fromborczyka
frunzeńczyka
fryburczyka
Fryderyka
Fryderyką
Frygijczyka
fryzjerczyka
fryzyjczyka
fudżyjczyka
Fularczyka
Furmańczyka
Gabończyka
Galaktyka
Galaktyką
Galijczyka
Gambijczyka
Gancarczyka
gandawczyka
Garbarczyka
Garczarczyka
Gaskończyka
Gawełczyka
genetyka
genetyką
genewczyka
genomika
genomiką
Genzeryka
geoakustyka
geoakustyką
geochemika
geodetyka
geodetyką
geoelektryka
geoelektryką
geofizyka
geofizyką
geoplastyka
geoplastyką
georgika
georgiką
geostatyka
geostatyką
geotermika
geotermiką
gimnastyka
gimnastyką
gnieźnieńczyka
Gontarczyka
göteborczyka
Gotlandczyka
Góralczyka
Grabarczyka
grafemika
grafemiką
gramatyka
gramatyką
grecystyka
grecystyką
Gregorczyka
Grenlandczyka
Gróbarczyka
Grygierczyka
Grzegorczyka
grzybieńczyka
Guamczyka
Gujańczyka
Gwinejczyka
Haitańczyka
hajfańczyka
halerczyka
hallerczyka
hamburczyka
hanojczyka
hararczyka
harcerzyka
harlemczyka
haruspika
harwardczyka
Hawajczyka
hawańczyka
hawryjczyka
hebraistyka
hebraistyką
hebrajczyka
hebrończyka
helsińczyka
heraldyka
heraldyką
heretyka
hermetyka
Hesyjczyka
heteryka
Hetmańczyka
heurystyka
heurystyką
hieratyka
hieratyką
hinduistyka
hinduistyką
hipnotyka
histeryka
historyka
historyką
Holarktyka
Holarktyką
Hongkończyka
honiarczyka
houstończyka
hubalczyka
Hunańczyka
hydraulika
hydrauliką
hydromika
hydromiką
hyletyka
hyletyką
iberystyka
iberystyką
idiomatyka
idiomatyką
impetyka
Inflantczyka
interliga
interligą
inwentyka
inwentyką
Irakijczyka
iranistyka
iranistyką
Irlandczyka
isagogika
isagogiką
Islandczyka
Izraelczyka
Izydorczyka
Jachimczyka
Jadamczyka
Jakimczyka
Jakóbczyka
Jakóbika
Jakubczyka
Jakubika
Jamajczyka
Jamrozika
Januszczyka
Japończyka
jareńczyka
Jasieńczyka
jaundejczyka
Jawajczyka
Jemeńczyka
jenajczyka
Jędraszczyka
Jędrzejczyka
Jordańczyka
Józefczyka
judaistyka
judaistyką
Judejczyka
Juraszczyka
jurydyka
jurydyką
kabulczyka
kachektyka
Kacperczyka
Kaczmarczyka
Kaczmarzyka
kairczyka
kajeńczyka
kajgulika
Kajmańczyka
Kalbarczyka
kaloryka
kaloryką
Kamieńczyka
kampalczyka
Kampańczyka
kanalika
kaneńczyka
kantończyka
kapsztadczyka
kapturzyka
Karczmarczyka
kardifczyka
Karolczyka
Kasperczyka
Kaspszyka
Kastelika
Kaszgarczyka
Kaszmirczyka
Katarczyka
katolika
katoptryka
katoptryką
kazańczyka
kazuistyka
kazuistyką
Kaźmierczyka
Kenijczyka
Keralczyka
kilończyka
kinetyka
kinetyką
kinezyka
kinezyką
kingstończyka
Kirejczyka
kladystyka
kladystyką
Kobalczyka
kobierczyka
kobijczyka
Kochańczyka
koczobryka
Kolańczyka
Kolarczyka
kolończyka
Kołaczyka
kołnierzyka
Kongijczyka
Kopańczyka
koralika
korończyka
kororczyka
koryntczyka
kosmetyka
kosmetyką
Kostarczyka
Kostaryka
Kostaryką
Kotlarczyka
Kowalczyka
Kowalika
Kowolika
Krakowczyka
Kramarczyka
Kreteńczyka
kriofizyka
kriofizyką
krysztalika
Krzysztofika
Kubaczyka
Kubańczyka
Kubiaczyka
Kucharczyka
Kucharzyka
Kulawika
Kuratczyka
Kurlandczyka
Kurylczyka
Kuśmierczyka
kuwejtczyka
Lakończyka
Lankijczyka
Laosyjczyka
Laotańczyka
Lapończyka
Laskowika
lassalczyka
Latyńczyka
Lemańczyka
Lenarczyka
Leończyka
Lepiarczyka
Lesbijczyka
lhasyjczyka
Libańczyka
Libijczyka
lichtarzyka
Licyjczyka
Lidyjczyka
lingwistyka
lingwistyką
lisowczyka
liturgika
liturgiką
lizbończyka
logistyka
logistyką
lokajczyka
Lombardczyka
lomejczyka
londyńczyka
lozańczyka
luandczyka
lublańczyka
Luizjańczyka
luksorczyka
lunatyka
Luzończyka
łabędzika
Łazarczyka
Łukaszczyka
Łukaszyka
Machowczyka
Maciaszczyka
Maciejczyka
Madajczyka
Madejczyka
madrytczyka
magnetyka
magnetyką
magnifika
magnifiką
Majcherczyka
Majerczyka
majeutyka
majeutyką
majolika
majoliką
Majorczyka
makagiga
makagigą
Makarczyka
Malajczyka
Malarczyka
malborczyka
Malcherczyka
malejczyka
Malijczyka
maltańczyka
Malwińczyka
mamałyga
mamałygą
manamczyka
mandejczyka
manilczyka
manualika
marburczyka
Marcińczyka
Mariańczyka
mariaszyka
marsylczyka
Maruszczyka
Maryjczyka
Masaryka
maskatczyka
Matejczyka
Matuszczyka
Matuszyka
Matwiejczyka
Maziarczyka
Mazurczyka
medalika
medyńczyka
mekkańczyka
melodyka
melodyką
memetyka
memetyką
menelika
Meseńczyka
messyńczyka
mesyńczyka
metaetyka
metaetyką
metalika
metallika
metalliką
metodyka
metodyką
Michalczyka
Michalika
Mielczarczyka
Mielewczyka
mienszewika
mieńszewika
migdalika
mikstatczyka
Milczarczyka
Milewczyka
miśnieńczyka
Mjanmańczyka
młynarczyka
modelika
modeńczyka
Montańczyka
morfemika
morfemiką
Moskalika
Mostowika
mosulczyka
motoryka
motoryką
moździerzyka
mularczyka
Multańczyka
murarczyka
murnauczyka
Musialika
Musiolika
Muszalika
naboryka
nadobojczyka
Nadreńczyka
nagańczyka
nagojczyka
nakielczyka
Nalborczyka
nankińczyka
nantejczyka
napomyka
napotyka
narzępika
nassauczyka
naturszczyka
Naurańczyka
Nawarczyka
nawytyka
ndżameńczyka
Nearktyka
Nearktyką
neoklasyka
neokrytyka
neomistyka
neoteryka
Nepalczyka
neurotyka
Ngwanejczyka
× Definicje znalezionych rymów:
RymSłowo bazoweDefinicja
abdominoplastykaabdominoplastykaoperacja usunięcia nadmiaru tłuszczu i skóry brzucha ze względów kosmetycznych.
AbisyńczykaAbisyńczykmieszkaniec Abisynii, człowiek pochodzenia abisyńskiego.
achterpikaachterpikpomieszczenie lub fragment wnętrza kadłuba zajmujące rufową część jednostki pływającej.
AdygejczykaAdygejczykmieszkaniec Adygei, osoba pochodząca z Adygei, mówiąca językiem adygejskim.
AfgańczykaAfgańczykmieszkaniec Afganistanu, człowiek pochodzenia afgańskiego.
afrykanistykaafrykanistykanauka zajmująca się badaniem historii, polityki, gospodarki, kultur, literatury i języków krajów afrykańskich.
AfrykańczykaAfrykańczykmieszkaniec Afryki, człowiek pochodzenia afrykańskiego.
agnostykaagnostykczłowiek uważający, że niemożliwe jest poznanie Boga, lecz dopuszczający możliwość Jego istnienia.
agogikaagogikaelement muzyczny określający szybkość z jaką ma być wykonany utwór.
agrofizykaagrofizykanauka z pogranicza agronomii i fizyki, której obiektem badawczym jest ekosystem, a więc biocenoza i biotop (obiekty biologiczne) ukształtowane poprzez działalność człowieka, a więc obiektem jest agro
agroturystykaagroturystykaforma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich.
akademikaakademikczłonek akademii - organizacji naukowej lub artystycznej.
akatolikaakatolikchrześcijanin należący do wyznania innego niż katolickie.
akustykaakustykdział fizyki i techniki obejmujący zjawiska związane z powstawaniem, rozchodzeniem się i oddziaływaniem fal akustycznych.
akustykaakustykadział fizyki i techniki obejmujący zjawiska związane z powstawaniem, rozchodzeniem się i oddziaływaniem fal akustycznych.
akwarystykaakwarystykahodowla wodnych roślin i zwierząt w akwariach.
AlbańczykaAlbańczykmieszkaniec Albanii, człowiek pochodzenia albańskiego.
algebraikaalgebraikmatematyk, który specjalizuje się w dziedzinie algebry.
algierczykaalgierczykmieszkaniec Algierii, człowiek pochodzenia algierskiego.
AlgierczykaAlgierczykmieszkaniec Algierii, człowiek pochodzenia algierskiego.
AmerykaAmerykanazwa jednego z dwóch kontynentów amerykańskich.
amorfikaamorfikosoba wykazująca minimalny lub zupełny brak inicjatywy w podjemowaniu jakichkolwiek aktywności życiowych, znikomy poziom reaktywności i daleko posuniętą rezerwę w okazywaniu emocji.
anakreontykaanakreontyklekki wiersz o tematyce biesiadnej, rubasznej, miłosnej i pogodnej atmosferze, który wywodzi się od poezji Anakreonta i jest na niej wzorowany.
analitykaanalitykpsycholog zajmujący się psychoanalizą.
andorczykaandorczykmieszkaniec Andory - stolicy państwa Andora.
AndorczykaAndorczykmieszkaniec Andory - stolicy państwa Andora.
anemikaanemikktoś, kto choruje na anemię.
angielczykaangielczykmuzyka, do której tańczy się angielczyka.
AngielczykaAngielczykmuzyka, do której tańczy się angielczyka.
angioplastykaangioplastykazabieg przezskórny polegający na poszerzeniu naczyń krwionośnych, które zostały zwężone lub zamknięte w wyniku choroby (najczęściej miażdżycy).
anglikaanglikrasowy koń, wierzchowiec.
AnglikaAnglikrasowy koń, wierzchowiec.
anglistykaanglistykanauka zajmująca się językiem, literaturą i kulturą angielską.
AngolczykaAngolczykmieszkaniec Angoli, człowiek pochodzenia angolskiego.
anorektykaanorektykosoba cierpiąca na anoreksję.
AntarktykaAntarktykaczęść świata znajdująca się na półkuli południowej, która obejmuje Antarktydę oraz otaczający ją Ocean Południowy i położone na nim wyspy.
AntiguańczykaAntiguańczykmieszkaniec Antigui i Barbudy, mężczyzna pochodzenia antiguańskiego.
antyseptykaantyseptykadziałania mające na celu znieszczenie drobnoustrojów w jakimś środowisku, np. ranie, pomieszczeniu.
apologetykaapologetykprzemowa (wygłoszona lub napisana) zawierająca apologię.
aptekarczykaaptekarczykpraktykant, młody, niedoświadczony aptekarz, osoba pomagająca w aptece.
arabikaarabikakawa, napój z parzonej arabiki.
AramejczykaAramejczykczłonek ludu semickiego żyjącego na zachód od Mezopotamii w II tysiącleciu p.n.e.
archaikaarchaikainaczej archaiczność, dawność, nienowoczesność.
ArgentyńczykaArgentyńczykmieszkaniec Argentyny, człowiek pochodzenia argentyńskiego.
ArmeńczykaArmeńczykmieszkaniec Armenii, człowiek pochodzenia armeńskiego.
AryjczykaAryjczykczłonek starożytnego ludu uznawanego za protoplastę ludów indoeuropejskich.
aseptykaaseptykapostępowanie mające na celu dążenie do jałowości pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska, np. otwartej ran
astikaastikaszkoła filozoficzna akcentująca autorytet Wed.
