edytor, słownik rymów, słownik tematyczny

×

Lista rymów do słowa: lata1 sylaba

Ada
Adą
ATA
nada
ta ta ta
tra ta ta

2 sylaby

A-DATA
abata
Adada
Agada
Agadą
Agata
Agatą
agnata
Al-Asada
Ałma Ata
Ałma Atą
arata
ariada
ariadą
Azjata
Azjatą
bada
bata
Beata
Beatą
biada
blada
bladą
Brada
brata
Chada
chata
chatą
chwata
czata
czatą
dada
Data
Datą
diada
diadą
dreada
driada
driadą
dziada
Efrata
Efratą
eleata
eleatą
enata
espada
espadą
expata
fata
fiata
gada
Gnata
gniada
gniadą
grada
grata
Hnata
Iata
Iatą
Iliada
Iliadą
iPada
jada
jadą
jata
jatą
kata
Katą
kąta
kiata
klata
klatą
kładą
Krata
Kratą
krząta
kyata
La Plata
La Platą
lada
Ladą
lata
Latą
Łada
Ładą
łata
Łatą
mada
madą
Mar del Plata
mata
matą
Meada
najada
najadą
nata
obada
obiata
obiatą
Ochwata
ogdoada
ogdoadą
ogląda
ogłada
ogładą
ogniata
okłada
okrada
omiata
opada
opata
oplata
opląta
opłata
opłatą
oprząta
oreada
oreadą
Osada
Osadą
osiada
osiądą
oślada
ośladą
oświata
oświatą
owada
owłada
pada
pata
Phada
piata
piąta
piątą
pląta
płata
Prada
Pradą
quada
rada
radą
rata
ratą
Rio de la Plata
ruada
ruadą
SATA
seata
siada
siata
siatą
siądą
skata
składa
skrada
skrzata
spada
splata
spłata
spłatą
sprząta
stada
Strada
Stradą
strata
stratą
swada
swadą
swata
szach-mata
Szada
Szadą
szata
szatą
szmata
szmatą
szpada
szpadą
szpata
śniada
śniadą
świata
tata
tatą
trata
tratą
triada
triadą
Troada
Troadą
uchata
uchatą
ugada
ugniata
ujada
ujadą
układa
ulata
umiata
upada
uplata
uprząta
usiada
usiądą
uskłada
uszata
uszatą
Utrata
Utratą
wada
wadą
wata
watą
wgląda
wgniata
wiata
wiatą
wjadą
wkłada
wkrada
włada
wmiata
wpada
wplata
wpląta
wpłata
wpłatą
wsiada
wsiądą
wzlata
zada
zbada
zbrata
zdrada
zdradą
zgada
zgniata
zjada
zjadą
zlata
zmiata
zsiada
zsiądą
zwada
zwadą
żąda

3 sylaby

ablegata
Achmada
adiabata
adiabatą
adynata
afrykata
afrykatą
agerata
agregata
Ahmada
akolada
akoladą
akrobata
akrobatą
Akwinata
Akwinatą
aleksjada
aleksjadą
alidada
alidadą
alienata
alkada
alopata
alopatą
amstrada
aparata
Apostata
Apostatą
aprobata
aprobatą
Arafata
arhata
arkada
arkadą
armada
armadą
Armata
Armatą
Arpada
asocjata
asocjatą
aspirata
aspiratą
astrowata
astrowatą
asygnata
asygnatą
bachata
bachatą
bachmata
balata
balatą
ballada
balladą
ballata
ballatą
batata
Bernata
Bharata
Bharatą
Bielata
Biernata
Biesiada
Biesiadą
blokada
blokadą
Bławata
bogata
bogatą
Borata
bosmata
brakteata
brawada
brawadą
brodata
brodatą
brygada
brygadą
brzuchata
brzuchatą
bufiata
bufiatą
bukata
Bułata
Buriata
Burnata
butada
butadą
calata
calatą
cambiata
cambiatą
cassata
cassatą
cavata
cavatą
cerata
ceratą
chałata
chomąta
Chorwata
ciapata
ciapatą
clownada
clownadą
Conrada
cybata
cybatą
cycata
cycatą
cykada
cykadą
cykata
cykatą
cytata
cytatą
czubata
czubatą
Czyżew-Osada
Dalmata
Dalmatą
debata
debatą
dekada
dekadą
denata
dewiata
dobada
dogada
dogląda
dogniata
dojada
dojadą
dokłada
dokrada
dolata
Dolatą
Donata
Donatą
dopada
dopłata
dopłatą
dorada
doradą
dosiada
dosiądą
doskłada
dropiata
dropiatą
Dukata
dwukąta
dwupłata
Dygata
dzieciata
dzieciatą
dziesiąta
dziesiątą
dziewiąta
dziewiątą
dziobata
dziobatą
dzióbata
dzióbatą
dżelada
dżeladą
ekspata
errata
erratą
eskalada
eskaladą
eskapada
eskapadą
esowata
esowatą
esplanada
esplanadą
estrada
estradą
facjata
facjatą
Fallada
Falladą
Fałata
farada
fasada
fasadą
fermata
fermatą
Figata
fiksata
fregata
fregatą
frittata
frittatą
frullata
frustrata
fugata
furiata
Gałata
Gamrata
ganc pomada
garbata
garbatą
gens togata
Gierata
glisada
glisadą
goliata
gonada
gonadą
Gortata
Granada
Granadą
Granata
Grenada
Grenadą
Gromada
Gromadą
gzowata
gzowatą
Hadada
Hagada
Hagadą
Hakata
Hakatą
Hałata
hamada
hamadą
hanzeata
hanzeatą
harata
harmata
harmatą
Hekata
Hekatą
Hellada
Helladą
herbata
herbatą
hofrata
Hromada
Hromadą
Hurghada
Hurghadą
igłowata
igłowatą
iłowata
iłowatą
Iłowem-Osadą
Iłowo-Osada
intrada
intradą
intrata
intratą
izobata
izobatą
izolata
jeżata
jeżatą
Jojada
Jojadą
junata
Jurata
Juratą
Kabata
Kalata
Kalatą
kamrata
kanada
Kanadą
kanciata
kanciatą
kantata
kantatą
karata
Karwata
kasata
kasatą
kaskada
kaskadą
kassata
kassatą
kastrata
Kierata
klaunada
klaunadą
klownada
klownadą
kłapciata
kłapciatą
kognata
kolczata
kolczatą
Kollata
kołata
Kołatą
komnata
komnatą
Konata
Kondrata
Konrada
kopiata
kopiatą
kosmata
kosmatą
krawata
krościata
krościatą
krowiata
krowiatą
krucjata
krucjatą
krupada
krupadą
krupczata
krupczatą
Kubata
Kuczbork-Osada
kudłata
kudłatą
kumata
kumatą
kumkwata
Kuriata
Kuriatą
kuwada
kuwadą
kwadrata
lambada
lambadą
landrata
lansada
lansadą
laureata
legata
lewada
lewadą
limkwata
lnowata
lnowatą
lokata
lokatą
Luzjada
Luzjadą
łaciata
łaciatą
Łopata
Łopatą
magnata
makata
makatą
manata
mandata
Marata
mchowata
mchowatą
mechata
mechatą
menada
menadą
Mesjada
Mesjadą
mikada
miriada
miriadą
mitrata
monada
monadą
mordata
mordatą
mulata
Murata
murłata
murłatą
myszata
myszatą
nabiada
nadjada
nadjadą
nadkłada
nadłata
nadpłata
nadpłatą
nagada
nagata
nagłada
nagniata
nakłada
nakładą
nakrząta
nalata
namiata
naogląda
napada
napłata
narada
naradą
Narbada
Narbadą
nasada
nasadą
nasiada
nasiądą
naskłada
naspada
nasprząta
naujada
naukłada
nawkłada
nawpada
Nawrata
Neostrada
Neostradą
Nevada
Nevadą
nieblada
niebladą
Niedźwiada
Niedźwiadą
niegniada
niegniadą
niepiąta
niepiątą
nierada
nieradą
nieśniada
nieśniadą
nieuchata
nieuchatą
nieuszata
nieuszatą
nochata
nochatą
nomada
nomadą
nosata
nosatą
obgada
objada
objadą
obkłada
oblata
oblatą
obmiata
obrada
obradą
obsada
obsadą
obsiada
obsiądą
ochlokrata
ochlokratą
odgniata
odjada
odjadą
odkłada
odmiata
odpada
odplata
odpłata
odpłatą
odsada
odsadą
olimpiada
olimpiadą
opowiada
optymata
oranżada
oranżadą
Ornata
orszada
orszadą
Orwata
osowata
osowatą
ospowata
ospowatą
osteopata
osteopatą
ostinata
ostowata
ostowatą
ostrokąta
ośmiokąta
ożwiowata
ożwiowatą
palcata
Pallada
Palladą
Parada
Paradą
parchata
parchatą
passata
patata
pejsata
pejsatą
pentada
pentadą
perkata
perkatą
perzowata
perzowatą
pękata
pękatą
piegata
piegatą
piernata
pikada
pikadą
Piłata
piniata
piniatą
pirata
Plejada
Plejadą
pobada
pobiada
pobrata
pod dobrą datą
podgada
podgląda
podjada
podjadą
podkłada
podkrada
podłata
podmiata
podpada
podsiada
podsiądą
podupada
pogada
pojada
pojadą
pokłada
pokładą
pokrząta
polata
połata
pomada
pomadą
pomiata
poobjada
poogląda
pookłada
pookrada
poomiata
poopada
pooplata
poosiada
popada
popląta
popłata
Porada
Poradą
posada
posadą
posiada
posiądą
poskłada
pospada
posplata
posprząta
postrada
poswata
poświata
poświatą
poukłada
poupada
pouprząta
powgniata
powiada
powkłada
powpada
powplata
powsiada
pozgniata
pozjada
pozmiata
pozsiada
pożąda
pół-Mulata
pradziada
Prałata
prasada
prasadą
praświata
prostata
prostatą
pryszczata
pryszczatą
prywata
prywatą
przebada
przedkłada
przedpłata
przedpłatą
przedświata
przegada
przegląda
przegniata
przejada
przejadą
przekłada
przekrada
przelata
przemiata
przepada
przeplata
przesada
przesadą
