edytor, słownik rymów, słownik tematyczny

×

Lista rymów do słowa: mnie1 sylaba

beze mnie
mnę
mnie
ode mnie

2 sylaby

alumnie
bramne
Chełmnie
ciemne
ciemnie
ciemnię
Czermnie
damnie
dumne
dumnie
dymne
et hoc genus omne
Gram-ujemne
gumnie
hymnie
Jamnie
karmne
kimnę
kimnie
kłomnie
kłomnię
lamnę
lamnie
Niemnie
ogromne
ogromnie
plemnie
plemnię
pomne
pomnę
pomnie
Promnie
przymnę
przymnie
Rh-ujemne
rymnę
rymnie
skromne
skromnie
stromnie
stromnię
szumne
szumnie
ściemnię
tłumne
tłumnie
trumnę
trumnie
ujemne
ujemnie
ułomne
ułomnie
upomnę
uskromnię
wspomnę
wspomnie
wymnę
wymnie
zdrzemnę
zdrzemnie
zemnę
zemnie
ziemne
zimne
zimnie
złomne
zżymnę
zżymnie

3 sylaby

bezdomne
bezdymne
bezdymnie
bezszumne
bezszumnie
daremne
daremnie
dopomnę
doziemne
dwójłomne
dyssomnie
dyssomnię
foremne
foremnie
głucho-ciemne
insomnie
insomnię
intymne
intymnie
Itzamnę
Itzamnie
jarzemne
jasno-ciemne
kalumnie
kalumnię
karczemne
karczemnie
kolumnę
kolumnie
kuziemne
nadaremne
nadaremnie
nadziemne
najemne
najemnie
napomnę
naziemne
niebramne
nieciemne
niedumne
niedumnie
niedymne
niekarmne
nieodziemne
nieogromne
nieogromnie
niepomne
nieskromne
nieskromnie
nieszumne
nieszumnie
nietłumne
nietłumnie
nieujemne
nieujemnie
nieułomne
nieułomnie
nieziemne
niezimne
niezłomne
niezłomnie
nikczemne
nikczemnie
odjemne
odziemne
oprzytomnię
pisemne
pisemnie
pociemnię
podymne
podziemne
podziemnie
pojemne
potomne
półciemne
przeogromne
przeogromnie
przyciemne
przyciemnię
przyjemne
przyjemnie
przypomnę
przytomne
przytomnie
przyziemne
przyziemnie
Radomnie
Radymnie
rozumne
rozumnie
śródziemne
śródziemnie
tajemne
tajemnie
trójsiemne
tuziemne
udaremnię
uintymnię
uprzyjemnię
uprzytomnię
wyciemnię
wypomnę
wzajemne
wzajemnie
zaciemnię
Zagumne
zaplemnię
zapomnę

4 sylaby

arcyskromne
arcyskromnie
bezforemne
bezpotomne
bezpotomnie
bezprzytomne
bezprzytomnie
bezrozumne
bezrozumnie
chwilopomne
cichociemne
czarnoziemne
ćwierćkolumnę
ćwierćkolumnie
elektroujemne
hipersomnie
hipersomnię
hiposomnie
hiposomnię
karkołomne
karkołomnie
konforemne
międzyziemne
Morze Śródziemne
niebezdomne
niebezdymne
niebezdymnie
niebezszumne
niebezszumnie
niedaremne
niedaremnie
niedoziemne
niedwójłomne
nieforemne
nieforemnie
nieintymne
nieintymnie
niejarzemne
niekarczemne
niekarczemnie
niekuziemne
nienadziemne
nienajemne
nienajemnie
nienaziemne
nienikczemne
nienikczemnie
niepisemne
niepisemnie
niepodziemne
niepodziemnie
niepojemne
niepotomne
niepółciemne
nieprzeogromne
nieprzeogromnie
nieprzyciemne
nieprzyjemne
nieprzyjemnie
nieprzytomne
nieprzytomnie
nieprzyziemne
nieprzyziemnie
nierozumne
nierozumnie
nieśródziemne
nieśródziemnie
nietajemne
nietajemnie
nietrójsiemne
nietuziemne
niewzajemne
niewzajemnie
odwzajemnię
parasomnie
Polihymnię
potajemne
potajemnie
półkolumnę
półkolumnie
półprzytomne
półprzytomnie
półtajemnie
przeciwdymne
przeciwdymnie
przedpisemne
średniociemne
wiarołomne
wiekopomne
wpółprzytomne
wpółprzytomnie
wywzajemnię