AsyryjczykaAsyryjczykmieszkaniec Asyrii, państwa starożytnego.
aszkenazyjczykaaszkenazyjczykŻyd wywodzący się z diaspory osiadłej we wschodniej, centralnej i częściowo zachodniej części Europy.
ateńczykaateńczykmieszkaniec starożytnego państwa ateńskiego.
AteńczykaAteńczykmieszkaniec starożytnego państwa ateńskiego.
atletykaatletyktyp psychologiczny.
atomistykaatomistykanauka o atomach oraz o pokojowym wykorzystaniu energii nuklearnej.
attykaattykagórny element budynku w postaci ścianki, balustrady lub rzędu sterczyn osłaniający dach.
AttykaAttykagórny element budynku w postaci ścianki, balustrady lub rzędu sterczyn osłaniający dach.
AustralijczykaAustralijczykmieszkaniec kontynentu na półkuli południowej.
awiatykaawiatykaprzestarzale o lotnictwie, czyli transporcie odbywającym się drogą powietrzną.
azdykaazdykasdic - ASDIC, pierwszy sonar wynaleziony w 1912 r.
babilończykababilończykmieszkaniec Babilonii, starożytnej krainy.
BabilończykaBabilończykmieszkaniec Babilonii, starożytnej krainy.
BahamczykaBahamczykmieszkaniec Bahamów, człowiek pochodzenia bahamskiego.
BahrajńczykaBahrajńczykmieszkaniec Bahrajnu, człowiek pochodzenia bahrajńskiego.
bajończykabajończykmieszkaniec francuskiego miasta Bayonne (Bajonna).
bałtystykabałtystykakierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o kulturze, literaturze i językach bałtyckich.
BanglijczykaBanglijczykmieszkaniec Bangladeszu, człowiek pochodzenia bangladeskiego.
BarbadosyjczykaBarbadosyjczykmieszkaniec Barbadosu, człowiek pochodzenia barbadoskiego.
BarbadoszczykaBarbadoszczykmieszkaniec Barbadosu, człowiek pochodzenia barbadoskiego.
basałykabasałykdziecko, zwłaszcza żywe, urwisek.
BawarczykaBawarczykmieszkaniec Bawarii - kraju związkowego w Niemczech, człowiek pochodzenia bawarskiego.
befsztykabefsztykpotrawa ze smażonego, pieczonego lub grillowanego mięsa wołowego, głównie polędwicy lub karkówki, krojonych w poprzek włókien mięśniowych.
beletrystykabeletrystykautwory literackie pisane prozą.
belizeńczykabelizeńczykmieszkaniec Belize, człowiek pochodzenia belizeńskiego.
BelizeńczykaBelizeńczykmieszkaniec Belize, człowiek pochodzenia belizeńskiego.
BenińczykaBenińczykmieszkaniec Beninu, człowiek pochodzenia benińskiego.
berlińczykaberlińczykmieszkaniec Berlina.
BhutańczykaBhutańczykmieszkaniec Bhutanu, człowiek pochodzenia bhutańskiego.
biblistykabiblistykagrupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii, obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną.
bijatykabijatykagatunek gry komputerowej.
biłgorajczykabiłgorajczykmieszkaniec Biłgoraju.
biodynamikabiodynamikanauka, której obszarem zainteresowań są siły wewnętrzne i zewnętrzne działające na organizmy żywe.
bioetykabioetykainterdyscyplinarna dziedzina wiedzy teoretycznej i praktycznej wynikająca z refleksji nad etycznym wymiarem działań z zakresu biologii i medycyny.
biometrykabiometrykbiometryka - technika dokonywania pomiarów istot żywych, w najnowszych zastosowaniach jest ukierunkowana na metody automatycznego rozpoznawania ludzi na podstawie ich cech fizycznych.
biometrykabiometrykabiometryka - technika dokonywania pomiarów istot żywych, w najnowszych zastosowaniach jest ukierunkowana na metody automatycznego rozpoznawania ludzi na podstawie ich cech fizycznych.
BirmańczykaBirmańczykmieszkaniec Birmy, człowiek pochodzenia birmańskiego.
biuralistykabiuralistykazajęcie biuralisty, praca w biurze.
BizantyjczykaBizantyjczykmieszkaniec Bizancjum, cesarstwa istniejącego od 395 do 1453 r.
bizantyjczykabizantyjczykmieszkaniec Bizancjum, cesarstwa istniejącego od 395 do 1453 r.
bizantyńczykabizantyńczykmieszkaniec Bizancjum, cesarstwa istniejącego od 395 do 1453 r.
BizantyńczykaBizantyńczykmieszkaniec Bizancjum, cesarstwa istniejącego od 395 do 1453 r.
błyszczykabłyszczyknazwa stosowana w odniesieniu do rodzaju ryb słodkowodnych (Moenkhausia) z rodziny kąsaczowatych (Characidae).
bobikabobikVicia faba var. minor, Vicia faba var. equina - odmiana bobu, od odmiany właściwej różni się smuklejszym pokrojem, nieco wyższą łodygą, dłuższymi liśćmi i mniejszymi (do 20 mm), niemal kulistymi nasi
BobikaBobikVicia faba var. minor, Vicia faba var. equina - odmiana bobu, od odmiany właściwej różni się smuklejszym pokrojem, nieco wyższą łodygą, dłuższymi liśćmi i mniejszymi (do 20 mm), niemal kulistymi nasi
bohemistykabohemistykafilologia czeska, dziedzina nauki, której przedmiotem badań jest czeska literatura i język czeski.
BoliwijczykaBoliwijczykmieszkaniec Boliwii, człowiek pochodzenia boliwijskiego.
bolszewikabolszewikz niechęcią, obraźliwie: kacap, Rosjanin.
bonończykabonończykinne określenie maltańczyka - w literaturze lub przestarzałe.
borowikaborowikBoletus edulis Bull. – gatunek grzyba z rodziny borowikowatych (Boletaceae), występujący w Ameryce Północnej (głównie na zachód od Gór Skalistych, rzadziej w części centralnej i wschodniej kontynentu
BorowikaBorowikBoletus edulis Bull. – gatunek grzyba z rodziny borowikowatych (Boletaceae), występujący w Ameryce Północnej (głównie na zachód od Gór Skalistych, rzadziej w części centralnej i wschodniej kontynentu
bostończykabostończykmieszkaniec Bostonu.
BotswańczykaBotswańczykmieszkaniec Botswany, człowiek pochodzenia botswańskiego.
BrazylijczykaBrazylijczykmieszkaniec Brazylii, człowiek pochodzenia brazylijskiego.
BrodzikaBrodzikpłytki basen przeznaczony dla dzieci do zabaw lub dla osób, które nie umieją pływać.
brodzikabrodzikpłytki basen przeznaczony dla dzieci do zabaw lub dla osób, które nie umieją pływać.
BrunejczykaBrunejczykmieszkaniec Brunei, człowiek pochodzenia brunejskiego.
BrykaBrykzgrubiale: bryczka - duży, ciężki powóz konny.
brykabrykzgrubiale: bryczka - duży, ciężki powóz konny.
brykabrykazgrubiale: bryczka - duży, ciężki powóz konny.
brykabrykaćzgrubiale: bryczka - duży, ciężki powóz konny.
BrytyjczykaBrytyjczykmieszkaniec Wielkiej Brytanii, człowiek pochodzenia brytyjskiego.
budapesztańczykabudapesztańczykmieszkaniec Budapesztu - niepoprawna, ale często używana i dopuszczalna w mowie potocznej forma (poprawnie: budapeszteńczyk).
budapeszteńczykabudapeszteńczykmieszkaniec Budapesztu, stolicy Węgier.
bułgarystykabułgarystykafilologia bułgarska, dziedzina nauki, której przedmiotem badań jest bułgarska literatura i język bułgarski.
BurundyjczykaBurundyjczykmieszkaniec Burundi, człowiek pochodzenia burundyjskiego.
burzykaburzykptak morski, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny burzykowatych (Procellariidae).
BykaBykznak zodiaku.
bykabykznak zodiaku.
bystrzykabystrzykwspólna nazwa niewielkich, słodkowodnych ryb kąsaczowatych z Ameryki Południowej, w większości z rodzaju Hyphessobrycon.
bzygabzygowad z rzędu muchówek.
cedrzykacedrzykdrewno cedrzykowe (cedrzyka wonnego), wykorzystywane m.in. w przemyśle meblarskim i do wyrobu instrumentów muzycznych.
ceramikaceramikrodzaj rzemiosła artystycznego.
ceramikaceramikarodzaj rzemiosła artystycznego.
ChaldejczykaChaldejczykmieszkaniec Chaldei (nazwa Babilonii od VII w. p.n.e.), państwa starożytnego.
chałturszczykachałturszczykczłowiek, który zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały).
charakterystykacharakterystykarodzaj pracy pisemnej, analiza, interpretacja, która ma na celu ukazanie cech postaci.
charyzmatykacharyzmatykczłowiek o zdolnościach przywódczych, pociągający za sobą innych, ktoś mający charyzmę.
chemikachemikstudent studiujący na wydziale chemii.
ChilijczykaChilijczykmieszkaniec Chile, człowiek pochodzenia chilijskiego.
ChińczykaChińczykzestaw do gry w chińczyka.
chińczykachińczykzestaw do gry w chińczyka.
chochlikachochlikfiglarny błysk w oku.
cholerykacholeryktyp psychologiczny.
chomikachomikgryzoń z rodziny chomikowatych, popularne zwierzątko domowe.
ChomikaChomikgryzoń z rodziny chomikowatych, popularne zwierzątko domowe.
CieplikaCieplikwedług przekonań uczonych przełomu XVIII i XIX w. niezniszczalny i nieważki fluid ciepła.
cieplikacieplikwedług przekonań uczonych przełomu XVIII i XIX w. niezniszczalny i nieważki fluid ciepła.
cyklotymikacyklotymikczłowiek o temperamencie cyklotymicznym, o nasilonych objawach cyklotymii, czyli cierpiący na ciągłe, cykliczne wahania nastroju między depresją a okresami silnej aktywności i podniecenia, a przy tym
CypryjczykaCypryjczykmieszkaniec Cypru, człowiek pochodzenia cypryjskiego.
CyrulikaCyrulikgolarz.
cyrulikacyrulikgolarz.
cytodiagnostykacytodiagnostykabadanie polegające na obserwacji mikroskopowej komórek złuszczonych z płynów wysiękowych lub błon śluzowych.
cytostatykacytostatyksubstancja naturalna lub syntetyczna używana w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe.
CzadyjczykaCzadyjczykmieszkaniec Czadu, człowiek pochodzenia czadyjskiego.
czepigaczepigaColius - rodzaj ptaka z rodziny czepig.
czerwończykaczerwończykmotyl dzienny z podrodziny czerwończyków.
ĆwikaĆwikczłowiek niepłodny, kastrat.
ćwikaćwikczłowiek niepłodny, kastrat.
DagestańczykaDagestańczykmieszkaniec Dagestanu, człowiek pochodzenia dagestańskiego.
dakarczykadakarczykmieszkaniec Dakaru.
dalmatykadalmatykaszata liturgiczna diakona w obrządku rzymskim.
dalmatyńczykadalmatyńczykmieszkaniec Dalmacji - krainy historycznej w Chorwacji, człowiek pochodzenia dalmatyńskiego.
DalmatyńczykaDalmatyńczykmieszkaniec Dalmacji - krainy historycznej w Chorwacji, człowiek pochodzenia dalmatyńskiego.
dermatoglifikadermatoglifikanauka zajmująca się liniami papilarnymi człowieka, wykorzystywana np. w kryminalistyce.
dębikadębikDryas – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
diagnostykadiagnostyknauka o sposobach rozpoznawania chorób.
diagnostykadiagnostykanauka o sposobach rozpoznawania chorób.
diakrytykadiakrytykazbiór znaków specyficznych dla danego języka.
dialektykadialektykw filozofii nowoczesnej metoda poznawania rzeczywistości.
dialektykadialektykaw filozofii nowoczesnej metoda poznawania rzeczywistości.
dianetykadianetykapozanaukowa metoda terapeutyczna.
dietetykadietetykinterdyscyplinarny specjalista medyczny.
dokumentalistykadokumentalistykadziedzina kinematografii obejmująca filmy dokumentalne.
DominikańczykaDominikańczykmieszkaniec Dominikany, człowiek pochodzenia dominikańskiego.
dowodzikadowodzikżartobliwie o dowodzie osobistym.
drabikadrabikClimacium - rodzaj mchów należący do rodziny drabikowatych.