przesiada
przesiądą
przeskłada
przyblada
przybladą
przygada
przygląda
przygniata
przyjadą
przykłada
przyłata
przypada
przypląta
przysiada
przysiądą
psowata
psowatą
pstrokata
pstrokatą
psubrata
pucata
pucatą
puchata
puchatą
pyskata
pyskatą
pyzata
pyzatą
rabata
rabatą
rdzowata
rdzowatą
RedHata
Regata
Regatą
Renata
Renatą
rogata
rogatą
rokada
rokadą
rolada
roladą
Rorata
Rosada
Rosadą
roszada
roszadą
rozgada
rozgląda
rozgniata
rozjada
rozjadą
rozkłada
rozkrada
rozlata
rozmiata
rozpada
rozplata
rozpląta
rozpłata
rozsada
rozsadą
rozsiada
rozsiądą
rubata
rulada
ruladą
Sabata
Sadata
saltata
Sałata
Sałatą
sarmata
sarmatą
Sąsiada
Sąsiadą
sensata
Seurata
sękata
sękatą
sfumata
Sindbada
siodłata
siodłatą
skinheada
skołata
skrzydlata
skrzydlatą
smarkata
smarkatą
sołdata
Sonata
Sonatą
Sopata
Sopatą
Sornata
sotada
sotadą
spartiata
spartiatą
spiccata
spogląda
spokłada
spowiada
srokata
srokatą
staccata
stiacciata
strzępiata
strzępiatą
sufata
sufatą
Szabata
szahada
szahadą
Szałata
Szałatą
szarada
szaradą
szczerbata
szczerbatą
szkarada
szkaradą
szlichtada
szlichtadą
szpicgata
sztokada
sztokadą
sztufada
sztufadą
szufata
szufatą
szuflada
szufladą
szurpata
szurpatą
Świerada
tamada
tamadą
teokrata
teokratą
ThinkPada
toccata
toccatą
tomata
tornada
torsada
torsadą
trasata
tratata
trójkąta
trójpłata
trybada
trybadą
tyrada
tyradą
ultra-Azjata
ultra-Azjatą
unikata
uszkowata
uszkowatą
vibrata
Wanata
wariata
wąsata
wąsatą
wielbłąda
Wielgata
Wijata
Wijatą
włochata
włochatą
Wojdata
wombata
WordPada
wręgata
wręgatą
współbrata
współmata
wszechświata
Wszerada
Wulgata
Wulgatą
wybada
wygada
wygląda
wygniata
wyjada
wyjadą
wykłada
wykrada
wylata
wyłata
wymiata
wypada
wyplata
wypląta
wypłata
wypłatą
wyprząta
wysada
wysadą
wysiada
wysiądą
wysprząta
wyswata
zagada
zagląda
zagłada
zagładą
zagniata
zajada
zajadą
zakłada
zakrada
zakrząta
załata
zamiata
zapada
Zapata
Zapatą
zaplata
zapląta
zapłata
zapłatą
zaprząta
Zasada
Zasadą
zasiada
zasiądą
zaświata
zatrata
zatratą
Zawada
Zawadą
zażąda
zeswata
zębata
zębatą
zharata
zijada
zijadą
żenada
żenadą
żonata
żonatą
żyrata

4 sylaby

abnegata
adiantowata
adiantowatą
adresata
adwokata
Afrodyzjada
Afrodyzjadą
agawowata
agawowatą
agrestowata
agrestowatą
akantowata
akantowatą
alborada
alboradą
aloesowata
aloesowatą
alpiniada
alpiniadą
ambasada
ambasadą
amebowata
amebowatą
amfilada
amfiladą
andabata
andabatą
anima damnata
aniołkowata
aniołkowatą
antenata
apoftegmata
araliowata
araliowatą
archeocjata
arekowata
arekowatą
arystokrata
arystokratą
autokrata
autokratą
autostrada
autostradą
babkowata
babkowatą
bajzeltata
bajzeltatą
bakarata
balotada
balotadą
balustrada
balustradą
bambocjada
bambocjadą
bamboszada
bamboszadą
bańkowata
bańkowatą
barykada
barykadą
bastonada
bastonadą
bazariada
bazariadą
baziowata
baziowatą
bąbolada
bąboladą
bąkojada
bąkowata
bąkowatą
beczkowata
beczkowatą
biczowata
biczowatą
bielojada
biurokrata
biurokratą
blachowata
blachowatą
blaszkowata
blaszkowatą
bliznowata
bliznowatą
bluszczowata
bluszczowatą
błazenada
błazenadą
błonkowata
błonkowatą
bobowata
bobowatą
Bogurada
Boguradą
bosmanmata
brejowata
brejowatą
bruzdowata
bruzdowatą
bryjowata
bryjowatą
bryłkowata
bryłkowatą
bryłowata
bryłowatą
brzozowata
brzozowatą
bubkowata
bubkowatą
bublowata
bublowatą
bufonada
bufonadą
bukowata
bukowatą
bulwkowata
bulwkowatą
bulwowata
bulwowatą
bułkowata
bułkowatą
bunkrowata
bunkrowatą
burdelchata
burdelchatą
burdeltata
burdeltatą
bykowata
bykowatą
bzikowata
bzikowatą
Camerata
Cameratą
carbonada
carbonadą
centropłata
cepeliada
cepeliadą
cepowata
cepowatą
ceprostrada
ceprostradą
cewkowata
cewkowatą
cętkowata
cętkowatą
chałkowata
chałkowatą
chałowata
chałowatą
chamowata
chamowatą
chandrowata
chandrowatą
chaplinada
chaplinadą
chłopcowata
chłopcowatą
chmyzowata
chmyzowatą
chopinada
chopinadą
chopiniada
chopiniadą
chropowata
chropowatą
chrząstkowata
chrząstkowatą
chrząszczowata
chrząszczowatą
chuchrowata
chuchrowatą
ciapciowata
ciapciowatą
ciapowata
ciapowatą
ciastowata
ciastowatą
ciotowata
ciotowatą
cisowata
cisowatą
ciulowata
ciulowatą
cyberświata
cyplowata
cyplowatą
cytrynada
cytrynadą
czaplowata
czaplowatą
czaszniowata
czaszniowatą
czekolada
czekoladą
czerwiowata
czerwiowatą
członkowata
członkowatą
czosnkowata
czosnkowatą
czułkowata
czułkowatą
czworokąta
czystkowata
czystkowatą
Czyżewem-Osadą
ćwokowata
ćwokowatą
Dargorada
darmozjada
deblokada
deblokadą
defilada
defiladą
delegata
Delikata
deltowata
deltowatą
demokrata
demokratą
deputata
deskowata
deskowatą
desperata
dezaprobata
dezaprobatą
dławigada
dłutkowata
dłutkowatą
dłutowata
dłutowatą
dogowata
dogowatą
dokołata
dolnopłata
dołkowata
dołkowatą
Domarada
dopowiada
dorszowata
dorszowatą
dragonada
dragonadą
drągowata
drągowatą
drążkowata
drążkowatą
drozdowata
drozdowatą
drożdżowata
drożdżowatą
drutowata
drutowatą
drwionkowata
drwionkowatą
drzazgowata
drzazgowatą
drzewkowata
drzewkowatą
drzewojada
drżączkowata
drżączkowatą
dudkowata
dudkowatą
dupowata
dupowatą
durnowata
durnowatą
dyniowata
dyniowatą
dyplomata
dyplomatą
dyskowata
dyskowatą
dzbankowata
dzbankowatą
dziadowata
dziadowatą
dziecinada
dziecinadą
dziobkowata
dziobkowatą
dziobowata
dziobowatą
dziurkowata
dziurkowatą
dzwonkowata
dzwonkowatą
dzwonowata
dzwonowatą
dżinsowata
dżinsowatą
Eldorada
elipsowata
elipsowatą
enchilada
enchillada
ensalada
ensaladą
estakada
estakadą
estokada
estokadą
eurokrata
eurokratą
fascynata
fasolada
fasoladą
faszynada
faszynadą
federata
fenopata
fenopatą
filcowata
filcowatą
filomata
filomatą
fiołkowata
fiołkowatą
fizjokrata
fizjokratą
flakowata
flakowatą
flaszkowata
flaszkowatą
flądrowata
flądrowatą
fokowata
fokowatą
Fortunata
Fortunatą
francowata
francowatą
frędzlowata
frędzlowatą
fusowata
fusowatą
Galahada
galopada
galopadą
gałkowata
gałkowatą
gamepada
gancpomada
gapiowata
gapiowatą
gapowata
gapowatą
garbipłata
gaskonada
gaskonadą
gawronada
gawronadą
gąbkowata
gąbkowatą
gburowata
gburowatą
geminata
geminatą
gigawata
gitariada
gitariadą
glonojada
głazowata
głazowatą
głąbowata
głąbowatą
głowniowata
głowniowatą
główkowata
główkowatą
głupkowata
głupkowatą
głupowata
głupowatą
głuszcowata
głuszcowatą
gnetowata
gnetowatą
gniotowata
gniotowatą
Gościrada
Gościradą
gośćcowata
gośćcowatą
gównozjada
grawigrada
gronkowata
gronkowatą
groszkowata
groszkowatą
grudkowata
grudkowatą
grudowata
grudowatą
gruszkowata
gruszkowatą
gruzłowata
gruzłowatą
gruzowata
gruzowatą
grzbietopłata
grzybkowata
grzybkowatą
grzybowata
grzybowatą
Gubernata
Gudzowata
Gudzowatą
gumowata
gumowatą
guzkowata
guzkowatą
guzowata
guzowatą
gwiazdkowata
gwiazdkowatą
gwiazdowata
gwiazdowatą
hakowata
hakowatą
hamadriada
hamadriadą
harfowata
harfowatą
hektowata
Herodiada
Herodiadą
Herostrata
homeopata
homeopatą
Honorata
Honoratą
hydropata
hydropatą
hydropłata
ibisowata
ibisowatą
idiotowata
idiotowatą
igiełkowata
igiełkowatą
igliczniowata
igliczniowatą
igławowata
igławowatą