5 sylab

arcyprzyjemne
betonowo-ziemne
bielicoziemne
czerwonoziemne
industrioziemne
kulturoziemne
niearcyskromne
niearcyskromnie
niebezforemne
niebezpotomne
niebezpotomnie
niebezprzytomne
niebezprzytomnie
niebezrozumne
niebezrozumnie
niechwilopomne
niecichociemne
nieczarnoziemne
nieelektroujemne
niekarkołomne
niekarkołomnie
niekonforemne
niemiędzyziemne
nienadaremne
nienadaremnie
niepotajemne
niepotajemnie
niepółprzytomne
niepółprzytomnie
niepółtajemnie
nieprzeciwdymne
nieprzeciwdymnie
nieprzedpisemne
nieśredniociemne
niewiarołomne
niewiekopomne
niewpółprzytomne
niewpółprzytomnie
wolnonajemne

6 sylab

niearcyprzyjemne
niebielicoziemne
nieczerwonoziemne
nieindustrioziemne
niekulturoziemne
niewolnonajemne
wysokopojemne

7 sylab

niewysokopojemne
× Definicje znalezionych rymów:
RymSłowo bazoweDefinicja
alumniealumnstudent seminarium duchownego, przygotowujący się do pełnienia posługi duchownego.
bezdymniebezdymniebez dymu, tak, że nie ma dymu.
bezpotomniebezpotomnienie mając (nie pozostawiając po sobie) potomstwa.
bezprzytomniebezprzytomniew sposób świadczący o tym, że ktoś nie ma kontaktu z rzeczywistością, jest odległy myślami, emocjonalnie i intelektualnie nieobecny.
bezrozumniebezrozumnienierozumnie, w sposób, w którym można doszukiwać się oznak braku używania rozumu, głupoty, lekkomyślności, braku rozsądku.
bezszumniebezszumnietak, że nie jest wydawany szum, cicho, bez hałasu.
ciemnieciemniapomieszczenie, w którym panuje ciemność, ponieważ służy do tego, by móc pracować w nim z materiałami światłoczułymi.
ciemnieciemnow ciemnym kolorze lub odcieniu, identyfikowanym jako różny od jasnych barw lub odcieni.
ciemnieciemńbrak światła, jasności.
daremniedaremniebez skutku, korzyści, widocznego efektu.
dumniedumniew sposób, który świadczy o tym, że ktoś jest pełen dumy, poczucia własnej wartości, może wydawać się z tego powodu wyniosłym.
foremnieforemniekształtnie, regularnie, proporcjonalnie pod względem kształtu, budowy.
hymniehymnpodniosła pieśń pochwalna na cześć bóstwa, idei, doniosłych wydarzeń itp.
intymnieintymniebardzo osobiście, prywatnie.
kalumniekalumniawypowiedź, niezgodna z prawdą, która ma na celu skompromitowanie, ośmieszenie kogoś.
karczemniekarczemnieprostacko, wulgarnie, ordynarnie, tak jak w karczmie, podrzędnej knajpie.
karkołomniekarkołomniew sposób karkołomny, ryzykowny, stwarzający zagrożenie dla zdrowia.
kolumniekolumnapionowy układ danych czy elementów w macierzy.
lamnielamnalamna śledziowa, lamna, rekin śledziowy, Lamna nasus – gatunek ryby lamnokształtnej z rodziny lamnowatych (Lamnidae), żarłacz śledziowy występuje w południowym Pacyfiku i Atlantyku, w północnej częśc
mniejastruktura osobowości obejmująca zespół funkcji psychicznych stanowiących o odrębności jednostki.
nadaremnienadaremniena próżno, bez skutku, bez korzyści.
najemnienajemniejako najemnik, za umówioną opłatą.
nieforemnienieforemniebez określonego, dającego się rozpoznać kształtu, konkretnej formy, tak, że nie da się określić kształtu czegoś.