DrabikaDrabikClimacium - rodzaj mchów należący do rodziny drabikowatych.
drygadrygarodzaj sieci rybackiej.
drygadrygaćrodzaj sieci rybackiej.
dublińczykadublińczykmieszkaniec Dublinu.
DuńczykaDuńczykmieszkaniec Danii, człowiek pochodzenia duńskiego.
duplikaduplikaw postępowaniu sądowym: odpowiedź skarżącego na replikę oskarżonego lub odwrotnie.
dynamikadynamikcecha dźwięków, instrumentów oraz kompozycji muzycznych określająca natężenie siły dźwięku.
dynamikadynamikacecha dźwięków, instrumentów oraz kompozycji muzycznych określająca natężenie siły dźwięku.
dysplastykadysplastyktyp psychologiczny - osoba, które wyraźnie odbiega od normy.
dystymikadystymikchory na dystymię.
dziadygadziadygaz pogardą o starszym mężczyźnie.
dzikadzikSus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
dzikadzikiczłowiek dziki, niecywilizowany.
DzikaDzikSus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
DżibutczykaDżibutczykmieszkaniec Dżibuti, człowiek pochodzenia dżibuckiego.
dżibutczykadżibutczykmieszkaniec Dżibuti, człowiek pochodzenia dżibuckiego.
egzotykaegzotykprzedmiot egzotyczny, osobliwy.
ejdetykaejdetyktermin fenomenologiczny oznaczający wiedzę o istocie rzeczy.
ekliptykaekliptykawielkie koło na sferze niebieskiej, po którym w ciągu roku pozornie porusza się Słońce obserwowane z Ziemi.
ekonomikaekonomikdyscyplina ekonomiczna badająca zjawiska w określonym dziale gospodarki.
ekonomikaekonomikadyscyplina ekonomiczna badająca zjawiska w określonym dziale gospodarki.
ekstraligaekstraliganajwyższego stopnia rozgrywki ligowe w jakiejś dyscyplinie sportu odbywające się w danym kraju.
ektomorfikaektomorfikw konstytucjonalnej teorii temperamentu Williama Sheldona - typ budowy ciała osoby wysokiej, smukłej, o długich kończynach.
EkwadorczykaEkwadorczykmieszkaniec Ekwadoru, człowiek pochodzenia ekwadorskiego.
ekwilibrystykaekwilibrystykagatunek akrobacji cyrkowych polegający na wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych przy jednoczesnym utrzymywaniu równowagi.
elektroautomatykaelektroautomatykadział automatyki związany z elektrycznością.
elektrodiagnostykaelektrodiagnostykametoda badania za pomocą prądu.
elektrostatykaelektrostatykadziedzina fizyki zajmująca się oddziaływaniami pomiędzy nieruchomymi ładunkami elektrycznymi.
elektrykaelektrykelektryczność.
elektrykaelektrykaelektryczność.
endomorfikaendomorfikw konstytucjonalnej teorii temperamentu Williama Sheldona - typ budowy ciała osób przysadzistych, okrągłych.
energetykaenergetyknapój energetyzujący.
energoelektrykaenergoelektrykanauka praktyczna i działalność obejmująca zastosowanie rozwiązań elektrycznych w energetyce.
enkaustykaenkaustykatechnika malarska znana już w starożytności, polegała na stosowaniu farb w spoiwie z wosku pszczelego, czasem z dodatkiem olejów schnących dla zwiększenia płynności farby.
epikaepikjeden z rodzajów literackich, obejmujący utwory, w których świat przedstawiony ma charakter fabularny, a podstawową formą wypowiedzi jest narracja.
epikaepikajeden z rodzajów literackich, obejmujący utwory, w których świat przedstawiony ma charakter fabularny, a podstawową formą wypowiedzi jest narracja.
epikurejczykaepikurejczykczłowiek, który prowadzi życie radosne, lekkie, przyjemne, pozbawione cierpień.
ergonomikaergonomikadyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka.
ErytrejczykaErytrejczykmieszkaniec Erytrei, człowiek pochodzenia erytrejskiego.
esseńczykaesseńczykczłonek żydowskiego stronnictwa religijnego łączącego judaizm z irańskim zoroastryzmem (zaratustryzmem) i pitagoreizmem.
estetykaestetykładny, porządny, gustowny, piękny wygląd czegoś lub kogoś.
estetykaestetykaładny, porządny, gustowny, piękny wygląd czegoś lub kogoś.
EstończykaEstończykmieszkaniec Estonii, człowiek pochodzenia estońskiego.
EtiopczykaEtiopczykmieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego.
etnolingwistykaetnolingwistykadziedzina badań lingwistycznych, której przedmiotem są wzajemne związki między językami, myśleniem, zachowaniem się człowieka i rzeczywistością, to znaczy między formalną strukturą języka panującą po
etykaetykprzedmiot szkolny, na którym poznaje się podstawy religioznawstwa i filozofii.
etykaetykaprzedmiot szkolny, na którym poznaje się podstawy religioznawstwa i filozofii.
europejczykaeuropejczykmieszkaniec Europy, człowiek pochodzący z państwa europejskiego.
EuropejczykaEuropejczykmieszkaniec Europy, człowiek pochodzący z państwa europejskiego.
eurosceptykaeurosceptykosoba przeciwna integracji z Unią Europejską.
EurydykaEurydykaEurydice pulchra - gatunek skorupiaka z rzędu równonogów.
eutektykaeutektykamieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną.
fanatykafanatykktoś, kto podchodzi do czegoś bardzo entuzjastycznie, uwielbia coś (także robić).
fantastykafantastyknierzeczywistość, realia baśniowe.
fantastykafantastykanierzeczywistość, realia baśniowe.
farmakodynamikafarmakodynamikadział farmakologii zajmujący się mechanizmami działania leków i innych substancji chemicznych na organizm, strukturami wrażliwymi na te działania oraz efektami tego działania (działania pożądane i ni
farmakogenetykafarmakogenetykadział nauki z pogranicza farmakologii i genetyki zajmujący się badaniem wpływu pojedynczych genów na reakcję organizmu na podanie określonych leków.
farmakokinetykafarmakokinetykadziedzina farmakologii opisująca zmiany stężenia leku lub jego metabolitów w ustroju w czasie, procesy, którymi zajmuje się farmakokinetyka dotyczą losów leku w ustroju i są opisywane w systemie LADM
fastrygafastryganić używana do fastrygowania.
faunistykafaunistykadyscyplina zoologii zajmująca się opisem faun określonych terenów i okresów geologii, rozwinęła się bujnie od czasu Karola Linneusza, wraz z rozwojem systematyki organizmów.
fenetykafenetykanauka zajmująca się mechanizmem klasyfikacji opartym na ogólnych cechach organizmów, takich jak anatomia, wygląd zewnętrzny fenotypu, rozwój zarodkowy.
ferroelektrykaferroelektrykdielektryk, który wykazuje pętle histerezy w zewnętrznym polu elektrycznym.
figafigaowoc (jagoda pozorna, owocostan pestkowcowy) figowca pospolitego.
fikafikaćupadać w wyniku utraty równowagi.
FilipińczykaFilipińczykmieszkaniec Filipin, człowiek pochodzenia filipińskiego.
filogenetykafilogenetykadział biologii zajmujący się badaniem drogi rozwojowej (filogenezą) organizmów.
FinlandczykaFinlandczykmieszkaniec Finlandii, człowiek pochodzenia fińskiego.
fircykafircykktoś, kto jest lekkomyślny, nierozważny, postępuje bezrefleksyjnie.
fizjognomikafizjognomikapseudonauka utrzymująca, że wygląd twarzy, jej cech charakterystycznych decyduje u człowieka o jego przynależności do określonej grupy charakterologicznej, a nawet może decydować o powodzeniu w życiu
fizjonomikafizjonomikapseudonauka utrzymująca, że wygląd twarzy, jej cech charakterystycznych decyduje u człowieka o jego przynależności do określonej grupy charakterologicznej, a nawet może decydować o powodzeniu w życiu
fizykafizykprzedmiot szkolny, na którym poznaje się podstawy fizyki.
fizykafizykaprzedmiot szkolny, na którym poznaje się podstawy fizyki.
FlamandczykaFlamandczykprzedstawiciel narodowości flamandzkiej.
flegmatykaflegmatyktyp człowieka pod względem temperamentu.
florentczykaflorentczykmieszkaniec Florencji.
florentyńczykaflorentyńczykmieszkaniec Florencji.
fonotaktykafonotaktykadział fonologii.
fotografikafotografikfotografia niebędąca rzemiosłem, działalność artystyczna.
fotografikafotografikafotografia niebędąca rzemiosłem, działalność artystyczna.
frygafrygaosoba zwinna i ruchliwa.
frygafrygaćosoba zwinna i ruchliwa.
FrygaFrygosoba zwinna i ruchliwa.
GabończykaGabończykmieszkaniec Gabonu, człowiek pochodzenia gabońskiego.
GaikaGaikobchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny.
GalilejczykaGalilejczykmieszkaniec Galilei - krainy historycznej na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia galilejskiego.
GalisyjczykaGalisyjczykmieszkaniec Galicji - wspólnoty autonomicznej lub krainy historycznej i regionu geograficznego w Hiszpanii.
GambijczykaGambijczykmieszkaniec Gambii, człowiek pochodzenia gambijskiego.
garibaldczykagaribaldczykżołnierz biorący udział w walkach narodowowyzwoleńczych we Włoszech, przewodzonych przez Garibaldiego.
garybaldczykagarybaldczykżołnierz biorący udział w walkach narodowowyzwoleńczych we Włoszech, przewodzonych przez Garibaldiego.
gastronomikagastronomikszkoła zawodowa o profilu gastronomicznym.
gazikagazikczęść opatrunku, w formie gęstej siateczki wykonanej z materiału, jałowej.
gazodynamikagazodynamikadynamika gazów, zjawiska przepływania gazów z dużą prędkością.
geodynamikageodynamikakierunek badawczy z pogranicza geologii i geofizyki zajmujący się analizą sił działających we wnętrzu Ziemi i ich przejawów na powierzchni.
geoelektrykageoelektrykadział geofizyki, zajmujący się badaniem ogółu zjawisk elektromagnetycznych występujących w Ziemi.
germanistykagermanistykanauka zajmująca się językiem, literaturą i kulturą niemiecką.
GhańczykaGhańczykmieszkaniec Ghany, człowiek pochodzenia ghańskiego.
gigagigautwór muzyczny (przeznaczony do słuchania) oparty na tańcu giga.
gimnastykagimnastykaprzenośnie: wszystkie zabiegi (zwykle dość angażujące) towarzyszące temu, że ktoś się o coś bardzo stara.
gimnastykagimnastykprzenośnie: wszystkie zabiegi (zwykle dość angażujące) towarzyszące temu, że ktoś się o coś bardzo stara.
gładzikagładziktouchpad - urządzenie wskazujące często spotykane w laptopach, zastępujące mysz.
głąbikagłąbikClitocybe − rodzaj grzybów z rodziny gąskowatych.
gnykagnykkość trzewioczaszki.
goździkagoździkkwiat goździka (na dłuższej lub krótszej łodyżce).
GoździkaGoździkkwiat goździka (na dłuższej lub krótszej łodyżce).
grafikagrafiksposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz, jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym.
grafikagrafikasposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz, jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym.
gramatykagramatykzestaw zasad i reguł opisujących język.
gramatykagramatykazestaw zasad i reguł opisujących język.
grecystykagrecystykanauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej.
grenadyjczykagrenadyjczykmieszkaniec Grenady, człowiek pochodzenia grenadyjskiego.
GrenadyjczykaGrenadyjczykmieszkaniec Grenady, człowiek pochodzenia grenadyjskiego.
grundigagrundigodtwarzacz (radiomagnetofon, magnetofon, magnetofon szpulowy) marki Grundig.
grykagrykaFagopyrum – rodzaj roślin z rodziny rdestowatych zaliczanych często do zbóż (pseudozboże).
GrykaGrykaFagopyrum – rodzaj roślin z rodziny rdestowatych zaliczanych często do zbóż (pseudozboże).
GrzebykaGrzebykAchyranthes – rodzaj roślin z rodziny szarłatowatych (Amaranthaceae).
grzebykagrzebykAchyranthes – rodzaj roślin z rodziny szarłatowatych (Amaranthaceae).
GujańczykaGujańczykmieszkaniec Gujany, człowiek pochodzenia gujańskiego.
GuzikaGuzikrodzaj przycisku, zwykle wypukłego i okrągłego.
guzikaguzikrodzaj przycisku, zwykle wypukłego i okrągłego.
gwatemalczykagwatemalczykmieszkaniec Gwatemali, człowiek pochodzenia gwatemalskiego.