iksowata
iksowatą
iluminata
iluminatą
indosata
infostrada
infostradą
infułata
intestata
intifada
intifadą
izochromata
izochromatą
jabłkowata
jabłkowatą
jajkowata
jajkowatą
jajowata
jajowatą
jarzębata
jarzębatą
jarzębiata
jarzębiatą
jaskrowata
jaskrowatą
jasnogniada
jasnogniadą
jasnowata
jasnowatą
jednopłata
jeremiada
jeremiadą
jeżowata
jeżowatą
jędzowata
jędzowatą
jodłowata
jodłowatą
Jozafata
Józafata
jubilata
kaczkowata
kaczkowatą
kandydata
kanonada
kanonadą
karbonada
karbonadą
karimata
karimatą
karłowata
karłowatą
karogniada
karogniadą
karpiowata
karpiowatą
kaszkowata
kaszkowatą
kaszowata
kaszowatą
Kawabata
Kawabatą
kawalkada
kawalkadą
kawalkata
kawalkatą
kazamata
kazamatą
kazemata
kazematą
kątowata
kątowatą
kępkowata
kępkowatą
kępowata
kępowatą
kiczowata
kiczowatą
kilowata
kiszkowata
kiszkowatą
klajstrowata
klajstrowatą
klapowata
klapowatą
klatkowata
klatkowatą
klążowata
klążowatą
klejowata
klejowatą
kleszczojada
klinowata
klinowatą
klockowata
klockowatą
klocowata
klocowatą
klonowata
klonowatą
kloszowata
kloszowatą
kluchowata
kluchowatą
kluskowata
kluskowatą
kłaczkowata
kłaczkowatą
kłosowata
kłosowatą
knurowata
knurowatą
kolbkowata
kolbkowatą
kolbowata
kolbowatą
kolegiata
kolegiatą
koligata
kolumnada
kolumnadą
kołkowata
kołkowatą
kołowata
kołowatą
Komarów-Osada
kompensata
kompensatą
kompsognata
kondemnata
kondemnatą
konfesata
konfesatą
konfiskata
konfiskatą
kongrowata
kongrowatą
koniokrada
koniowata
koniowatą
kontrasygnata
kontrasygnatą
kopcowata
kopcowatą
korkowata
korkowatą
koronata
korsjowata
korsjowatą
kostkowata
kostkowatą
kostropata
kostropatą
kostrubata
kostrubatą
kotowata
kotowatą
kółkowata
kółkowatą
kózkowata
kózkowatą
kpinkowata
kpinkowatą
krabojada
kraskowata
kraskowatą
kretowata
kretowatą
krostowata
krostowatą
krukowata
krukowatą
krytojada
krzaczkowata
krzaczkowatą
krzakowata
krzakowatą
książkojada
kubkowata
kubkowatą
Kuczborkiem-Osadą
kukłowata
kukłowatą
kulkowata
kulkowatą
kundlowata
kundlowatą
kunowata
kunowatą
kurokrada
kurowata
kurowatą
kwaskowata
kwaskowatą
lalkowata
lalkowatą
lameriada
lameriadą
lamnowata
lamnowatą
laskowata
laskowatą
laurowata
laurowatą
lejbowata
lejbowatą
lejkowata
lejkowatą
lejowata
lejowatą
lelkowata
lelkowatą
lemniskata
lemniskatą
lemoniada
lemoniadą
leniowata
leniowatą
Liberata
Liberatą
licencjata
liliowata
liliowatą
limoniada
limoniadą
lipowata
lipowatą
lirowata
lirowatą
lisowata
lisowatą
listkowata
listkowatą
listopada
liszkojada
liściowata
liściowatą
literata
Lizystrata
Lizystratą
loczkowata
loczkowatą
lodowata
lodowatą
logopata
logopatą
Luborada
ludojada
lukrowata
lukrowatą
lurowata
lurowatą
łaszowata
łaszowatą
łatkowata
łatkowatą
łaźcowata
łaźcowatą
łączniowata
łączniowatą
łątkowata
łątkowatą
łęgowata
łęgowatą
łękowata
łękowatą
łogowata
łogowatą
łojowata
łojowatą
łomignata
łotrowata
łotrowatą
łódkowata
łódkowatą
ługowata
ługowatą
łukowata
łukowatą
łupkowata
łupkowatą
łuskowata
łuskowatą
łykowata
łykowatą
łyżkowata
łyżkowatą
Macerata
Maceratą
maczkowata
maczkowatą
magistrata
magmowata
magmowatą
majkowata
majkowatą
majorata
makowata
makowatą
Makurata
Malajkata
malmignata
malwowata
malwowatą
Małgorzata
Małgorzatą
małolata
małolatą
małpowata
małpowatą
mantowata
mantowatą
marglowata
marglowatą
marmelada
marmeladą
Marmolada
Marmoladą
marowata
marowatą
marsowata
marsowatą
martellata
marynata
marynatą
maskarada
maskaradą
maskowata
maskowatą
masłowata
masłowatą
maszkarada
maszkaradą
matamata
matamatą
maziowata
maziowatą
mechowata
mechowatą
megawata
mendowata
mendowatą
meszkowata
meszkowatą
meteopata
meteopatą
mewowata
mewowatą
mgiełkowata
mgiełkowatą
miechowata
miechowatą
mieczowata
mieczowatą
mikroświata
mikrowata
milczkowata
milczkowatą
miliwata
Miłobrata
Miłorada
miodlowata
miodlowatą
miodojada
mirtowata
mirtowatą
misiowata
misiowatą
miskowata
miskowatą
misowata
misowatą
mlekowata
mlekowatą
młotowata
młotowatą
moderata
Mohammada
molowata
molowatą
Monsarrata
mopsowata
mopsowatą
morwowata
morwowatą
mousepada
mózgowata
mózgowatą
mroczkowata
mroczkowatą
mrówkojada
mrówkowata
mrówkowatą
mrukowata
mrukowatą
mrzonkowata
mrzonkowatą
mszycowata
mszycowatą
muchowata
muchowatą
Muhammada
mułkowata
mułkowatą
mułowata
mułowatą
mumiowata
mumiowatą
muszlowata
muszlowatą
myszowata
myszowatą
naginata
naginatą
naodkłada
naopowiada
naprzegląda
naprzygląda
nartostrada
nartostradą
nerkowata
nerkowatą
neuropata
neuropatą
niciowata
niciowatą
nieastrowata
nieastrowatą
niebogata
niebogatą
niebrodata
niebrodatą
niebrzuchata
niebrzuchatą
niebufiata
niebufiatą
nieciapata
nieciapatą
nieckowata
nieckowatą
niecybata
× Definicje znalezionych rymów:
RymSłowo bazoweDefinicja
abataabatduchowny, opat, zwierzchnik opactwa.
ablegataablegatosoba wysłana jako poseł np. przez króla, wysłannik.
abnegataabnegatczłowiek, który nie dba o czystość, zwłaszcza o własny wygląd.
adresataadresatosoba, do której zaadresowano przesyłkę, list lub kartkę.
adwokataadwokatlikier wyrabiany z brandy, wódki lub wpirytusu i wody, zółtek jaj kurzych, cukru, wanilii, ewentualnie kakao lub mleczka kokosowego .
afrykataafrykataspółgłoska wymawiana dwufazowo - w pierwszej fazie artykulacji dochodzi do blokady przepływu przez jamę ustną i nosową (zwarcia), po czym tworzy się dostatecznie wąska szczelina, by powstał szum.
agnataagnatkrewny po mieczu, czyli od strony ojca.
agregataagregatczłowiek skłonny do wygłupów lub niecodziennych zachowań
amebowataamebowatytaki, który przypomina amebę, ma zmienny kształt.
amfiladaamfiladaszereg pomieszczeń (pokoi, sal) połączonych ze sobą drzwiami umieszczonymi w jednej linii.
ananasowataananasowatytaki, który pod względem aromatu nieco (w pewnym stopniu, pod względem niektórych cech) przypomina ananasa.
aniołkowataaniołkowatyo człowieku: taki, który wyglądem lub zachowaniem przypomina aniołka.
aparataaparatzespół organów wyspecjalizowany w jakiejś funkcji.
ApostataApostataten, kto odstępuje od ideałów, wartości, które są powszechnie uznawane za słuszne, odstępuje od wiary religijnej.
apostataapostataten, kto odstępuje od ideałów, wartości, które są powszechnie uznawane za słuszne, odstępuje od wiary religijnej.
aprobataaprobatapozwolenie dla jakichś działań, często wyrażone w sposób oficjalny.
arcybogataarcybogatytaki, który jest bardzo, bardzo bogaty.
arkadaarkadaelement architektoniczny składający się z dwóch podpór (kolumn, słupów lub filarów), które zostały połączone u góry łukiem.
armataarmatadziało o bliskim płaskiemu torze lotu pocisku, służące do ostrzeliwania celów będących na linii pola widzenia.
ArmataArmatadziało o bliskim płaskiemu torze lotu pocisku, służące do ostrzeliwania celów będących na linii pola widzenia.
aspirataaspirataspółgłoska, którą wymawia się z przydechem.
asygnataasygnatapapierowy pieniądz.
ataatjednostka zdawkowa w Laosie, 1/100 kipa.
autokrataautokratabezwzględnik, okrutnik, ktoś o trudnym charakterze.