nieprzyjemnienieprzyjemnienie sprawiając miłego wrażenia, przejawiając swoje negatywne nastawienia.
nieprzytomnienieprzytomniew sposób świadczący o tym, że ktoś nie ma kontaktu z rzeczywistością, jest odległy myślami, bardzo mocno rozkojarzony.
nierozumnienierozumniebezrozumnie, w sposób, w którym można doszukiwać się oznak braku używania rozumu, głupoty, lekkomyślności, braku rozsądku.
nieskromnienieskromnienieprzyzwoicie, bez wstydu, pruderii, zwykle: w sposób kojarzący się z erotyką.
nieujemnienieujemnietak, że wartość czegoś jest wyrażana liczbami i nie jest wyrażona liczbą ujemną (może być wyrażona liczbą dodatnią lub wynosić zero).
niezłomnieniezłomniewytrwale, tak, że coś trudno złamać, zmienić, w sposób, który może świadczyć o tym, że ktoś jest niezłomny.
nikczemnienikczemniepodle, niegodziwie, w sposób mały, wstydliwy, tak, że coś świadczy o czyjejś nikczemności.
ogromnieogromniebardzo głośno, potężnie, donośnie.
pisemniepisemnieprzy użyciu pisma.
plemnieplemniahaploidalny organ rozmnażania (gametangium), w którym wytwarzane są plemniki.
podziemniepodziemnietak, że jest pod ziemią.
potajemniepotajemniew tajemnicy, tak, żeby nikt nie wiedział.
półprzytomniepółprzytomniew sposób świadczący o tym, że ktoś nie ma kontaktu z rzeczywistością, jest odległy myślami, bardzo mocno rozkojarzony.
przeogromnieprzeogromniebardzo mocno, strasznie, w bardzo dużym stopniu.
przyjemnieprzyjemniew sposób pożądany, miły, tak, że sprawia przyjemność.
przytomnieprzytomniew sposób, który jest przejawem czyjejś przytomności, tego, że ktoś uważa, myśli, jest w stanie szybko reagować na elementy rzeczywistości.
przyziemnieprzyziemnieprozaicznie, nudno, codziennie, zwyczajnie, zbyt prosto, niegórnolotnie.
rozumnierozumniemądrze, rozsądnie, sensownie, w sposób przemyślany, świadczący o tym, że ktoś użył rozumu.
skromnieskromniew sposób, który dowodzi, świadczy o skromności, w sposób, który nie jest nacechowany zarozumiałością, nie wiąże się z przechwałkami, chęcią zaimponowania, wzbudzenia zazdrości, wywyższania się.
szumnieszumniew sposób pompatyczny, poważny, przesadnie wzniosły.
tajemnietajemniew tajemnicy, w ukryciu.
tłumnietłumnietak, że duża liczba osób coś robi.
ujemnieujemniew badaniu: tak, że nie stwierdzono obecności poszukiwanego czynnika.
ułomnieułomnietak, że coś ma niedobrą jakość, niedoskonale, wadliwie.
wzajemniewzajemniew obie strony, jeden drugiemu, jeden dla, na drugiego, nawzajem.
zimniezimnow kolorze określanym jako zimny, zwykle opartym na którejś z barw: niebieskiej, fioletowej, zielonej.
× Instrukcja obsługi:
- rozpocznij pisanie wiersza lub innego utworu korzystając z edytora tekstów.
- gdy zabraknie Ci rymu, wpisz słowo, do którego rymu szukasz w pole Hasło do wyszukania i naciśnij przycisk Znajdź rymy.
- gdy szukasz słowa związanego z danym tematem (np. synonimu lub antonimu) do wybranego słowa wpisz je w pole Hasło do wyszukania i naciśnij przycisk Znajdź podobne.
- po zakończeniu pisania sprawdź pisownię, korzystając z funkcji Sprawdzanie pisowni ABC, a następnie zapisz lub wydrukuj utwór.