GwatemalczykaGwatemalczykmieszkaniec Gwatemali, człowiek pochodzenia gwatemalskiego.
GwinejczykaGwinejczykmieszkaniec, obywatel Gwinei, Gwinei Bissau i Gwinei Równikowej, człowiek pochodzenia gwinejskiego.
GzikaGzikowad, którego larwa pasożytuje w przewodzie pokarmowym zwierząt.
gzikagzikowad, którego larwa pasożytuje w przewodzie pokarmowym zwierząt.
haczykahaczykzakrzywiony, często z ostrym końcem, element służący do zaczepiania i przytrzymywania.
HaitańczykaHaitańczykmieszkaniec Haiti, człowiek pochodzenia haitańskiego.
harcerzykaharcerzykwódka rozcieńczona sokiem.
haruspikaharuspiketruski kapłan zajmujący się wróżeniem z wnętrzości zwierzęcych.
harwardczykaharwardczykabsolwent Harvardu.
hawańczykahawańczykmieszkaniec Hawany.
hebrajczykahebrajczykprzedstawiciel plemion izraelskich w Biblii.
HebrajczykaHebrajczykprzedstawiciel plemion izraelskich w Biblii.
heliofizykaheliofizykdział astrofizyki, którego głównym obiektem badań jest Słońce, zainteresowaniem heliofizyki cieszy się również wiatr słoneczny aż do granic heliopauzy, zachodzące w nim zjawiska przejściowe i jego od
heliofizykaheliofizykadział astrofizyki, którego głównym obiektem badań jest Słońce, zainteresowaniem heliofizyki cieszy się również wiatr słoneczny aż do granic heliopauzy, zachodzące w nim zjawiska przejściowe i jego od
hellenistykahellenistykanauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej.
HenrykaHenrykimię średniowiecznych piastowskich książąt śląskich z tzw. monarchii Henryków Śląskich.
HercegowińczykaHercegowińczykmieszkaniec Hercegowiny, człowiek pochodzenia hercegowińskiego.
heretykaheretykczłowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej.
hermeneutykahermeneutykakierunek filozoficzny rozwijający się od w XIX wieku za sprawą Friedricha Schleiermachera, pod wpływem protestanckich i wcześniejszych interpretacji Pisma Świętego, w pełni rozwinęła się w okresie tz
hermetykahermetykpreparat służący do uszczelniania silników.
hieroglifikahieroglifikumiejętność odczytywania hieroglifów.
hieroglifikahieroglifikaumiejętność odczytywania hieroglifów.
hinduistykahinduistykanauka badająca kulturę i język Indii.
hiperborejczykahiperborejczykosoba mieszkająca w kraju leżącym na północy.
HiperborejczykaHiperborejczykosoba mieszkająca w kraju leżącym na północy.
hipnotykahipnotykosoba, znajdująca się w stanie hipnozy.
hispanistykahispanistykanauka o kulturze i języku Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych.
histerykahisterykczłowiek, który choruje na nerwicę.
holarktykaholarktykakraina zoogeograficzna obejmująca paleartykę i nearktykę.
HonduraszczykaHonduraszczykmieszkaniec Hondurasu, człowiek pochodzenia honduraskiego.
humanistykahumanistykanauka, której przedmiotem jest człowiek, jako istota społeczna, i jego twórczość.
humorystykahumorystyktyp pisarstwa, zwykle w krótszych formach (anegdota, dowcip), ukierunkowany na wywołanie komicznego efektu.
humorystykahumorystykatyp pisarstwa, zwykle w krótszych formach (anegdota, dowcip), ukierunkowany na wywołanie komicznego efektu.
hungarystykahungarystykakierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze węgierskiej.
hydroakustykahydroakustykdział akustyki zajmujący się rozprzestrzenianiem się fal akustycznych w wodzie.
hydroakustykahydroakustykadział akustyki zajmujący się rozprzestrzenianiem się fal akustycznych w wodzie.
iberystykaiberystykadział nauki zajmujący się literaturą, kulturą, historią Hiszpanii i Portugalii oraz językami: hiszpańskim i portugalskim.
IgaIgaimmunoglobina zawierająca łańcuch ciężki α i biorąca udział głównie w obronie błon śluzowych.
imbrykaimbrykczajnik - naczynie do gotowania wody.
immunogenetykaimmunogenetykagałąź immunologii zajmująca się dziedziczeniem cech antygenowych oraz genetycznymi zagadnieniami odporności.
IndonezyjczykaIndonezyjczykmieszkaniec Indonezji, człowiek pochodzenia indonezyjskiego.
indygaindygoE132, organiczny związek chemiczny, ciemnobłękitny barwnik występujący naturalnie, jak i syntetyzowany chemicznie (od roku 1890), błękit indygowy, indygo, indygotyna.
indykaindykmięso z indyka.
IndykaIndykmięso z indyka.
infografikainfografikagrafika wykorzystywana zwłaszcza w dziennikarstwie, która pełni funkcję nośnika skondensowanych informacji przedstawionych w atrakcyjnej formie.
informatykainformatykgałąź nauki i techniki zajmująca się teorią i technologią przetwarzania informacji.
informatykainformatykagałąź nauki i techniki zajmująca się teorią i technologią przetwarzania informacji.
intrygaintrygapodstęp mający zaszkodzić konkretnym osobom czy instytucjom, zwykle przez potejemne wywołanie jakiegoś konfliktu.
IrakijczykaIrakijczykmieszkaniec Iraku, człowiek pochodzenia irackiego.
IrańczykaIrańczykmieszkaniec Iranu, człowiek pochodzenia irańskiego.
IrlandczykaIrlandczykmieszkaniec Irlandii, człowiek pochodzenia irlandzkiego.
IslandczykaIslandczykmieszkaniec Islandii, człowiek pochodzenia islandzkiego.
italianistykaitalianistykanauka o włoskiej kulturze, języku i literaturze.
IzraelczykaIzraelczykmieszkaniec Izraela, człowiek pochodzenia izraelskiego.
JamajczykaJamajczykmieszkaniec Jamajki, człowiek pochodzenia jamajskiego.
JapończykaJapończykmieszkaniec Japonii, człowiek pochodzenia japońskiego.
JawajczykaJawajczykmieszkaniec Jawy, człowiek pochodzenia jawajskiego.
JemeńczykaJemeńczykmieszkaniec Jemenu, człowiek pochodzenia jemeńskiego.
JerzykaJerzykptak, poszczególne gatunki tego ptaka w taksonomii biologicznej klasyfikowane są w obrębie rzędu jerzykowych (Apodiformes), w rodzinie jerzykowatych (Apodidae), w podrodzinie jerzyków (Apodinae).
jerzykajerzykptak, poszczególne gatunki tego ptaka w taksonomii biologicznej klasyfikowane są w obrębie rzędu jerzykowych (Apodiformes), w rodzinie jerzykowatych (Apodidae), w podrodzinie jerzyków (Apodinae).
jęczmykajęczmykinna nazwa jęczmienia, grudki w infekcji powieki.
językajęzykprzedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka obcego.
jigajigutwór muzyczny stylizowany na taniec jig, często wykorzystywany jest jako część suity klasycznej.
JordańczykaJordańczykmieszkaniec Jordanii, człowiek pochodzenia jordańskiego.
judaikajudaikadokumenty, druki, przedmioty dotyczące Żydów, ich religii i kultury.
jurydykajurydykaosada, w której nie obowiązywało miejskie prawo ani jurysdykcja władz miejskich.
kalanetykakalanetykarodzaj gimnastyki dla kobiet, której uprawianie pomaga rozciągnąć mięśnie, polega na wielokrotnym powtarzaniu powolnych ćwiczeń.
kałamarzykakałamarzykmały kałamarz, naczynie na atrament.
KameruńczykaKameruńczykmieszkaniec Kamerunu, człowiek pochodzenia kameruńskiego.
KanadyjczykaKanadyjczykdom o konstrukcji szkieletowej, popularny w USA i Kanadzie.
kanalikakanalikmały przewód w organizmie.
kanonistykakanonistykadział nauki, który zajmuje się prawem kanonicznym.
kantykakantykśpiew liturgiczny w kościołach chrześcijańskich, o tekście podniosłym, zbliżona do psalmu.
kantykakantykaśpiew liturgiczny w kościołach chrześcijańskich, o tekście podniosłym, zbliżona do psalmu.
karabińczykakarabińczykhaczyk zamykany na sprężynę służący do przyczepiania różnych przedmiotów.
karmikakarmikprzeznaczony na ubój, tuczony wieprz.
KartagińczykaKartagińczykmieszkaniec Kartaginy.
katakaustykakatakaustykapowierzchnia, którą tworzą punkty przecinania się promieni świetlnych odbitych przez układ optyczny.
KatarczykaKatarczykmieszkaniec Kataru, człowiek pochodzenia katarskiego.
katoptrykakatoptrykadział optyki badający powstawanie obrazów w lustrach.
kazuistykakazuistykasubdyscyplina medyczna zajmująca się studiowaniem konkretnych przypadków.
KenijczykaKenijczykmieszkaniec Kenii, człowiek pochodzenia kenijskiego.
keratoplastykakeratoplastykaokulistyczna operacja chirurgiczna przeszczepienia rogówki, w której uszkodzona lub zniszczona przez chorobę rogówka jest wymieniana na zdrową tkankę rogówki dawcy, pobraną od osoby niedawno zmarłej.
KiribatyjczykaKiribatyjczykmieszkaniec Kiribati, człowiek pochodzenia kiribatyjskiego.
klasykaklasykczłowiek wykształcony w dziedzinie filologii klasycznej.
klerykaklerykstudent seminarium duchownego, przygotowujący się do pełnienia posługi duchownego.
kluczykakluczykelement instrumentów strunowych - począwszy od skrzypiec, przez kontrabas, po gitarę - zamontowany najczęściej na główce, odpowiadający za strojenie.
KluczykaKluczykelement instrumentów strunowych - począwszy od skrzypiec, przez kontrabas, po gitarę - zamontowany najczęściej na główce, odpowiadający za strojenie.
knedlikaknedlikzwykle w liczbie mnogiej: plastry ciasta na bazie gotowanych ziemniaków (bramborový knedlík) lub bułki (houskový knedlík) z dodatkiem drożdży gotowane na parze, podawane z sosem, tradycyjna potrawa k
kolorystykakolorystykajeden z elementów dzieła muzycznego, który wiąże się ze środkami wykonawczymi utworu, pozwala na dostrzeganie różnic między dźwiękami o tej samej wysokości zaśpiewanymi lub zagranymi przez różne inst
KolumbijczykaKolumbijczykmieszkaniec Kolumbii, człowiek pochodzenia kolumbijskiego.
KołaczykaKołaczykmały kołacz - rodzaj pieczywa wypiekanego z mąki pszennej lub żytniej.
kołaczykakołaczykmały kołacz - rodzaj pieczywa wypiekanego z mąki pszennej lub żytniej.
kombinatorykakombinatorykawyjątkowo dziwna kombinacja lub cały ciąg kombinacji.
komikakomikklaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność.
KomoryjczykaKomoryjczykmieszkaniec Komorów, człowiek pochodzenia komoryjskiego.
KongijczykaKongijczykmieszkaniec Konga, człowiek pochodzenia kongijskiego.
KoreańczykaKoreańczykmieszkaniec historycznego państwa w Azji, człowiek pochodzenia koreańskiego.
KoryntyjczykaKoryntyjczykmieszkaniec Koryntu.
koryntyjczykakoryntyjczykmieszkaniec Koryntu.
korytarzykakorytarzykniewielkie pomieszczenie, przedpokój.
kosmykakosmykpasemko.
koszykakoszykzawartość koszyka, potoczna jednostka miary.
KoszykaKoszykzawartość koszyka, potoczna jednostka miary.
KowalczykaKowalczykuczeń kowala, czeladnik.
kowalczykakowalczykuczeń kowala, czeladnik.
kozikakozikskładany nóż w drewnianej oprawie.
KozikaKozikskładany nóż w drewnianej oprawie.
KrawczykaKrawczykczeladnik u krawca.
krawczykakrawczykczeladnik u krawca.
krąglikakrąglikruchoma, mosiężna rurka włączana do obiegu instrumentu dętego blaszanego za pomocą wentyla, dzięki niej możliwe jest uzyskanie niższego dźwięku.