AzjataAzjataczłowiek rasy żółtej odmiany azjatyckiej.
babkowatababkowatytaki jak u babki - starej kobiety.
bachmatabachmatrasa koni tatarskich niewielkich rozmiarów, ale obdarzonych wielką siłą fizyczną, szybkością, zwinnością i wytrzymałością na trudy oraz zmienne warunki klimatyczne.
bakalaureatabakalaureatnajniższy stopień akademicki wprowadzający otrzymującego go bakałarza do kariery naukowej.
bakaratabakaratpopularna karciana gra hazardowa szeroko rozpowszechniona w kasynach rozgrywana między bankierem (stałym lub zmiennym – którego wybiera się spośród graczy) i kolejno z każdym z graczy.
baldaszkowatabaldaszkowatyw botanice: taki, który kształtem przypomina baldaszek.
balladaballadagatunek muzyczny, utwór wokalny, często o rozbudowanej treści epickiej.
bananowatabananowatytaki, który kształtem przypomina banana, łukowaty, zakrzywiony.
bańkowatabańkowatytaki, który kształtem przypomina bańkę.
barykadabarykadadoraźna fortyfikacja przegradzająca w całości przejazd danym szlakiem komunikacyjnym, zbudowana w miejscu uniemożliwiającym jego bezpośrednie obejście, zbudowana z materiałów dostępnych na miejscu lu
baryłkowatabaryłkowatytaki, który ma nadwagę, przypominający baryłkę.
batabatnajprostszy rodzaj wędki o długości od 2 do kilkunastu metrów.
batatabatatwarzywo, bulwa wilca ziemniaczanego.
bazyliszkowatabazyliszkowatyo wzroku, spojrzeniu - taki jak u bazyliszka, który potrafił zabijać wzrokiem.
bąkojadabąkojadptak z rodziny bąkojadów.
bąkowatabąkowatytaki, który kształtem przypomina bąka.
bebechowatabebechowatytaki, który jest uznawany za zbyt osobisty, nadmiernie uzewnętrzniony, ekshibicjonistyczny.
beczkowatabeczkowatyo częściach ciała, ludziach, zwierzętach: gruby, spasiony, taki, ktory przypomina kształtem i figurą beczkę.
beczułkowatabeczułkowatyo częściach ciała, ludziach, zwierzętach: gruby, spasiony, taki, ktory przypomina kształtem i figurą beczułkę.
biczowatabiczowatywydłużony i giętki, taki, który pod względem kształtu, wyglądu, właściwości przypomina bicz.
bielojadabielojadchrząszcz z podrodziny kornikowatych.
biurokratabiurokratapracownik urzędu będący formalistą, bardzo restrykcyjnie trzymający się przepisów.
bladabladyniewyraźny, zatarty, mglisty, słaby.
blaszkowatablaszkowatytaki, który jest podobny do blaszki.
blokadablokadazespół urządzeń mechanicznych.
bluszczowatabluszczowatytaki, który jest podobny do bluszczu.
błonkowatabłonkowatytaki, który wyglądem przypomina błonkę.
bochenkowatabochenkowatytaki, który kształtem przypomina bochenek.
bocianowatabocianowatytaki, który przypomina bociana.
bogatabogatyobfity, pokaźny.
borowikowataborowikowatyprzypominający wyglądem i kształtem borowika.
bosmanmatabosmanmatstopień wojskowy.
bratabratprzyjaciel, osoba, z którą pozostaje się w bliskich stosunkach ze względu na wspólne doświadczenia, poglądy itp.
brejowatabrejowatytaki, który ma konsystencję brei lub jest pokryty breją.
brodatabrodatytaki, który ma brodę - zarost na dolnej części twarzy.
bruzdowatabruzdowatytaki, który kształtem przypomina bruzdę.
bryjowatabryjowatytaki, który ma konsystencję brei lub jest pokryty breją.
budyniowatabudyniowatytaki, który wyglądem i konsystencją przypomina budyń.
bufonowatabufonowatytaki, który zachowuje się jak bufon.
bukatabukatskóra pozyskana z bukata z uboju.
buldogowatabuldogowatytaki, który przypomina wyglądem buldoga.
bulwowatabulwowatytaki, który przypomina bulwę.
bułatabułatLuciobarbus capito - gatunek ryby słodkowodnej z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).
BułataBułatLuciobarbus capito - gatunek ryby słodkowodnej z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).
butelkowatabutelkowatytaki, który kształtem przypomina butelkę.
bzikowatabzikowatyo człowieku: fajny, ciekawy, zwariowany, mający szalone, spontaniczne pomysły, taki, który ma bzika.
calatacalatataniec starowłoski (z początku XVI wieku), występujący w muzyce lutniowej.
cebulkowatacebulkowatypodobny w kształcie do cebulki.
cebulowatacebulowatyprzypominający kształtem cebulę.
cerataceratatkanina (często bawełniana lub lniana), dość gruba, powlekana z jednej strony grubą warstwą substancji impregnującej i dodatkowo zwykle zadrukowana wzorem oraz lakierowana.
cewkowatacewkowatytaki, który ma kształt cewki.
chałatachałatkitel, ubranie ochronne.
chamowatachamowatytaki, który zachowuje się jak cham.
cherubinkowatacherubinkowatyo człowieku: taki, który przypomina cherubinka.
chochlikowatachochlikowatytaki, który zachowuje się jak chochlik, psotliwy, figlarny, złośliwy.
chomikowatachomikowatytaki, który przypomina chomika lub część jego ciała.
ChorwataChorwatmieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego.
chrząstkowatachrząstkowatytaki, który ma budowę zbliżoną do chrząstki.
chuchrowatachuchrowatyo człowieku: taki, który wyglądem przypomina chuchro.
chwatachwatczłowiek umiejący pokonać strach.
ciotowataciotowatyo człowieku - taki, który jest postrzegany jako osoba homoseksualna, zniewieściała.
ConradaConradtwórczość literacka Conrada.
cukierkowatacukierkowatytaki, który jest mdły, przesłodzony, ckliwy, kiczowaty.
cycatacycatyo mężczyźnie: taki, któremu tkanka tłuszczowa odkłada się w piersiach.
cykadacykadapiewik - owad, poszczególne gatunki tego owada klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rodzinie piewikowatych (cykadowatych, Cicadidae).
cytrynadacytrynadanapój chłodzący o kwaskowatym smaku składający się z wody, cukru i soku cytrynowego (obecnie częściej: aromatyzowany, by smakował cytrusowo), niekiedy gazowany.
czaplowataczaplowatytaki, który wyglądem przypomina czaplę.
czarnuchowataczarnuchowatypogardliwie: taki, który jest czarnoskóry.
czekoladaczekoladaciepły napój z miazgi kakaowej rozpuszczonej w mleku lub wodzie, gęstszy niż kakao.
czosnkowataczosnkowatytaki, który pod jakimś względem przypomina czosnek, kojarzy się z czosnkiem.
czubataczubatytaki, który został napełniony z czubem.
czułkowataczułkowatytaki, który ma czułki.
czyrakowataczyrakowatytaki, który przypomina czyraka lub jest pokryty czyrakami.
dachówkowatadachówkowatytaki, który wyglądem przypomina ułożone dachówki, którego powierzchnia ma zachodzące na siebie, ułożone jeden przy drugim, podobnie wyglądajęce elementy, które przypominają dachówki.
dandysowatadandysowatytaki, który zachowuje się i nosi jak dandys.
darmozjadadarmozjadosoba, która żyje cudzym kosztem.
debilowatadebilowatydebilny, głupkowaty, taki, który świadczy o chwilowym lub permanentnym przestoju umysłowym, sprawia, że ktoś jest odbierany jako debilowaty, taki, który sprawia wrażenie, że ktoś nie jest bystry.
degeneratadegeneratczłowiek zwyrodniały, odbiegający charakterologicznie od przeciętnego członka społeczeństwa.
dekadadekadajednostka czasu oznaczająca najczęściej 10 lat.
delegatadelegatosoba powołana przez jakąś zbiorowość do pełnienia funkcji reprezentacyjnych, działania w interesach ogółu.
demokratademokratwyborca Partii Demokratycznej w USA.
demokratademokratawyborca Partii Demokratycznej w USA.
denatadenatosoba zmarła gwałtownie z nienaturalnych przyczyn.
dereszowatadereszowatyklacz o maści karej, gniadej lub kasztanowatej z domieszką białych włosów.
deskowatadeskowatytaki, który przypomina deskę.
dłutowatadłutowatytaki, który kształtem przypomina dłuto.
dorszowatadorszowatyo rybie: taki, który należy do rodziny dorszowatych.
dragonadadragonadaprześladowanie, zwłaszcza hugenotów, przez działania dragonów - żołnierzy Ludwika XIV.
dropiatadropiatycętkowana klacz.
drozdowatadrozdowatytaki, który przypomina drozda, jest do niego podobny, najczęściej pod względem wyglądu.
drzewkowatadrzewkowatytaki, który przypomina drzewko.
durnowatadurnowatydurny, głupkowaty, nieprzemyślany, taki, którego można żałować.
dyniowatadyniowatytaki, który kształtem przypomina dynię.
dyplomatadyplomataosoba, która zawsze postępuje politycznie, taktownie.
dyskowatadyskowatytaki, który ma kształt dysku.
dzbaneczkowatadzbaneczkowatytaki, który kształtem przypomina dzbaneczek.
dzbankowatadzbankowatytaki, który kształtem przypomina dzbanek.
dziadadziadrzep - owoc (niełupka) łopianu, który pokryty jest kolcami/haczykami, dzięki którym wczepia się w futro zwierząt, roznoszących w ten sposób jego nasiona.
dzięciołowatadzięciołowatytaki, który przypomina dzięcioła.
dziobkowatadziobkowatytaki, który ma kształt dziobka.
dziobowatadziobowatytaki, który kształtem przypomina dziób.
dziurkowatadziurkowatytaki, w którym jest pełno dziurek.
dzwonkowatadzwonkowatypodobny w kształcie do dzwonka - małego dzwonu, łagodnie poszerzający się ku dołowi.
dzwonowatadzwonowatytaki, który kształtem przypomina dzwon.
dżeladadżeladadżelada brunatna, Theropithecus gelada – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych (Cercopithecidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Theropithecus, zamieszkuje wyżyny i góry północno-zachodniej
ekspataekspatspecjalista w jakiejś dziedzinie, który decyduje się na emigrację w celach zarobkowych.
eleataeleatafilozof, przedstawiciel szkoły eleatów, wierzył w jednorodność materii i odrzucał istnienie czasu i ruchu.
elipsowataelipsowatytaki, który kształtem przypomina elipsę.
enchiladaenchiladatradycyjne danie meksykańskie, smażona nadziewana kukurydziana tortilla.
esowataesowaty"kręty, zakręcony, taki, który przypomina kształtem literę ""S""."
expataexpatspecjalista w jakiejś dziedzinie, który decyduje się na emigrację w celach zarobkowych.
faradafaradjednostka pojemności elektrycznej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).
fasolowatafasolowatytaki, który aromatem przypomina fasolę.
fiatafiatmarka samochodu, włoski koncern motoryzacyjny, mający swą siedzibę w Turynie.
filcowatafilcowatyo płatkach i liściach roślin: taki, który jest pokryty filcem.
fircykowatafircykowatyo człowieku: przypominający zachowaniem i wyglądem fircyka - grzeczniutki, ułożony, przesadnie elegancki.
fizjokratafizjokrataczłonek szkoły ekonomicznej fizjokratów, wyznawca idei fizjokratyzmu.
flakowataflakowatynieintrygujący, pozbawiony dynamiki.
flądrowataflądrowatyraczej o kobiecie - taka, która swoim zachowaniem stara się dokuczyć innym.
flejtuchowataflejtuchowatytaki, który jest określany pejoratywne ze względu na złe wychowanie i braki w higienie osobistej.
fortunatafortunatczłowiek, który ma fortunę.
FortunataFortunatczłowiek, który ma fortunę.
francowatafrancowatyprzeklęty, uprzykrzony, denerwujący.
fregatafregataokręt wojenny, początkowo o napędzie żaglowym, od XIX w. także parowo-żaglowym.
frędzelkowatafrędzelkowatytaki, który wyglądem przypomina frędzelek.
frędzlowatafrędzlowatytaki, który wyglądem przypomina frędzel.
furiatafuriatw psychologii: człowiek psychicznie chory, który ulega atakom furii.
fusowatafusowatytaki, który wyglądem przypomina fusy.
gadagadaćwygadywać, mieć na językach
galaretowatagalaretowatytaki, który przypomina wyglądem galaretę.
gamratagamratłow. odyniec w okresie huczki.
GamrataGamratłow. odyniec w okresie huczki.
gapiowatagapiowatyo człowieku - taki, który jest bezmyślny, głupawy.
gapowatagapowatyo człowieku - taki, który jest bezmyślny, głupawy.
garbatagarbatydziwny, nienaturalny.
gąbkowatagąbkowatytaki, który ma strukturę gąbki.
gąsienicowatagąsienicowatytaki, który kształtem przypomina gąsienicę, podzielony na człony (w niektórych kontekstach też: wydłużony i pokryty włoskami).
gitariadagitariadaprzegląd, którego uczestnicy grają na gitarach.
głąbowatagłąbowatyo człowieku: taki, który zachowuje się jak głąb.
główkowatagłówkowatytaki, który ma kształt główki i przy okazji najczęściej znajduje się na zakończeniu jakiegoś słupkowatego obiektu (jak główka w szpilce).
głupkowatagłupkowatyzazwyczaj o człowieku: głupi, niemądry, taki, który głupio się zachowuje, zachowuje się jak głupek, odbierany przy tym jako dziwny lub denerwujący.
głupowatagłupowatyo człowieku: przygłupi, niepoważny, taki, który może uchodzić za głupa (bo np. rżnie głupa, wygłupia się).
gniadagniadagniada klacz.
gniadagniadygniada klacz.
gniotowatagniotowatytaki, który oceniany jest bardzo źle pod względem jakości, najczęściej estetycznej, wywołujący jednoznacznie negatywne wrażenie pod względem jakości czy wartości, postrzegany jako gniot.
gogusiowatagogusiowatytaki, który jest typowy dla gogusia.
goliatagoliatczłowiek, który jest bardzo wysoki, olbrzymi.
gołębiowatagołębiowatytaki, który pod względem kształtu przypomina gołębia.
gonadagonadawystępujący u zwierząt narząd płciowy produkujący męskie bądź żeńskie komórki rozrodcze.
goryczkowatagoryczkowatytaki, który jest lekko gorzki, ma trochę goryczki.
goździkowatagoździkowatyprzypominający kształtem goździk, podpobny do goździka.
granadagranadamiasto w płd. Hiszpanii, w dolinie rzeki Genil (dopływ rzeki Gwadalkiwir), w Górach Betyckich.
GranadaGranadamiasto w płd. Hiszpanii, w dolinie rzeki Genil (dopływ rzeki Gwadalkiwir), w Górach Betyckich.
GranataGranatciemny odcień barwy niebieskiej.
GrenadaGrenadapaństwo wyspiarskie na wyspie Grenada i części wysp archipelagu Grenadyn (Małe Antyle) na Morzu Karaibskim.
GromadaGromadaw biologii, w systematyce organizmów zwierzęcych: jednostka niższa od typu, do której zaliczają się spokrewnione rzędy.
gromadagromadaw biologii, w systematyce organizmów zwierzęcych: jednostka niższa od typu, do której zaliczają się spokrewnione rzędy.
groszkowatagroszkowatytaki, który kolorem przypomina groszek.
grudowatagrudowatytaki, który składa się z grud.
gruzełkowatagruzełkowatyo powierzchni lub strukturze: taki, który ma gruzełki.
gruzowatagruzowatytaki, który jest pokryty gruzem, zrobiony z gruzu, nierówny.
grzebieniowatagrzebieniowatytaki, który wyglądem przypomina grzebień.
grzebykowatagrzebykowatytaki, który kształtem przypomina grzebyk.
grzybkowatagrzybkowatytaki, który ma kształt grzybka.
grzybowatagrzybowatytaki, który kształtem przypomina grzyb.
guzikowataguzikowatytaki, który wyglądem przypomina guzik.
guzkowataguzkowatynierówny, pokryty guzkami, o nieregularnej powierzchni z wybrzuszeniami.
guzowataguzowatyzgrubiały, taki, który ma guz lub coś, co kształtem go przypomina.
gwiazdkowatagwiazdkowatyo kształcie przypominającym gwiazdkę.
gwiazdowatagwiazdowatytaki, który przypomina kształtem gwiazdę w potocznym wyobrażeniu.
haczykowatahaczykowatytaki, który kształtem przypomina haczyk, najczęściej taki, który ma zagięty, zawinięty, zakrzywiony i węższy koniec.
hakatahakataniemiecka organizacja nacjonalistyczna, której celem była ostateczna germanizacja ziem zaboru pruskiego.
HakataHakataniemiecka organizacja nacjonalistyczna, której celem była ostateczna germanizacja ziem zaboru pruskiego.
hakowatahakowatytaki, który ma kształt haka.
hektowatahektowatjednostka mocy równa 100 watom.
HelladaHelladastarożytna kraina położona na południu Tesalii, zamieszkiwana przez plemię Hellenów.
herbataherbatasuszone (czasem poddawane też innej obróbce) listki i pączki herbaty, które służą do sporządzania naparu.
hofratahofrattytuł wysokiego urzędnika, radcy w Świętym Cesarstwie Rzymskim, monarchii austro-węgierskiej i Austrii.
hydropłatahydropłatpłat nośny, element wodolotu.
igiełkowataigiełkowatytaki, który przypomina igiełkę.
igłowataigłowatytaki, który kształtem przypomina igłę.
iksowataiksowatytaki, który kształtem przypomina literę x.
iluminatailuminatlaminat świecący stosowany do wystroju wnętrz.
iłowataiłowatytaki, który przypomina ił pod względem składu chemicznego, struktury fizycznej lub innych właściwości.
infułatainfułatksiądz obdarzony honorowym odznaczeniem kościelnym (przyznawanym do 2014 roku).
intrataintratazysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami, dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki.
izabelowataizabelowatyo koniu - taki, który ma sierść koloru złotawo-kremowego, od ciemnej przez różne odcienie złota do bardzo jasnej, kremowej maści oraz konopiastą lub białą grzywę i ogon.
izolataizolatsubstancja otrzymana w wyniku izolacji od czegoś lub z czegoś.
jabłkowatajabłkowatytaki, który kształtem przypomina jabłko.
jajkowatajajkowatytaki, który kształtem przypomina jajko.
jajowatajajowatytaki, który ma kształt jaja - zaokrąglony i jednocześnie wydłużony.
jamnikowatajamnikowatytaki, który wyglądem przypomina jamnika.
jarzębatajarzębatyo ptaku: taki, który ma niejednorodne, nakrapiane upierzenie, podobne do upierzenia jarząbka - ptaka z rodziny kurowatych.
jarzębiatajarzębiatyo ptaku: taki, który ma niejednorodne, nakrapiane upierzenie, podobne do upierzenia jarząbka - ptaka z rodziny kurowatych.
jasnogniadajasnogniadyo koniu: gniady o jasnobrązowej sierści.
jaszczurkowatajaszczurkowatytaki, który wyglądem przypomina jaszczurkę.
jaszczurowatajaszczurowatypodobny do jaszczurów.
jeleniowatajeleniowatytaki, który ma cechy przedstawicieli rodziny jeleniowatych, który należy do tej rodziny.
jelonkowatajelonkowatytaki, który przypomina jelonka.
jeremiadajeremiadautwory patriotyczne, zawierające skargi i biadania.
jesiotrowatajesiotrowatytaki, który należy do rodziny jesiotrowatych.
jeżowatajeżowatypodobny do jeża.
jędzowatajędzowatyraczej o kobiecie - taka, która swoim zachowaniem stara się dokuczyć innym.
językowatajęzykowatytaki, który kształtem przypomina język.
kabatakabatkrótki kaftan, serdak, noszony dawniej.
KabataKabatkrótki kaftan, serdak, noszony dawniej.
kabłąkowatakabłąkowatytaki, który ma kształt kabłąka, wygięty.
kaczkowatakaczkowatyo częściach ciała - taki, jak u kaczki, niezgrabny, brzydki.
kaktusowatakaktusowatyzłożony z kaktusów, taki, w którym występuje wiele kaktusów.
kameleonowatakameleonowatytaki, który jest zmienny, niestały, łatwo wchodzi w nowe role.
kanadakanadagrupa ludzi - robocze komando w obozie koncentracyjnym, zajmujące się sortowaniem odzieży.
KanadaKanadagrupa ludzi - robocze komando w obozie koncentracyjnym, zajmujące się sortowaniem odzieży.
kanciatakanciatykanciasty, mający kanty.
kantatakantatarodzaj wiersza lirycznego o podniosłym charakterze, często poświęcony pochwale czyichś zasług lub ważnemu wydarzeniu, może być tekstem do kantaty muzycznej.
kapturkowatakapturkowatytaki, który wyglądem, stożkowatym kształtem przypomina kapturek.
kapustowatakapustowatyprzypominający zapachem kapustę.
karatakaratjednostka masy używana w jubilerstwie do określania wielkości kamieni i pereł, 1 karat = 0,2 g = 2 · 10-4 kg.
karbonadakarbonadapieczeń z rusztu.
karbonadakarbonadopieczeń z rusztu.
karogniadakarogniadyklacz skarogniadej maści - czarnej, miejscami brązowej.
karpiowatakarpiowatytaki, który wyglądem przypomina karpia.
kartofelkowatakartofelkowatytaki, który przypomina kartofelek.
kasatakasataprzejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego od władzy lub kontroli kościelnej na rzecz władz świeckich.
kaskadakaskadarodzaj wodospadu, w którym woda spada z progu lub po stopniach.
kastratakastratwykastrowany mężczyzna.
kaszowatakaszowatytaki, który konsystencją przypomina kaszę.
kasztanowatakasztanowatytaki, który jest w kolorze zbliżonym do kasztanowego.
katakatsadysta, okrutnik, prześladowca.
kawalkatakawalkatakonny orszak złożony z jeźdźców lub powozów.
kazamatakazamataw dawnych fortyfikacjach schron w twierdzy bastionowej lub w forcie, budowla o sklepieniu z cegły lub betonu fortecznego, chroniącym przed ogniem artyleryjskim, zabezpieczona od góry grubą warstwą zi
kątowatakątowatytaki, który jest wygięty pod kątem, któraś z jego części jest wygięta pod kątem albo ma zdolność do wyginania się pod kątem, taki, który tworzy kąt, taki, który jest kątem.
kiczowatakiczowatytaki, któremu przypisuje się niskie walory estetyczne.
kielichowatakielichowatytaki, który kształtem przypomina kielich.
kieliszkowatakieliszkowatytaki, który kształtem przypomina kieliszek.