KreteńczykaKreteńczykmieszkaniec Krety, człowiek pochodzenia kreteńskiego.
kroplikakropliknazwa stosowana dla kilku gatunków ptaków z rodziny astryldowatych (Estrildidae).
królikakróliknazwa zwyczajowa kilku gatunków zajęczaków z rodziny zającowatych, mianem tym określa się zwierzęta należące do rodzajów Sylvilagus (m.in. królik bagienny i królik błotny) oraz Oryctolagus, do któreg
KrólikaKróliknazwa zwyczajowa kilku gatunków zajęczaków z rodziny zającowatych, mianem tym określa się zwierzęta należące do rodzajów Sylvilagus (m.in. królik bagienny i królik błotny) oraz Oryctolagus, do któreg
kryminalistykakryminalistykjednostka policyjna zajmująca się podczas śledztwa badaniami prowadzącymi do wykrycia przestępcy.
kryminalistykakryminalistykajednostka policyjna zajmująca się podczas śledztwa badaniami prowadzącymi do wykrycia przestępcy.
krystalofizykakrystalofizykadział fizyki zajmujący się ustalaniem zależności między własnościami fizycznymi a budową kryształów.
krytykakrytykdział piśmiennictwa.
krytykakrytykadział piśmiennictwa.
KrzykaKrzykodgłos, dźwięki (nieartykułowane).
krzyżykakrzyżykfigura tanga argentyńskiego polegająca na skrzyżowaniu nóg.
księżykaksiężykżartobliwie o osobie duchownej.
KsiężykaKsiężykżartobliwie o osobie duchownej.
KubańczykaKubańczykmieszkaniec Kuby, człowiek pochodzenia kubańskiego.
KubikaKubikkrzywa płaska algebraiczna.
kubikakubikkrzywa płaska algebraiczna.
kuklikakuklikGeum – rodzaj roślin kwiatowych z rodziny różowatych, według niektórych ujęć taksonomicznych należy do niego około 50 gatunków roślin zielnych występujących w umiarkowanych i chłodnych strefach na ob
kulczykakulczykptak z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
KulczykaKulczykptak z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
KupczykaKupczykmłody, niższy rangą kupiec, pomocnik kupiecki.
kupczykakupczykmłody, niższy rangą kupiec, pomocnik kupiecki.
kusztykakusztykzawartość kieliszka wódki - kusztyka.
kuszykakuszyktyle, ile się mieści w kuszyku.
KuszykaKuszyktyle, ile się mieści w kuszyku.
KuwejtczykaKuwejtczykmieszkaniec Kuwejtu, człowiek pochodzenia kuwejckiego.
kuwejtczykakuwejtczykmieszkaniec Kuwejtu, człowiek pochodzenia kuwejckiego.
laikalaikwierny niemający święceń kapłańskich.
LakończykaLakończykmieszkaniec Lakonii - historycznej krainy w Grecji.
LankijczykaLankijczykmieszkaniec Sri Lanki, człowiek pochodzenia lankijskiego.
LaosyjczykaLaosyjczykmieszkaniec Laosu, człowiek pochodzenia laotańskiego.
LaotańczykaLaotańczykmieszkaniec Laosu, człowiek pochodzenia laotańskiego.
lejbikalejbikluźny żakiet, kaftan, górna część stroju zarówno męskiego jak i kobiecego.
lekkoatletykalekkoatletykadyscyplina sportu oparta na naturalnym ruchu.
leksykaleksykzasób słów danego języka.
leksykaleksykazasób słów danego języka.
leksykostatystykaleksykostatystykajest to zgrubna metoda szacowania czasu rozpadu prajęzyka danej rodziny na nowe języki.
leptosomatykaleptosomatyktyp psychologiczny.
LesotyjczykaLesotyjczykmieszkaniec Lesoto, człowiek pochodzenia lesotyjskiego.
LewantyńczykaLewantyńczykmieszkaniec krajów położonych na wschodnich wybrzeżach Morza Śródziemnego.
LibańczykaLibańczykmieszkaniec Libanu, człowiek pochodzenia libańskiego.
LiberyjczykaLiberyjczykmieszkaniec Liberii, człowiek pochodzenia liberyjskiego.
liberyjczykaliberyjczykmieszkaniec Liberii, człowiek pochodzenia liberyjskiego.
LibijczykaLibijczykmieszkaniec Libii, człowiek pochodzenia libijskiego.
ligaligaklasa (wartość) ludzi, człowieka, środowisko, z jakiego się ktoś wywodzi, wrażenie jakie sprawia.
ligaligaćklasa (wartość) ludzi, człowieka, środowisko, z jakiego się ktoś wywodzi, wrażenie jakie sprawia.
lirykalirykrodzaj literacki obejmujacy utwory, których tematem są przede wszystkim przeżycia wewnętrzne, emocje i przekonania jednostki.
lirykalirykarodzaj literacki obejmujacy utwory, których tematem są przede wszystkim przeżycia wewnętrzne, emocje i przekonania jednostki.
lisowczykalisowczykżołnierz lekkiej jazdy polskiej, działającej jako formacja o charakterze utrzymującego się z łupów wojska najemnego, oparta na wzorach ustrojowych konfederacji wojskowych, sformowana w 1614 roku, pie
lizbończykalizbończykmieszkaniec Lizbony.
lodzikalodzikmały lód, mała porcja lodów.
logikalogikprzedmiot nauczany w szkole, zwykle wyższej.
logikalogikaprzedmiot nauczany w szkole, zwykle wyższej.
logistykalogistykdawna nazwa logiki matematycznej.
logistykalogistykadawna nazwa logiki matematycznej.
lokajczykalokajczyklokaj w młodym wieku.
londyńczykalondyńczykmieszkaniec Londynu.
ludwikaludwikzłota moneta francuska.
LudwikaLudwikzłota moneta francuska.
ludzikaludzikczłowiek, zwłaszcza jeśli jest niski, drobny albo mało ważny.
luksemburczykaluksemburczykmieszkaniec Luksemburgii, człowiek pochodzenia luksemburskiego.
LuksemburczykaLuksemburczykmieszkaniec Luksemburgii, człowiek pochodzenia luksemburskiego.
łabędzikałabędzikzdrobniale: łabędź.
łazikałazikpojazd i urządzenie badawcze jednocześnie, stosowany do eksploracji kosmosu.
łodzikałodzikprzedstawiciel okrzemek z rodziny łodzikowatych (Naviculaceae).
łowikałowikowad z rzędu muchówek, z rodziny łowikowatych.
łykałykilość powietrza lub cieczy, którą można wziąć do ust.
łykałykożywa tkanka roślinna niejednorodna, wchodząca w skład zespołu tkanek przewodzących, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych.
MacedończykaMacedończykmieszkaniec Macedonii - krainy historycznej, człowiek pochodzenia macedońskiego.
magikamagikperformer występujący w cyrku i pokazujący sztuczki pozornie magiczne.
magnetostatykamagnetostatykanauka o magnetyzmie, która zajmuje się badaniem zjawisk magnetycznych oraz oddziaływań pól magnetycznych i prądów elektrycznych niezależnych od czasu.
MaikaMaikobchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny.
makagigamakagigaciastko z masy karmelowej, miodu i maku z dodatkiem orzechów lub migdałów.
makrobiotykamakrobiotykstyl życia polegający na przestrzeganiu odpowiedniej diety.
makrobiotykamakrobiotykastyl życia polegający na przestrzeganiu odpowiedniej diety.
MalawijczykaMalawijczykmieszkaniec Malawi, człowiek pochodzenia malawijskiego.
MalediwczykaMalediwczykmieszkaniec Malediwów, człowiek pochodzenia malediwskiego.
MalezyjczykaMalezyjczykmieszkaniec Malezji, człowiek pochodzenia malezyjskiego.
MalijczykaMalijczykmieszkaniec Mali, człowiek pochodzenia malijskiego.
MaltańczykaMaltańczykmieszkaniec Malty, człowiek pochodzenia maltańskiego.
maltańczykamaltańczykmieszkaniec Malty, człowiek pochodzenia maltańskiego.
mamałygamamałyganarodowa rumuńska potrawa, z mąki albo kaszy kukurydzianej (pierwotnie z gryczanej) popularna w krajach południowo-wschodniej Europy.
mantuańczykamantuańczykmieszkaniec Mantui (miasto włoskie).
mantykamantykatetryk, maruda, osoba, która dużo narzeka.
MarokańczykaMarokańczykmieszkaniec Maroka, człowiek pochodzenia marokańskiego.
MaryjczykaMaryjczykczłonek ugrofińskiej grupy etnicznej zamieszkującej republikę Mari El (Federacja Rosyjska) oraz w rozproszeniu terytorium całego byłego ZSRR, używającej języka maryjskiego.
marynistykamarynistykarodzaj twórczości (każdej), w której głównym (przewodnim) tematem jest morze i związane z nim: zjawiska (sztorm), miejsca (plaża, molo, port), sytuacje (bitwa morska, regaty żeglarskie), osoby (załog
matematykamatematykprzedmiot szkolny, obejmujący m.in. algebrę i geometrię.
matematykamatematykaprzedmiot szkolny, obejmujący m.in. algebrę i geometrię.
MauretańczykaMauretańczykmieszkaniec Mauretanii, człowiek pochodzenia mauretańskiego.
MaurytyjczykaMaurytyjczykmieszkaniec Mauritiusa, człowiek pochodzenia maurytyjskiego.
mączlikamączlikpluskwiak z rzędu piersiodziobych, z rodziny mączlikowatych.
mątwikamątwikbezkręgowiec pasożytniczy z typu nicieni.
meczykameczyko meczu, zwłaszcza piłki nożnej.
medalikamedaliknoszony na szyi płaski metalowy krążek, najczęściej z podobizną Chrystusa, Matki Boskiej lub świętych.
mediolańczykamediolańczykmieszkaniec Mediolanu.
medykamedykpraktyk medycyny, niekoniecznie lekarz, też znachor i inny uzdrowiciel.
melancholikamelancholikpotocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku.
melikamelikajeden ze składników melodii, dobór interwałów bez uwzględnienia rytmu.
melodykamelodykelement dzieła muzycznego wyznaczający następstwo dźwięków o różnej wysokości i różnym czasie trwania.
melodykamelodykaelement dzieła muzycznego wyznaczający następstwo dźwięków o różnej wysokości i różnym czasie trwania.
merzykamerzykMnium - rodzaj mchów z rodziny merzykowatych, pospolity mech występujący w licznych gatunkach leśnych i łąkowych.
metafizykametafizykpojęcie trudne do zrozumienia, ogólne, nierealistyczne, abstrakcyjne.
metafizykametafizykapojęcie trudne do zrozumienia, ogólne, nierealistyczne, abstrakcyjne.
metaloceramikametaloceramikasposób wyrabiania różnych przedmiotów metodą zagęszczenia poprzez prasowanie i spiekania proszków ceramicznych oraz metalowych.
metalogikametalogikadyscyplina, w której bada się logikę oray poszczególne systemy logiczne.
metapsychikametapsychikpsychika rozumiana jako dziedzina zjawisk duchowych, pole działań sił nadprzyrodzonych.
metapsychikametapsychikapsychika rozumiana jako dziedzina zjawisk duchowych, pole działań sił nadprzyrodzonych.
metodykametodykdział pedagogiki, zajmujący się opisem sposobu nauczania.
metodykametodykadział pedagogiki, zajmujący się opisem sposobu nauczania.
metrykametrykoficjalny dokument, który potwierdza, że określone zwierzę ma rasowy rodowód.
metrykametrykaoficjalny dokument, który potwierdza, że określone zwierzę ma rasowy rodowód.
mienszewikamienszewikzwolennik mienszewizmu.
mieńszewikamieńszewikzwolennik mienszewizmu.
mikamikałyszczyk - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.
mikamikaćłyszczyk - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.
MikaMikłyszczyk - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.
MikaMikałyszczyk - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.
MikronezyjczykaMikronezyjczykmieszkaniec Mikronezji, człowiek pochodzenia mikronezyjskiego.
mistykamistyknauka, szkoła w religiach, określająca drogę do osiągnięcia stanu mistycznego.
mistykamistykanauka, szkoła w religiach, określająca drogę do osiągnięcia stanu mistycznego.
mklikamklikmotyl nocny z rodziny omacnicowatych, żerujący na produktach żywnościowych.
młodogramatykamłodogramatykprzedstawiciel szkoły językoznawczej młodogramatyków.
młodzikamłodzikmłokos, małolat.
MłodzikaMłodzikmłokos, małolat.
MolikaMolikinaczej mklik mączny - gatunek motyla z rodziny omacnicowatych.
molikamolikinaczej mklik mączny - gatunek motyla z rodziny omacnicowatych.
monachijczykamonachijczykmieszkaniec Monachium.
monakijczykamonakijczykmieszkaniec Monako, człowiek pochodzenia monakijskiego.
MonakijczykaMonakijczykmieszkaniec Monako, człowiek pochodzenia monakijskiego.
MoskalikaMoskalikmały śledź marynowany lub solony z dodatkiem korzeni.
moskalikamoskalikmały śledź marynowany lub solony z dodatkiem korzeni.
motorykamotorykazdolność wykonywania ruchów.
mozaikamozaikawirusowa choroba roślin, np. mozaika zwykła fasoli.
MozambijczykaMozambijczykmieszkaniec Mozambiku, człowiek pochodzenia mozambickiego.
mustykamustykowad z rodziny meszkowatych.
muzykamuzykprzedmiot szkolny.
muzykamuzykaprzedmiot szkolny.
MuzykaMuzykprzedmiot szkolny.
MuzykaMuzykaprzedmiot szkolny.
mysikrólikamysikrólikmalutki ptak z rzędu wróblowych (Passeriformes), z rodziny mysikrólikowatych (Regulidae).
NamibijczykaNamibijczykmieszkaniec Namibii, człowiek pochodzenia namibijskiego.
nastikanastikaszkoła filozofii hinduistycznej, negująca astikę.
NaurańczykaNaurańczykmieszkaniec Nauru, człowiek pochodzenia naurańskiego.
nazarejczykanazarejczykczłonek wspólnoty pierwszych chrześcijan (w Dziejach Apostolskich), później, w IV wieku, także wyznawca jednej z sekt chrześcijańskich wywodzących się z Jerozolimy, zachowującej prawo mojżeszowe i ży
neandertalczykaneandertalczykwymarły przedstawiciel rodzaju Homo (człowiek), znany z plejstocenu, w zależności od autorów klasyfikowany jako podgatunek człowieka rozumnego – Homo sapiens neanderthalensis – lub odrębny od niego g
neapolitańczykaneapolitańczykmieszkaniec Neapolu.
NeapolitańczykaNeapolitańczykmieszkaniec Neapolu.
NepalczykaNepalczykmieszkaniec Nepalu, człowiek pochodzenia nepalskiego.
neurocybernetykaneurocybernetyknaukowiec, specjalista w dziedzinie neurocybernetyki.
neurolingwistykaneurolingwistykanauka badająca mechanizmy nerwowe w obrębie ludzkiego mózgu, które kontrolują rozumienie i tworzenie wypowiedzi, a także akwizycję języka.
neurotykaneurotykosoba, która zachowaniem przypomina kogoś z zaburzeniami nerwicowymi.
NiderlandczykaNiderlandczykmieszkaniec Niderlandów, człowiek pochodzenia niderlandzkiego.
nieboszczykanieboszczykosoba, która nie żyje, zmarły.
nieśplikanieśplikowoc nieśplika japońskiego.
NigerczykaNigerczykmieszkaniec Nigru, człowiek pochodzenia nigerskiego.
NigeryjczykaNigeryjczykmieszkaniec Nigerii, człowiek pochodzenia nigeryjskiego.
NikaraguańczykaNikaraguańczykmieszkaniec Nikaragui, człowiek pochodzenia nikaraguańskiego.
nocoświetlikanocoświetlikNoctiluca miliaris - pierwotniak, wiciowiec zaliczany do rzędu bruzdnic (Dinoflagellata), żyjący w morzach pełnosłonych.
nostalgikanostalgikosoba cierpiąca za czymś utraconym, zwłaszcza za ojczyzną, minionymi latami.
nowelistykanowelistykadział literatury związany z tworzeniem krótkich utworów pisanych prozą.
nowikanowikprzedstawiciel jednokomórkowych glonów z rodziny desmidii należący do rodzaju Closterium.
NowikaNowikprzedstawiciel jednokomórkowych glonów z rodziny desmidii należący do rodzaju Closterium.
NowojorczykaNowojorczykmieszkaniec stanu Nowy York, człowiek pochodzenia nowojorskiego.
nowojorczykanowojorczykmieszkaniec stanu Nowy York, człowiek pochodzenia nowojorskiego.
NowozelandczykaNowozelandczykmieszkaniec Nowej Zelandii, człowiek pochodzenia nowozelandzkiego.
NubijczykaNubijczykmieszkaniec historycznej krainy w Afryce.
NumidyjczykaNumidyjczykmieszkaniec Numidii, starożytnej krainy w Afryce.
numizmatykanumizmatykdział historii, zajmujący się badaniem monet, banknotów i innych znaków pieniężnych pod względem historycznym, estetycznym, a także technicznym.
numizmatykanumizmatykadział historii, zajmujący się badaniem monet, banknotów i innych znaków pieniężnych pod względem historycznym, estetycznym, a także technicznym.
oftalmikaoftalmikaokulistyka kliniczna, dział oftalmologii.
ogończykaogończykmotyl z rodziny modraszkowatych, określenie różnych gatunków, m.in.ogończyka akacjowca.
OgończykaOgończykmotyl z rodziny modraszkowatych, określenie różnych gatunków, m.in.ogończyka akacjowca.
okulistykaokulistykadziedzina medycyny zajmująca się budową, czynnościami, rozpoznawaniem schorzeń i leczeniem oczu.
ołtarzykaołtarzykmały ołtarz, często w formie stolika czy szafki z figurą lub obrazem świętego i dodatkowymi ozdobami (kwiaty, świece), który można łatwo przenieść, jest to na przykład ołtarz w domu albo ołtarz używa
OmańczykaOmańczykmieszkaniec Omanu, człowiek pochodzenia omańskiego.
omykaomykłow. ogon zająca lub królika.
onomastykaonomastykdział językoznawstwa zajmujący się badaniem nazw własnych (zwanych też onimami), czyli odnoszących się do konkretnych przedmiotów, a nie ich klasy (por. gr. ónōma, oznaczającego imię).
onomastykaonomastykadział językoznawstwa zajmujący się badaniem nazw własnych (zwanych też onimami), czyli odnoszących się do konkretnych przedmiotów, a nie ich klasy (por. gr. ónōma, oznaczającego imię).
oprzędzikaoprzędzikSitona - rodzaj chrząszcza z rodziny ryjkowcowatych.
optykaoptyksklep, w którym sprzedawane są okulary.
orfikaorfikrodzaj dawnego miniaturowego instrumentu, przenośnego fortepianu, który służył głównie do akompaniamentu.
orfikaorfikarodzaj dawnego miniaturowego instrumentu, przenośnego fortepianu, który służył głównie do akompaniamentu.
organoleptykaorganoleptykahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Organoleptyka}
orlikaorlikpisklę orła.
OrlikaOrlikpisklę orła.
ornamentykaornamentykazbiór elementów dekoracyjnych.
osmykaosmykłow. ogon zająca lub królika.
ostrygaostrygamałż z rodziny ostrygowatych.
oślikaoślikosłomuł - mieszaniec międzygatunkowy ogiera konia domowego z klaczą osła, całkowicie bezpłodny, niższy i słabszy od muła i dlatego dużo rzadziej hodowany.
PakistańczykaPakistańczykmieszkaniec Pakistanu, człowiek pochodzenia pakistańskiego.
PalestyńczykaPalestyńczykmieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego.
PanamczykaPanamczykmieszkaniec Panamy, człowiek pochodzenia panamskiego.
panamczykapanamczykmieszkaniec Panamy, człowiek pochodzenia panamskiego.
PanamerykaPanamerykaorganizacja międzynarodowa zrzeszająca wszystkie (poza Kubą) państwa Ameryki Łacińskiej, USA i Kanadę.
panoptikapanoptikumnazwa niektórych muzeów wystawiających nezwykłe eksponaty.
paprykapaprykaprzyprawa ze sproszkowanej papryki.
PapuańczykaPapuańczykmieszkaniec Papui-Nowej Gwinei, człowiek pochodzenia papuańskiego.
ParagwajczykaParagwajczykmieszkaniec Paragwaju, człowiek pochodzenia paragwajskiego.
paramedykaparamedykosoba zajmująca się medycyną niekonwencjonalną.
paranoikaparanoikczłowiek cierpiący na paranoję.
parenetykaparenetykautwory piśmiennicze kształtujące i propagujące wzory postępowania związane z odgrywaniem określonych ról społecznych.
parowozikaparowozikmała lokomotywa napędzana silnikiem parowym.
patykapatykkawałek gałęzi drzewa, który się oderwał, spadł na ziemię, mniejszy (cieńszy) niż kijek.
PatykaPatykkawałek gałęzi drzewa, który się oderwał, spadł na ziemię, mniejszy (cieńszy) niż kijek.
pedagogikapedagogikazespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych.
pejczykapejczykmały pejcz.
penitencjarystykapenitencjarystykanauka zajmująca się zagadnieniami związanymi z więziennictwem.
pepikapepiklekceważąco lub żartobliwie o Czechu.
PeruwiańczykaPeruwiańczykmieszkaniec Peru, człowiek pochodzenia peruwiańskiego.
perypatetykaperypatetykfilozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników.
perypatetykaperypatetykafilozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników.
pęcherzykapęcherzykrodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej.
pianistykapianistykaartystyczna gra na pianinie lub fortepianie.
pieprzykapieprzykrodzaj znamienia wypukłego lub płaskiego zazwyczaj o ciemniejszym kolorze niż skóra.
PieprzykaPieprzykrodzaj znamienia wypukłego lub płaskiego zazwyczaj o ciemniejszym kolorze niż skóra.
piewikapiewikcykada - owad, poszczególne gatunki tego owada klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rodzinie piewikowatych (cykadowatych, Cicadidae).
piezoelektrykapiezoelektrykkryształ, w którym obserwowane jest zjawisko piezoelektryczne, polegające na pojawieniu się pod wpływem naprężeń mechanicznych ładunków elektrycznych na jego powierzchni.
PigmejczykaPigmejczykprzedstawiciel ludu afrykańskiego.
PikaPikdawna broń drzewcowa piechoty, używana przede wszystkim przeciwko kawalerii.
pikapikdawna broń drzewcowa piechoty, używana przede wszystkim przeciwko kawalerii.
pikapikadawna broń drzewcowa piechoty, używana przede wszystkim przeciwko kawalerii.
pikapikaćdawna broń drzewcowa piechoty, używana przede wszystkim przeciwko kawalerii.
piroelektrykapiroelektrykmateriał, który ma zdolność generowania siły elektromotorycznej pod wpływem zmian temperatury.
pisarczykapisarczykz kpiną, z pogardą o kiepskim, podrzędnym pisarzu.
PisarczykaPisarczykz kpiną, z pogardą o kiepskim, podrzędnym pisarzu.
pitagorejczykapitagorejczykprzedstawiciel pitagoreizmu, także członek Związku Pitagorejskiego.
planistykaplanistykaopracowywanie planów w zakresie gospodarki narodowej lub planów gospodarczych przedsiębiorstwa.
plastykaplastyksugestywna obrazowość przedstawienia czegoś.
plastykaplastykasugestywna obrazowość przedstawienia czegoś.
płaszczykapłaszczyklekkie, krótkie okrycie wierzchnie.
pławikapławikkawałek materiału (najczęściej drewna bądź tworzywa sztucznego) pływającego na powierzchni wody, służący do sygnalizowania pochwycenia przynęty przez rybę.
płomieńczykapłomieńczykgatunek rośliny z rodziny jaskrowatych.
płomykapłomykPhlox – rodzaj roślin należący do rodziny wielosiłowatych (Polemoniaceae).
płoszczykapłoszczykpłaskie i ostre zakończenie strzały.
pływikapływikpierwsze stadium larwalne większości niższych skorupiaków, ma jedno oko i trzy pary odnóży, które odpowiadają pierwszej i drugiej parze czułków oraz żuwaczkom u postaci dorosłej.
poetykapoetykdziedzina nauki o literaturze, a ściślej teorii literatury, rozpatrująca przede wszystkim sposób istnienia dzieła literackiego jako tworu językowego o swoistym charakterze, określanym przez potrzeby
poetykapoetykadziedzina nauki o literaturze, a ściślej teorii literatury, rozpatrująca przede wszystkim sposób istnienia dzieła literackiego jako tworu językowego o swoistym charakterze, określanym przez potrzeby
politykapolitykaprzenośnie: czyjeś przemyślane postępowanie, którego celem jest osiągnięcie określonego zamysłu.
politykapolitykprzenośnie: czyjeś przemyślane postępowanie, którego celem jest osiągnięcie określonego zamysłu.
polonistykapolonistykadziedzina nauki, której przedmiotem badań jest polska literatura i język polski.