KierataKieraturządzenie wykorzystujące siłę pociągową zwierząt (koni lub wołów) do napędu stacjonarnych maszyn rolniczych takich jak sieczkarnia, wialnia czy młocarnia, bądź do wydobywania wody.
kiszkowatakiszkowatyciasny, zwykle też ciemny, taki, który przywodzi na myśl wnętrze kiszki.
klajstrowataklajstrowatytaki, który ma konsystencję klajstru, klejowaty.
klataklataJan Klata – polski reżyser teatralny dramaturg, felietonista „Tygodnika Powszechnego”.
klejowataklejowatypodobny konsystencją do kleju.
klinowataklinowatyw kształcie klina, podobny do klina pod względem kształtu.
kloszowatakloszowatytaki, który kształtem przypomina klosz, ścięty stożek.
kłaczkowatakłaczkowatytaki, który jest zbity w kłaczki lub przypomina kłaczek.
kłapciatakłapciatyzwykle o uszach - takie, które są duże, płaskie i zwisają.
kłosowatakłosowatytaki, który kształtem przypomina kłos.
kociołkowatakociołkowatytaki, który przypomina kociołek.
kognatakognatkrewny naturalny (z którym łączy kogoś związek krwi), zwłaszcza krewny ze strony matki.
kolankowatakolankowatymający kolanka (złączenia rur).
kolbkowatakolbkowatytaki, który ma kształt kolbki.
kolbowatakolbowatytaki, który kształtem przypomina kolbę.
kolczatakolczatytaki, który ma wiele kolców.
kolegiatakolegiatkościół niebędący katedrą, przy którym istnieje kapituła, czyli zespół duchownych w randze kanoników, mających prawo wyboru biskupa.
kolegiatakolegiatakościół niebędący katedrą, przy którym istnieje kapituła, czyli zespół duchownych w randze kanoników, mających prawo wyboru biskupa.
kolumnadakolumnadarząd elementów układem zbliżonych do kolumny.
kołkowatakołkowatytaki, który kształtem przypomina kołek, prosty, sztywny, zdrętwiały.
kołowatakołowatyo zwierzętach - taki, który choruje na kołowaciznę.
kołpakowatakołpakowatytaki, który przypomina kołpak.
kołtunowatakołtunowatyo człowieku - taki, który zachowuje się jak kołtun.
kompensatakompensatawyrównywanie wzajemnych roszczeń, należności, pretensji, odszkodowanie, rekompensata, powetowanie strat, szkód.
konfiskatakonfiskataw prawie: kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym lub posiadanego bezprawnie.
koniowatakoniowatytaki, który jest podobny do konia, zwłaszcza, gdy czyjaś twarz jest podobna do końskiego pyska.
kopiatakopiatywypełniony czymś, co aż wystaje na kształt kopy, taki, który ma kształt kopy i przy tym jest go dużo.
kopułowatakopułowatytaki, który kształtem przypomina kopułę.
kopytkowatakopytkowatytaki, który kształtem przypomina kopytko.
kosmatakosmatyowłosiony, pokryty meszkiem, zmechacony.
kostkowatakostkowatytaki, który kształtem przypomina kostkę, sześcian.
kostropatakostropatyo człowieku: brzydki, taki, który ma jakieś defekty (krosty, znamiona, zniekształcenia), coś, co sprawia, że jego twarz, ciało nie są gładkie i ładne.
kotlinowatakotlinowatytaki, który wyglądem przypomina kotlinę.
kratakratakrzyżujące się pręty, najczęściej rodzaj ochrony, zamknięcia, elementu konstrukcji czegoś, materiału na np. ogrodzenia, używanego też czasem dla ozdoby.
KrataKratakrzyżujące się pręty, najczęściej rodzaj ochrony, zamknięcia, elementu konstrukcji czegoś, materiału na np. ogrodzenia, używanego też czasem dla ozdoby.
krawatakrawatozdoba męskiego lub damskiego stroju w postaci wąskiego paska materiału wiązanego wokół szyi na kołnierzu koszuli.
krostowatakrostowatypryszczaty (człowiek), mający pryszcze, krosty.
krościatakrościatyo człowieku - pokryty krostami.
krucjatakrucjataCruciata – rodzaj roślin z rodziny marzanowatych.
krukowatakrukowatytaki, który wyglądem przypomina kruka.
krzaczkowatakrzaczkowatytaki, który przypomina krzaczek.
krzyżakowatakrzyżakowatytaki, który kształtem przypomina krzyżak.
księżycowataksiężycowatytaki, który kształtem przypomina księżyc (zwykle jego sierpowaty kształt z początku kwadry pierwszej lub końca ostatniej).
kubkowatakubkowatytaki, który kształtem przypomina kubek.
kudłatakudłatyo ciele lub jego części: taki, który ma włosy, na którym rosną gęste włosy.
kukułkowatakukułkowatytaki, który jest podobny do kukułki pod względem zachowania, zwyczajów.
kulkowatakulkowatytaki, który kształtem przypomina kulkę.
kumatakumatytaki, który kuma, jest rozgarnięty.
kumkwatakumkwatFortunella – rodzaj małego drzewa lub krzewu należący do rodziny rutowatych.
kundlowatakundlowatyo psie - taki, który przypomina kundla.
kutnerowatakutnerowatytaki, który jest pokryty kutnerem.
kwaskowatakwaskowatytaki, którego aromat sprawia wrażenie, że coś jest kwaśne w smaku, taki, który odbierany jest jako kwaśny, ale jego smak nie jest jednoznaczny (lub jest nieznany, albo nieco inny niż kwaśny).
lalusiowatalalusiowatyo człowieku: zachowujący się przesadnie grzecznie i wyglądający przesadnie elegancko.
lambadalambadamuzyka, do której można tańczyć lambadę.
landrynkowatalandrynkowatytaki, który jest mdły, przesadnie ckliwy, próbujący w ten nieudolny sposób kogoś wzruszyć.
latarokokres obiegu planety dookoła słońca, prawdopodobnie w innych ukł. planetarnych - wokół centralnej gwiazdy (np. rok marsjański).
legatalegatw starożytnym Rzymie: wysłannik, osoba, której zwierzchnik powierzył jakąś misję do wykonania we własnym zastępstwie, np. poseł do obcego państwa, również wysokiej rangi oficer wyznaczony do dowodzen
lejkowatalejkowatytaki, który ma kształt lejka.
lejowatalejowatytaki, który ma kształt leja.
lemoniadalemoniadaporcja lemoniady, puszka lub butelka z napojem, ale także np. szklanka, dzbanek.
lemurowatalemurowatytaki, który przypomina lemura.
leszczynowataleszczynowatyprzypominający leszczynę.
lewadalewadakanał irygacyjny na Maderze, wyspie na Oceanie Atlantyckim.
licencjatalicencjatpraca naukowa napisana w celu zdobycia tytułu licencjata.
limoniadalimoniadanapój chłodzący o kwaskowatym smaku składający się z wody, cukru i soku cytrynowego (obecnie częściej: aromatyzowany, by smakował cytrusowo), niekiedy gazowany.
lirowatalirowatytaki, który ma kształt liry.
lisowatalisowatytaki, który wyglądem przypomina lisa.
listkowatalistkowatytaki, który ma kształt listka.
liszajowataliszajowatytaki, który przypomina liszaj lub jest pokryty liszajami.
liściowataliściowatytaki, który kształtem przypomina liść.
literataliteratosoba, której zajęciem jest tworzenie literatury.
lnowatalnowatyo roślinach: taki, który należy do rodziny lnowatych.
lodowatalodowatybardzo zimny, będący wyrazem wyjątkowego chłodu emocjonalnego, ostentacyjnego braku przychylności.
ludojadaludojadczłowiek, zwykle członek pierwotnego plemienia, jedzący ludzkie mięso, ludożerca, kanibal, antropofag, androfag.
lurowatalurowatyo cieczy: słaby, cienki, rozwodniony, taki, który zawiera mało zasadniczego składnika.
łaciatałaciatyo organizmach żywych - taki, który ma łaty.
ŁadaŁadamarka samochodów produkowanych początkowo przez rosyjską fabrykę WAZ.
ładaładamarka samochodów produkowanych początkowo przez rosyjską fabrykę WAZ.
łaszowatałaszowatyo ssaku: należący do rodziny łaszowatych.
ŁataŁatarodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
łatałatrodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
łatałatarodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
łatałataćrodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
łęgowatałęgowatyo zwierzęciu - taki, którego grzbiet ma nieprawidłową budowę, jest zapadnięty.
łękowatałękowatytaki, który ma kształt łęku.
łobuzowatałobuzowatytaki, który przypomina łobuza.
łodygowatałodygowatytaki, który kształtem przypomina łodygę.
ŁopataŁopataproste ręczne narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich.
łopatałopataproste ręczne narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich.
łopatowatałopatowatytaki, który kształtem przypomina łopatę.
łowikowatałowikowatyo owadzie, muchówce: należący do rodziny łowikowatych.
łódeczkowatałódeczkowatytaki, który ma kształt łódeczki.
łukowatałukowatytaki, który ma kształt łuku, wygięty w łuk.
łupkowatałupkowatytaki, który przypomina łupek.
łuseczkowatałuseczkowatytaki, który jest pokryty łuseczkami.
łuskowatałuskowatytaki, który jest pokryty łuską - pokrywą ciała niektórych zwierząt, w szczególności ryb i gadów, składającą się z cienkich, częściowo nachodzących na siebie płytek.