PołudniowoafrykańczykaPołudniowoafrykańczykmieszkaniec Republiki Południowej Afryki, człowiek pochodzenia południowoafrykańskiego.
pomrowikapomrowikślimak z rodziny pomrowikowatych, z rzędu trzonkoocznych.
PortorykańczykaPortorykańczykmieszkaniec Portoryko, człowiek pochodzenia portorykańskiego.
PortugalczykaPortugalczykmieszkaniec Portugalii, człowiek pochodzenia portugalskiego.
PoznańczykaPoznańczykmieszkaniec Poznania.
poznańczykapoznańczykmieszkaniec Poznania.
półdzikapółdzikio człowieku - taki, który jest trochę ucywilizowany.
pracoholikapracoholikktoś, kto bardzo dużo pracuje, jest pracowity.
pragmatykapragmatykjeden z trzech działów semiotyki (obok semantyki i syntaktyki), którego przedmiotem badań są kwestie stosunków między znakami słownymi a interpretatorami (ludźmi je wypowiadającymi lub słuchającymi),
pragmatykapragmatykajeden z trzech działów semiotyki (obok semantyki i syntaktyki), którego przedmiotem badań są kwestie stosunków między znakami słownymi a interpretatorami (ludźmi je wypowiadającymi lub słuchającymi),
praktykapraktykświadome, celowe, powtarzane często (np. tradycyjnie) działanie.
praktykapraktykaświadome, celowe, powtarzane często (np. tradycyjnie) działanie.
preparatykapreparatykadział chemii, zajmujący się opracowywaniem, sprawdzaniem i optymalizowaniem procedur syntezy związków chemicznych.
problemistykaproblemistykadział sportu szachowego zajmujący się układaniem zadań (problemów) szachowych.
profilaktykaprofilaktykazespół działań zapobiegającym niepożądanym skutkom.
prognostykaprognostykprzepowiednia - wypowiedź o wydarzeniach, które mają nastąpić, określająca ich szczegóły.
proksemikaproksemikanauka zajmująca się badaniem wzajemnego wpływu relacji przestrzennych między osobami oraz między osobami a otoczeniem materialnym na relacje psychologiczne, społeczne i komunikacyjne pomiędzy tymi os
propedeutykapropedeutyknauka będąca wstępem do innej dziedziny wiedzy.
propedeutykapropedeutykanauka będąca wstępem do innej dziedziny wiedzy.
protetykaprotetykdziedzina wiedzy z pogranicza medycyny i techniki, zajmująca się uzupełnianiem ubytków tkankowych, narządowych lub czynnościowych przy pomocy sztucznego materiału zastępczego (protezy).
protetykaprotetykadziedzina wiedzy z pogranicza medycyny i techniki, zajmująca się uzupełnianiem ubytków tkankowych, narządowych lub czynnościowych przy pomocy sztucznego materiału zastępczego (protezy).
prykapryklekceważąco, z pogardą: starszy, niedołężny mężczyzna.
PrykaPryklekceważąco, z pogardą: starszy, niedołężny mężczyzna.
przewodzikaprzewodzikmały przewód - część ciała.
przęślikaprzęślikColus – rodzaj saprotroficznych grzybów z rodziny sromotnikowatych.
PrzytykaPrzytykwieś w województwie mazowieckim.
psychodelikapsychodeliksubstancja chemiczna wywołująca zmiany percepcji, świadomości, sposobu myślenia oraz sposobu odczuwania emocji.
psychodydaktykapsychodydaktykdziedzina wiedzy zajmująca się zagadnieniami uczenia się i nauczania.
psychodydaktykapsychodydaktykadziedzina wiedzy zajmująca się zagadnieniami uczenia się i nauczania.
psychosomatykapsychosomatykacałościowe ujmowanie problemów człowieka chorego.
PunijczykaPunijczykmieszkaniec Kartaginy (nazwa stosowana przez Rzymian, traktujących Kartagińczyków jak potomków Fenicjan).
puszczykapuszczykptak drapieżny, poszczególne gatunki tego ptaka w taksonomii biologicznej klasyfikowane są w obrębie rzędu sów (Strigiformes), w rodzinie puszczykowatych (Strigidae), w podrodzinie puszczyków (Strigi
rachitykarachitykchory na krzywicę.
radiobudzikaradiobudzikurządzenie elektroniczne łączące funkcje radia, zegara i budzika.
radiodiagnostykaradiodiagnostykanieinwazyjne metody obrazowania mające na celu wykrycie ognisk chorobowych.
radioelektrykaradioelektrykdział teleelektryki, który zajmuje się przekazem sygnałów elektrycznych za pośrednictwem fal elektromagnetycznych.
radioelektrykaradioelektrykadział teleelektryki, który zajmuje się przekazem sygnałów elektrycznych za pośrednictwem fal elektromagnetycznych.
regionalistykaregionalistykabadanie ukierunkowane na systematyczne gromadzenie informacji o regionie, wiedza o regionie.
rentgenodiagnostykarentgenodiagnostykanauka o wykorzystywaniu promieni X w wykrywaniu chorób.
republikarepublikapaństwo o ustroju republiki.
retorykaretoryksztuka pięknego i skutecznego perswazyjnie przemawiania.
retorykaretorykasztuka pięknego i skutecznego perswazyjnie przemawiania.
RodezyjczykaRodezyjczykmieszkaniec Rodezji, człowiek pochodzenia rodezyjskiego.
rogalikarogalikzdrobniale: rogal - wypiek w kształcie rogów krowy lub półksiężyca.
romanistykaromanistykanauka zajmująca się językiem, literaturą i kulturą romańską.
romantykaromantykidealista, człowiek o refleksyjnej, romantycznej naturze, o dużej wrażliwości i niezachwianych prawych poglądach.
RuandyjczykaRuandyjczykmieszkaniec Rwandy, człowiek pochodzenia rwandyjskiego (ruandyjskiego).
rubrykarubrykaczęść czasopisma poświęcona konkretnemu zagadnieniu albo przeznaczona na zamieszczanie tekstów konkretnego autora.
ruralistykaruralistykanauka zajmująca się przestrzennym planowaniem obszarów wiejskich.
rusycystykarusycystykadział slawistyki zajmujący się badaniem języka, kultury, historii i literatury rosyjskiej.
rutenistykarutenistykadział filologii, którego przedmiotem badań są języki ruskie (ukraiński i białoruski) oraz literatura pisana w językach ruskich.
RwandyjczykaRwandyjczykmieszkaniec Rwandy, człowiek pochodzenia rwandyjskiego (ruandyjskiego).
rybikarybikowad bezskrzydły z podgromady rybików, uważany niekiedy za szkodnika.
rycerzykarycerzykTricholomopsis – rodzaj grzybów z rodziny gąskowatych.
rychlikarychlikwczesna odmiana owsa.
RychlikaRychlikwczesna odmiana owsa.
rytmikarytmikpowtarzalność sekwencji w określonych, regularnych odcinkach czasu.
rytmikarytmikapowtarzalność sekwencji w określonych, regularnych odcinkach czasu.
ryzykaryzykodziałanie, którego wynik jest niepewny, może ono przynieść zarówno straty, jak i korzyści.
rzemlikarzemlikrodzaj chrząszcza z rodziny kózkowatych.
rzemykarzemykcienki pasek lub linka ze skóry lub materiału ją przypominającego.
sabejczykasabejczykczłonek szczepu zamieszkującego w starożytności Sabę, państwo przedmuzułmańskie.
SabejczykaSabejczykczłonek szczepu zamieszkującego w starożytności Sabę, państwo przedmuzułmańskie.
SalwadorczykaSalwadorczykmieszkaniec Salwadoru, człowiek pochodzenia salwadorskiego.
salwadorczykasalwadorczykmieszkaniec Salwadoru, człowiek pochodzenia salwadorskiego.
SamoańczykaSamoańczykmieszkaniec Samoa, człowiek pochodzenia samoańskiego.
samochodzikasamochodzikautko-zabawka.
sanmaryńczykasanmaryńczykmieszkaniec San Marino (państwa), człowiek pochodzenia sanmaryńskiego.
SanmaryńczykaSanmaryńczykmieszkaniec San Marino (państwa), człowiek pochodzenia sanmaryńskiego.
SaudyjczykaSaudyjczykmieszkaniec Arabii Saudyjskiej, człowiek pochodzenia saudyjskiego.
sceptykasceptykczłowiek, który nie ufa, nie dowierza, musi sam sprawdzić wszystkie fakty, zanim w coś uwierzy.
schizotymikaschizotymikczłowiek oschły uczuciowo, zamknięty w sobie, drażliwy, nieufny, trudno nawiązujący kontakt z otoczeniem.
sefardyjczykasefardyjczykprzedstawiciel ludności żydowskiej zamieszkującej obszar Półwyspu Iberyjskiego.
sekretarzykasekretarzykrodzaj mebla, przy którym się pisze, siedząc, służący również do przechowywania korespondencji i podręcznych drobiazgów.
seksturystykaseksturystykaokreślenie podróży, w większości zagranicznych, podejmowanych głównie w celu zaspokajania potrzeb seksualnych, których realizowanie w miejscu zamieszkania z wielu przyczyn byłoby niemożliwe lub utrud
semiotykasemiotyknauka o znakach.
semiotykasemiotykanauka o znakach.
SenegalczykaSenegalczykmieszkaniec Senegalu, człowiek pochodzenia senegalskiego.
sensomotorykasensomotorykaczynności zmysłowo-ruchowe i predyspozycje do ich wykonywania.
SeszelczykaSeszelczykmieszkaniec Seszeli, człowiek pochodzenia seszelskiego.
sieneńczykasieneńczykmieszkaniec Sieny.
sierpikasierpikdrepanium – rodzaj kwiatostanu z grupy wierzchotek jednoramiennych, wszystkie kwiaty wyrastają na szypułkach po jednej tylko stronie głównego pędu.
singapurczykasingapurczykmieszkaniec Singapuru, człowiek pochodzenia singapurskiego.
SingapurczykaSingapurczykmieszkaniec Singapuru, człowiek pochodzenia singapurskiego.
sklerotykasklerotykosoba chora na miażdżycę tętnic (sklerozę).
skrzydlikaskrzydlikFissidens - rodzaj mchów z rodziny skrzydlikowatych, drobny mech ortotropowy z dużymi listkami, w Polsce występuje 5 gatunków wodnych tej rośliny, w tym 3 pod ochroną.
skurczybykaskurczybykktoś sprytny, szybki, utalentowany, który budzi zazdrość, podziw.
slawistykaslawistykafilologia słowiańska, dziedzina badająca języki i literatury słowiańskie.
słoikasłoikzawartość słoika (także: gdy chodzi o konkretną zawartość - to, co zwykle jest w słoiku, czyli jakieś przetwory spożywcze), tyle, ile mieści się w słoiku.
słowacystykasłowacystykafilologia słowacka, dział nauki zajmujący się literaturą Słowacji i językiem słowackim.
słowikasłowikLuscinia - rodzaj pospolitego ptaka z rodziny muchołówkowatych (Muscicapidae).
SłowikaSłowikLuscinia - rodzaj pospolitego ptaka z rodziny muchołówkowatych (Muscicapidae).
smakołykasmakołykcoś nadzwyczaj dobrego, smacznego lub przynajmniej sprawiającego wrażenie pysznego.
smolikasmolikchrząszcz z rodziny ryjkowcowatych.
SmolikaSmolikchrząszcz z rodziny ryjkowcowatych.
sofistykasofistykaświadome, pozornie spójne, argumentowanie oparte na fałszywych przesłankach.
SomalijczykaSomalijczykmieszkaniec Somalii, człowiek pochodzenia somalijskiego.
sorabistykasorabistykadyscyplina filologiczna zajmująca się badaniem języka i literatury Serbów Łużyckich.
SotyjczykaSotyjczykmieszkaniec Lesoto, człowiek pochodzenia lesotyjskiego.
spławikaspławikkawałek materiału (najczęściej drewna bądź tworzywa sztucznego) pływającego na powierzchni wody, służący do sygnalizowania pochwycenia przynęty przez rybę.
sprężykasprężykdrapieżny chrząszcz z rodziny sprężykowatych.
sprzedawczykasprzedawczykosoba, która jest zdrajcą - dla zysków materialnych działa niezgodnie z zasadami np. moralnymi.
stańczykastańczykczłonek konserwatywnego ugrupowania politycznego, działającego w Galicji od lat 60. XIX .