łyżkowatałyżkowatytaki, który kształtem przypomina łyżkę.
maczugowatamaczugowatytak, który kształtem przypomina maczugę, wydłużony i rozszerzający się przy końcu.
madamadanajczęściej w l. mn., rodzaj gleby.
magnatamagnatosoba, która kontroluje większość rynku w danej branży.
magnoliowatamagnoliowatyo drzewie: taki, który należy do rodziny magnoliowatych.
majoratamajoratordynacja przewidująca dziedziczenie majątku ordynackiego przez najstarszego syna lub krewnego w przypadku braku potomków linii męskiej.
makakowatamakakowatyo małpie: należący do rodziny makakowatych.
makrelowatamakrelowatyo rybie: taki, który należy do rodziny makrelowatych.
małpowatamałpowatytaki, który zachowuje się jak małpa.
manatamanatTrichechus manatus - gatunek ssaka z rodziny manatowatych, zamieszkujący wybrzeża zachodniego wybrzeża Oceanu Atlantyckiego od Florydy po północno-wschodnią Brazylię, a także wybrzeża Karaibów.
marmoladamarmoladaprzetwór owocowy z przetartych owoców, które są gotowane z dużą ilością cukru.
MarmoladaMarmoladaprzetwór owocowy z przetartych owoców, które są gotowane z dużą ilością cukru.
marmurkowatamarmurkowatytaki, który ma deseń przypominający marmur.
marsowatamarsowatyksiążk.
marynatamarynatazalewa na bazie octu do marynowania przetworów, by zachowały trwałość.
maskowatamaskowatytaki, który przypomina maskę, jest nieruchomy, pozbawiony wyrazu.
matołkowatamatołkowatynajczęściej o istotach młodych - taki, który zachowaniem przypomina matołka.
mazgajowatamazgajowatytaki, który zachowuje się jak mazgaj, typowy dla mazgaja.
maziowatamaziowatytaki, który przypomina maź.
mchowatamchowatytaki, który przypomina mech.
meandrowatameandrowatypełen meandrów - zakoli.
mechatamechatyprzypominający w dotyku mech.
menadamenadaw mitologii - kobieta znajdująca się w orszaku Dionizosa.
mendowatamendowatyo człowieku: taki, który zachowuje się jak menda.
meszkowatameszkowatytaki, który jest pokryty meszkiem.
mieczowatamieczowatytaki, który kształtem przypomina miecz.
mięczakowatamięczakowatytaki, który jest mięczakiem, słabeuszem.
migdałowatamigdałowatymający kształt migdału, owalny.
mikrofaradamikrofaradwielokrotność farada (F) - jednostki pojemności elektrycznej w układzie SI, 1 µF = 10E−6 F.
mikroporowatamikroporowatytaki, który na powierzchni ma niewidoczne gołym okiem pory.
milczkowatamilczkowatyo człowieku: taki, który rzadko się odzywa.
mimozowatamimozowatyo człowieku - taki, który jest delikatny, nieodporny na przeciwności, nadwrażliwy.
miodojadamiodojadmały ptak śpiewający z rzędu wróblowych (Passeriformes), z rodziny miodojadów (Meliphagidae), charakteryzuje się o jaskrawym upierzeniem i pędzelkowato zakończonym językiem, ułatwiającym mu zlizywani
miotełkowatamiotełkowatytaki, który przypomina miotełkę.
miseczkowatamiseczkowatytaki, który ma kształt miseczki.
misiowatamisiowatytaki jak u pluszowego misia, typowy dla misia, kojarzący się z misiem.
miskowatamiskowatytaki, który ma kształt miski.
misowatamisowatytaki, który kształtem przypomina misę.
młotowatamłotowatytaki, który kształtem przypomina młot.
moczarowatamoczarowatytaki, który przypomina moczary, jest błotnisty, podmokły.
modliszkowatamodliszkowatytaki, który wyglądem przypomina modliszkę.
modraszkowatamodraszkowatyo motylu: taki, który należy do rodziny modraszkowatych.
modzelowatamodzelowatyprzypominający modzel, stwardniały.
monadamonadarodzaj konstruktora abstrakcyjnego typu danych.
mopsowatamopsowatytaki, który wyglądem przypomina mopsa.
moręgowatamoręgowatyo zwierzętach: taki, którego sierść ma ciemne pasy na jasnym tle.
morświnowatamorświnowatytaki, który przypomina morświna.
morwowatamorwowatytaki, który należy do rodziny morwowatych.
mózgowatamózgowatytaki, który wyglądem przypomina mózg.
mrówkojadamrówkojadnazwa ssaka z rzędu szczerbaków.
mrówkowatamrówkowatytaki, który wydląda jak mrówka, ma cechy mrówki, lub przypomina mrówki w grupie.
mrukowatamrukowatyo człowieku - taki, który jest nietowarzyski i rzadko się odzywa.
muchowatamuchowatytaki, który przypomina muchę.
mułowatamułowatytaki, który wyglądem przypomina muła.
murenowatamurenowatytaki, który należy do rodziny murenowatych.
murłatamurłatapozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych.
muszelkowatamuszelkowatytaki, który przypomina muszelkę.
muszlowatamuszlowatytaki, który kształtem przypomina muszlę.
mydłkowatamydłkowatytaki, który sprawia wrażenie mydłka.
myszatamyszatyo kolorze - szary, taki, który przypomina kolor myszy.
nabłonkowatanabłonkowatyzwiązany z nabłonkiem.
najadanajadanimfa wodna z mitologii greckiej, związana z wodami środlądowymi.
najadanajadaćnimfa wodna z mitologii greckiej, związana z wodami środlądowymi.
nalewkowatanalewkowatytaki, który pod względem aromatu przypomina nalewkę.
nanofaradananofaradwielokrotność farada (F) - jednostki pojemności elektrycznej w układzie SI,1 nF = 10E-9 F.
narcyzowatanarcyzowatytaki, który jest w sobie zakochany, idealizuje samego siebie.
nasadanasadapodstawa czegoś, miejsce, z którego coś wychodzi - np. w które coś się wkłada lub na które nasadza.
nerkowatanerkowatytaki, który ma kształt podobny do nerki - szeroki i półkolisty .
niczegowataniczegowatytaki, który nie jest najgorszy, jest całkiem niezły, przyzwoity, jest niczego sobie.
niebogataniebogatytaki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
nieckowatanieckowatytaki, który przypomina nieckę - jest wklęsły, niezbyt głęboki, podłużny.
niedźwiedziowataniedźwiedziowatyciężki, niezgrabny, taki jak u niedźwiedzia.
nierogatanierogatytaki, który nie posiada rogów (zwykle jako określenie odnoszące się do trzody chlewnej, ale także np. nierogaty hełm wikinga).
nitkowatanitkowatytaki, który jest podobny do nitki, cienki i długi.
nomadanomadczłowiek, który nie zagrzewa długo miejsca, nie tylko w wymiarze przestrzennym.
nomadanomadaczłowiek, który nie zagrzewa długo miejsca, nie tylko w wymiarze przestrzennym.
nosatanosatytaki, który ma duży nos, z dużym nosem.
nosorożcowatanosorożcowatytaki, który przypomina nosorożca.
nożowatanożowatytaki, który kształtem przypomina nóż.
nożycowatanożycowatytaki, który kształtem przypomina nożyce.
oblataoblatrodzaj okrągłego wafla (opłatka) o średnicy 10-20 cm, grubości 1-3 mm wykonywanego według tradycyjnej receptury (o smaku słodkim i waniliowym, współcześnie w różnych smakach), znanego gł. na Śląsku,
obrączkowataobrączkowatytaki, który ma kształt obrączki, obwódkowaty.
obsadaobsadazespół aktorów, którzy występują w danym filmie, spektaklu, itp.
odpłataodpłatareakcja na czyjeś działanie, realizowana w celu odwzajemnienia się lub odpłacenia za owo działanie lub jego efekty.
odpłataodpłataćreakcja na czyjeś działanie, realizowana w celu odwzajemnienia się lub odpłacenia za owo działanie lub jego efekty.
odsadaodsadanasada końskiego ogona.
ogórecznikowataogórecznikowatytaki, który należy do rodziny ogórecznikowatych.
ogórkowataogórkowatytaki, który kształtem przypomina ogórek.
oliwkowataoliwkowatytaki, który ma zapach lub konsystencję przypominające oliwkę - olejek kosmetyczny.
opadaopadaćodczuwać coraz mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
oranżadaoranżadaporcja oranżady, podana w naczyniu lub zapakowana do butelki lub puszki.
ordynataordynatosoba, w ręce której został powierzony majątek do rodzielenia w ramach spadku na mocy fideikomisu (ordynacji rodowej).
orzechowataorzechowatytaki, który przypomina wyglądem orzech z orzecha włoskiego.
osadaosadagłówny pęd kwiatostanu.