StańczykaStańczykczłonek konserwatywnego ugrupowania politycznego, działającego w Galicji od lat 60. XIX .
statykastatykdział mechaniki zajmujący się równowagą układów sił działających na ciało pozostające w spoczynku lub poruszające się ruchem jednostajnym i prostoliniowym.
statykastatykadział mechaniki zajmujący się równowagą układów sił działających na ciało pozostające w spoczynku lub poruszające się ruchem jednostajnym i prostoliniowym.
statystykastatystykzbiór, zestawienie pewnych danych zazwyczaj liczbowych, który pozwala w uśredniony sposób opisać jakieś zjawisko.
statystykastatystykazbiór, zestawienie pewnych danych zazwyczaj liczbowych, który pozwala w uśredniony sposób opisać jakieś zjawisko.
stochastykastochastykadział matematyki, bada modele zjawisk losowych w czasie.
stolikastolikstół w lokalu, gdzie można zamówić coś do jedzenia lub picia, np. w kawiarni lub restauracji.
storczykastorczykDactylorhiza – rodzaj bylin należących do rodziny storczykowatych.
straszykastraszykowad z rzędu straszyków, przypominający gałązkę lub liść.
strategikastrategikwysokiej rangi dowódca wojskowy zajmujący się planowaniem operacji wojskowych.
stroikastroikodcinek linii transmisyjnej zwarty lub rozwarty na końcu i równolegle dołączony do obwodu, zadaniem stroika jest przetransformowanie końcowego zwarcia lub rozwarcia na odpowiednią wartość susceptancj
strumykastrumykniewielka ilość płynącej cieczy.
strzyżykastrzyżykptak z rodziny strzyżyków (Troglodytidae).
stylistykastylistykdyscyplina z pogranicza nauki o literaturze i językoznawstwa, zajmująca się sposobami językowego ukształtowania wypowiedzi, analizująca tekst pod względem celowości, przydatności i stosowności użytyc
stylistykastylistykadyscyplina z pogranicza nauki o literaturze i językoznawstwa, zajmująca się sposobami językowego ukształtowania wypowiedzi, analizująca tekst pod względem celowości, przydatności i stosowności użytyc
SuazyjczykaSuazyjczykmieszkaniec Suazi, człowiek pochodzenia suazyjskiego.
SudańczykaSudańczykmieszkaniec Sudanu, człowiek pochodzenia sudańskiego.
SumeryjczykaSumeryjczykprzedstawiciel starożytnego ludu nieznanego pochodzenia, który pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. stworzył wysoko rozwiniętą cywilizację w południowej Mezopotamii (w Sumerze).
sumikasumikpoziomy bal drewniany stosowany w dawnym budownictwie wiejskim.
SundajczykaSundajczykprzedstawiciel grupy etnicznej zamieszkującej zachodnie regiony indonezyjskiej wyspy Jawa, posługujący się językiem sundajskim.
SurinamczykaSurinamczykmieszkaniec Surinamu, człowiek pochodzenia surinamskiego.
swastykaswastykasymbol równoramiennego krzyża ze złamanymi ramionami.
syjamczykasyjamczykobywatel Syjamu, obecnie Tajlandii.
SyjamczykaSyjamczykobywatel Syjamu, obecnie Tajlandii.
syndykasyndykw polityce niektórych państw: pełnomocnik urzędu lub instytucji reprezentujący je przed sądem.
synonimikasynonimikazasób synonimów.
syntaktykasyntaktykjeden z trzech głównych działów semiotyki, obok semantyki i pragmatyki.
syntaktykasyntaktykajeden z trzech głównych działów semiotyki, obok semantyki i pragmatyki.
syntetykasyntetykw rachunkowości: zespół kont syntetycznych.
syntetykasyntetykaw rachunkowości: zespół kont syntetycznych.
SyryjczykaSyryjczykmieszkaniec Syrii, człowiek pochodzenia syryjskiego.
systematykasystematykpoddyscyplina systematyki organizmów, nauka o zasadach i metodach klasyfikowania, w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych (taksonów) i włączaniu ich w układ kategorii takso
systematykasystematykapoddyscyplina systematyki organizmów, nauka o zasadach i metodach klasyfikowania, w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych (taksonów) i włączaniu ich w układ kategorii takso
szaflikaszaflikużywane w gospodarstwach wiejskich drewniane naczynie o okrągłym dnie i posiadające jedno lub dwa ucha.
szaszłykaszaszłykpotrawa składająca się z kawałków mięsa nadzianych na szpikulec i pieczonych na rożnie lub grillowanych.
szczawikaszczawikzdrobniale: szczaw - rodzaj roślin z rodziny rdestowatych.
szlemikaszlemikwzięcie dwunastu lew przez gracza karcianego.
szłykaszłykmutacja kapuzy, czapka lekko zwężana ku górze.
ślusarczykaślusarczykpomocnik, uczeń ślusarza, czeladnik.
ŚlusarczykaŚlusarczykpomocnik, uczeń ślusarza, czeladnik.
świdrzykaświdrzykślimak z rodziny świdrzykowatych.
świerszczykaświerszczykpismo o charakterze erotycznym lub pornograficznym.
świetlikaświetlikplastikowy pojemnik emitujący światło, montowany przy spławiku w celu oznaczenia miejsca połowu nocą.
ŚwietlikaŚwietlikplastikowy pojemnik emitujący światło, montowany przy spławiku w celu oznaczenia miejsca połowu nocą.
tabetykatabetykosoba chora na tabes, tj. wiąd rdzenia kręgowego.
TadżykaTadżykmieszkaniec Tadżykistanu, człowiek pochodzenia tadżyckiego.
TajlandczykaTajlandczykmieszkaniec Tajlandii, człowiek pochodzenia tajlandzkiego.
TajwańczykaTajwańczykmieszkaniec Tajwanu, człowiek pochodzenia tajwańskiego.
taktykataktykskonstruowany według określonych zasad schemat postępowania, którego efektem jest osiągnięcie ściśle określonego celu.
taktykataktykaskonstruowany według określonych zasad schemat postępowania, którego efektem jest osiągnięcie ściśle określonego celu.
talerzykatalerzykniewielki talerz, służący do podawania ciasta, czasem służy jako podstawek do filiżanki.
TanzańczykaTanzańczykmieszkaniec Tanzanii, człowiek pochodzenia tanzańskiego.
tarczykatarczykCtenobrycon spilurus - gatunek ryby słodkowodnej z rodziny kąsaczowatych (Characidae).
TasmańczykaTasmańczykmieszkaniec stanu Tasmania w Australii.
teleinformatykateleinformatykapojęcie obejmujące szeroki zakres wszystkich technologii umożliwiających manipulowanie i przesyłanie informacji.
termikatermikfachowiec w zakresie izolacji termicznej.
termodynamikatermodynamikspecjalista w zakresie termodynamiki.
termostatykatermostatykawrażliwość na temperaturę.
tetraplegikatetraplegikosoba, która uległa paraliżowi czterokończynowemu.
tetrykatetrykpogardliwe, lekceważące określenie starego, zrzędliwego, niedołężnego człowieka.
tłumikatłumikczęść broni palnej lub pneumatycznej, demontowalna lub zainstalowana na stałe, służąca wytłumianiu dźwięków wydawanych podczas wystrzału lub płomieni opuszczających lufę.
TogijczykaTogijczykmieszkaniec Togo, człowiek pochodzenia togijskiego.
tokijczykatokijczykmieszkaniec Tokio.
TongijczykaTongijczykmieszkaniec Tonga, człowiek pochodzenia tongijskiego.
topikatopikArgyroneta aquatica – gatunek wodnego pająka z rodziny topikowatych (Argyronetidae), rodzaju topik, osiąga 15 mm długości.
toreutykatoreutykasztuka, metaloplastyka.
trafikatrafikasklep, w którym handluje się trafiką.
tragikatragikogół dzieł należących do gatunku tragedii.
tragikatragikaogół dzieł należących do gatunku tragedii.
trąbikatrąbikBuccinum - rodzaj ślimaka z podgromady przodoskrzelnych.
TrojańczykaTrojańczykmieszkaniec Ilionu, miasta-państwa położonego niegdyś nad Dardanelami.
trojszykatrojszykchrząszcz z rodziny czarnuchowatych.
TrynidadczykaTrynidadczykmieszkaniec Trynidadu i Tobago, człowiek pochodzenia trynidadzko-tobagijskiego.
TunezyjczykaTunezyjczykmieszkaniec Tunezji, człowiek pochodzenia tunezyjskiego.
tuńczykatuńczykwspólna nazwa dla morskich ryb okoniokształtnych należących do rodzaju Thunnus z rodziny makrelowatych.
tyflopedagogikatyflopedagogikadział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących w placówkach oświatowych (w tym integracyjnych) oraz poradniach specjalistyc
tygrzykatygrzykArgiope - rodzaj pająka z rodziny krzyżakowatych.
tykatykazgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
tykatykaćzgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
TykaTykazgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
TyrolczykaTyrolczykmieszkaniec kraju związkowego Tyrol.
UgandyjczykaUgandyjczykmieszkaniec Ugandy, człowiek pochodzenia ugandyjskiego.
UrugwajczykaUrugwajczykmieszkaniec Urugwaju, człowiek pochodzenia urugwajskiego.
WabikaWabikcokolwiek, co przywabia zwierzynę, np. przez rodzaj dźwięków, które wydaje, przez zapach czy wygląd.
wabikawabikcokolwiek, co przywabia zwierzynę, np. przez rodzaj dźwięków, które wydaje, przez zapach czy wygląd.
walczykawalczykwalc - muzyka do tańczenia.
WalczykaWalczykwalc - muzyka do tańczenia.
WalijczykaWalijczykmieszkaniec Walii, człowiek pochodzenia walijskiego.
WatykańczykaWatykańczykmieszkaniec Watykanu, człowiek pochodzenia watykańskiego.
watykańczykawatykańczykmieszkaniec Watykanu, człowiek pochodzenia watykańskiego.
wątlikawątlikgatunek rośliny z rodziny storczykowatych, w niektórych ujęciach wyodrębiany jako osobny rodzaj.
WenezuelczykaWenezuelczykmieszkaniec Wenezueli, człowiek pochodzenia wenezuelskiego.
węglikawęglikdwuskładnikowy nieorganiczny związek chemiczny węgla i innego pierwiastka: metalu lub półmetalu.
wężykawężykznak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
WężykaWężykznak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
wibroakustykawibroakustykanauka o procesach drganiowych i akustycznych, które zachodzą w środowisku.
widelczykawidelczyksztuciec służący do jedzenia deserów, ciast itp., przypomina kształtem zwykły widelec, ale jest rozmiarów łyżeczki.
widlikawidlikFurcellaria - glon, przedstawiciel krasnorostów (Rhodophyta).
WietnamczykaWietnamczykmieszkaniec Wietnamu, człowiek pochodzenia wietnamskiego.
wiolinistykawiolinistykaartystyczna gra na skrzypcach.
wirczykawirczykVorticella - rodzaj organizmów należących do typu orzęsek (Ciliata).
wpółdzikawpółdzikitaki, który jest prawie dziki, niezadbany.
wrzodzikawrzodzikmały wrzód.
wstężykawstężykślimak z rodziny ślimakowatych.
wydrzykawydrzykptak wodny.
wygawygaczłowiek, który zna się na czymś bardzo dobrze, ma wielkie doświadczenie.
zagończykazagończykdowódca lub żołnierz oddziału kawalerii, przede wszystkim w dawnym wojsku polskim i kozackim (XVI-XVIII wiek), stosującego taktykę działań na głębokim zapleczu nieprzyjaciela.
ZairczykaZairczykmieszkaniec Zairu, człowiek pochodzenia zairskiego.
zakopiańczykazakopiańczykmieszkaniec Zakopanego.
ZambijczykaZambijczykmieszkaniec Zambii, człowiek pochodzenia zambijskiego.
zrazikazrazikkotlet z mięsa w kawałku lub mięsa mielonego, podsmażanego i duszonego z dodatkiem warzyw i przypraw.
żółwikażółwikChelone – rodzaj roślin z rodziny babkowatych.
żulikażulikw Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
× Instrukcja obsługi:
- rozpocznij pisanie wiersza lub innego utworu korzystając z edytora tekstów.
- gdy zabraknie Ci rymu, wpisz słowo, do którego rymu szukasz w pole Hasło do wyszukania i naciśnij przycisk Znajdź rymy.
- gdy szukasz słowa związanego z danym tematem (np. synonimu lub antonimu) do wybranego słowa wpisz je w pole Hasło do wyszukania i naciśnij przycisk Znajdź podobne.
- po zakończeniu pisania sprawdź pisownię, korzystając z funkcji Sprawdzanie pisowni ABC, a następnie zapisz lub wydrukuj utwór.