OsadaOsadagłówny pęd kwiatostanu.
osowataosowatytaki, który wyglądem przypomina osę.
paciorkowatapaciorkowatymały i okrągły, podobny do paciorka.
padalcowatapadalcowatytaki, który posiada cechy kulturowo przypisywane padalcowi, złośliwy, podły, plugawy.
pajacowatapajacowatyo człowieku: taki, który pod względem zachowania przypomina pajaca.
pajęczynowatapajęczynowatytaki, który przypomina pajęczynę.
palcatapalcatw jeździectwie: krótki bat skokowy o przepisowej długości do 75 cm.
palisadapalisadaumocnienie nasypu ziemnego w postaci pali wbitych w ziemię wzdłuż skarpy.
pałąkowatapałąkowatytaki, który ma kształt pałąka, wygięty.
pałeczkowatapałeczkowatyw kształcie pałeczki.
pałkowatapałkowatytaki, który kształtem przypomina pałkę.
paraolimpiadaparaolimpiadazawody sportowe dla osób niepełnosprawnych.
parasolowataparasolowatytaki, który przypomina kształtem parasol.
parchataparchatytaki, który jest pokryty parchami.
pasjonatapasjonatentuzjasta, człowiek, który motorem działania jest pasja.
pasmowatapasmowatytaki, który ma formę pasma lub pasm.
passatapassatmodel (linia?) samochodu osobowego klasy średniej niemieckiej marki Volkswagen produkowany od 1973 roku.
patatapatatwarzywo, bulwa wilca ziemniaczanego.
patyczkowatapatyczkowatytaki, który kształtem przypomina patyczek.
patykowatapatykowatytaki, który kształtem przypomina patyk.
pejsatapejsatyo człowieku - taki, który ma pejsy.
pełzakowatapełzakowatytaki jak u pełzaka.
pentadapentadaokreślenie okresu złożonego z pęciu jednostek czasu, np. pięciu dni, pięciu lat.
perełkowataperełkowatytaki, który przypomina perełkę.
personatapersonatosoba powszechnie znana, ceniona i ważna dla społeczności, osobistość.
pęcherzykowatapęcherzykowatyzbudowany z pęcherzyków - kulistych struktur o różnej funkcji, np. folia pęcherzykowata.
pędzelkowatapędzelkowatytaki, który wyglądem przypomina pędzelek.
pękatapękatyzazwyczaj o człowieku: taki, który ma figurę szczególnie szeroką w pasie.
piankowatapiankowatytaki, który strukturą przypomina piankę.
piegatapiegatytaki, który ma dużo piegów.
piegowatapiegowatytaki, który ma dużo piegów.
pielęgnicowatapielęgnicowatyo rybie: taki, który należy do kladu pielęgnicowatych.
pieprzojadapieprzojadtukan - ptak leśny, poszczególne gatunki tego ptaka w taksonomii biologicznej klasyfikowane są w rzędzie dzięciołowych (Piciformes), w rodzinie tukanów (Ramphastidae).
pieprzowatapieprzowatytaki, którego aromat przypomina pieprz.
pikadapikadalinia wytyczona za pomocą tyczek.
pikofaradapikofaradwielokrotność farada (F) - jednostki pojemności elektrycznej w układzie SI, 1 pF = 10E−12 F.
pilśniowatapilśniowatytaki, który wyglądem przypomina pilśń.
piłkowatapiłkowatytaki, który przypomina piłkę.
piłowatapiłowatytaki, który kształtem przypomina piłę, ma powycinany brzeg.
piórkowatapiórkowatytaki, którzy przypomina piórko lub pęk piórek, delikatny, puszysty, postrzępiony.
piratapiratten, kto kopiuje i rozpowszechnia coś nielegalnie.
plackowataplackowatypłaski, cienki, taki, który przypomina placek kształtem (czasem też: okrągły).
plechowataplechowatytaki, który ma postać plechy, jest zbudowany z plechy.
płaszczkowatapłaszczkowatyprzypominający kształtem rybę płaszczkę - cienki, płaski, rozpłaszczony.
płatapłatzgrubiale: płatek - kryształek lodu lub śniegu.
płatkowatapłatkowatytaki, który kształtem przypomina płatek.
płatowatapłatowatytaki, który kształtem przypomina płat.
płetwowatapłetwowatytaki, który kształtem przypomina płetwę.
płytkowatapłytkowatytaki, który kształtem przypomina płytkę.
podkładapodkładaćuzupełniać pewien przekaz (słowny lub inny) o jakiś element, który mu pierwotnie nie towarzyszył, np. podkładać słowa pod melodię.
podługowatapodługowatynieznacznie wydłużony, podłużny.
poduchowatapoduchowatytaki, który kształtem przypomina poduchę.
poduszeczkowatapoduszeczkowatytaki, który kształtem przypomina poduszeczkę.
poduszkowatapoduszkowatytaki, który kształtem przypomina poduszkę.
pokrzywowatapokrzywowatytaki, który przypomina pokrzywę.
polimatapolimatosoba posiadająca rozległą wiedzę z wielu różnych dziedzin.
polipowatapolipowatytaki, który przypomina polipa.
pomadapomadakosmetyk służący do układania włosów.
popielatapopielatytaki, który ma barwę przypominającą popiół.
posiadaposiadaćmieć wiedzę w jakiejś dziedzinie, umiejętności zawodowe
potworkowatapotworkowatybrzydki, taki, który wyglądem przypomina potworka, dziwaczny, odrażający, nienaturalny.
powinowatapowinowatytaki, który jest jakoś związany, podobny.
powojowatapowojowatyo roślinach - taki, który przypomina powój.
powrózkowatapowrózkowatytaki, który przypomina powrózek, jest twardy, cienki, wąski.
półwariatapółwariatczłowiek, który jest nieprzewidywalny, nierozsądny.
pradziadapradziadjakiś przodek, niezależnie od stopnia pokrewieństwa.
PradziadaPradziadjakiś przodek, niezależnie od stopnia pokrewieństwa.
PrałataPrałatkapłan obdarzony godnościami honorowymi.
prałataprałatkapłan obdarzony godnościami honorowymi.
prasadaprasadaw hinduizmie pożywienie ofiarowywane bóstwu, a następnie spożywane przez wiernych.
pręgowatapręgowatytaki, który ma wzór w pręgi, np. pręgowata sukienka.
prolongataprolongataodsunięcie w czasie realizacji jakiegoś zobowiązania.
prosowataprosowatywystępujący w postaci rozsianych guzków.
proszkowataproszkowatytaki, który ma postać proszku.
pryszczatapryszczatymający pryszcze.
przebogataprzebogatybardzo bogaty, bardzo zamożny.
przecinkowataprzecinkowatytaki, który ma kształt przecinka.
przedpłataprzedpłatarodzaj rozliczenia transakcji, w którym kupujący pokrywa całą należność z góry.
przedświataprzedświatświat, który był przed światem rzeczywistym, np. w poglądach mistyków, poetów i filozofów.
przesadaprzesadanadmierne, wyolbrzymione przedstawienie czegoś.
przypadaprzypadaćsprawiać, że ktoś zaczyna żywić do czegoś uczucia pozytywne, zaczynać się podobać.
przysadkowataprzysadkowatyniski i szeroki, rozłożysty, o dużej podstawie.
psiankowatapsiankowatytaki, który związany jest z rodziną roślin psiankowatych, np. warzywa psiankowate, gulasz psiankowaty.
pstrokatapstrokatytaki, który odznacza się rozmaitością barw, zwykle jaskrawych.
pucatapucatyo człowieku - taki, który ma krągłe, wydatne policzki.
puchatapuchatymiękki, taki, który ma znaczną objętość.
pucołowatapucołowatyo policzkach, twarzy - takie, które są wydatne, okrągłe, tłuste.
pucułowatapucułowatyo policzkach, twarzy - takie, które są wydatne, okrągłe, tłuste.
pudłowatapudłowatytaki, który ma kształt pudła.
punkcikowatapunkcikowatytaki, który istnieje w formie punktu (kropki, plamki) bardzo niewielkich rozmiarów lub jest w takiej formie postrzegany.
purchawkowatapurchawkowatytaki, który wyglądem przypomina purchawkę (grzyba) lub budzi skojarzenia z purchawką.
purpuratapurpuratkardynał - najwyższa po papieżu godność kościelna w Kościele katolickim, która może być nadana wybitnemu biskupowi, teologowi i duchownemu (przynajmniej po święceniach prezbiteratu) z kurii rzymskiej
pyszałkowatapyszałkowatybędący wyrazem tego, że ktoś jest pyszałkiem, właściwy dla pyszałka - wyniosły, przemądrzały, zarozumiały.
pyzatapyzatyo policzkach, twarzy - wydatne, tłuste, okrągłe.
radaradposiedzenie rady, zebranie ludzi, którzy czymś rządzą, są za coś odpowiedzialni.
radaradaposiedzenie rady, zebranie ludzi, którzy czymś rządzą, są za coś odpowiedzialni.
rakojadarakojadCochlearius cochlearius - gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych (Ardeidae), zamieszkuje Amerykę Południową i Środkową, od Meksyku po Peru i Brazylię.
rakowatarakowatyprzenośnie: przerośnięty, chory, szkodliwy.
reformatareformatczłonek nurtu Braci Mniejszych Ściślejszej Obserwancji w łonie Zakonu Braci Mniejszych (OFM).
rejteradarejteradamanewr wojskowy, wykonywany w celu wycofania oddziału (oddziałów) z walki.
rekompensatarekompensatazadośćuczynienie komuś za coś, np. za wyrządzenie mu jakiejś szkody.
renegatarenegatczłowiek, który zdradza swoich, przechodzi na stronę wroga.
robaczkowatarobaczkowatytaki, który przypomina robaczka.
robakowatarobakowatytaki, który przypomina robaka pod jakimś względem, najczęściej kształtu.
rogatarogatyo mężczyźnie - taki, którego zdradza kobieta.
roladaroladapotrawa z mięsa zawiniętego w rulon z jakimś nadzieniem (mięso w roladzie rzadko bywa jednym kawałkiem, częściej jest ono mielone, wtedy rolada jest rodzajem pasztetu).
ropuchowataropuchowatypodobny do ropuchy.
roszadaroszadazamiana pracowników na stanowiskach w zakładzie pracy.
rowkowatarowkowatytaki, który ma kształt rowka.
rozetkowatarozetkowatytaki, który kształtem przypomina rozetkę.
rózgowatarózgowatytaki, który kształtem przypomina rózgę.
ruadaruadaelement krystianii polegający na odciążeniu tyłów nart.
rubatarubatozmienność tempa wynikająca z dowolnego wydłużania i skracania dźwięków podczas wykonywania utworów.
ruderowataruderowatytaki, który przypomina ruderę.
rumieniowatarumieniowatycharakterystyczny dla rumienia, przypominający rumień, np. zmiana rumieniowata na skórze.
rurkowatarurkowatyo kroju spodni, nogawek lub części elementu garderoby, który ma nogawki: taki, który jest podobny do rurek, podobny jak w rurkach.
rurowatarurowatywydłużony, zaokrąglony w przekroju, często pusty w środku, przypominający rurę.
rusałkowatarusałkowatyo obrazie - taki, który przedstawia młodą dziewczynę o długich włosach na łonie natury.
rybojadarybojadamator jedzenia ryb.
ryjkowataryjkowatytaki, który kształtem przypomina ryjek.
ryjowataryjowatytaki, który wyglądem przypomina ryj.
ryżojadaryżojadDolichonyx oryzivorus – gatunek małego ptaka z rodziny kacyków (Icteridae), zamieszkujący obie Ameryki.
sabatasabatdzień świętego odpoczynku w judaizmie.
SabataSabatdzień świętego odpoczynku w judaizmie.
SałataSałataLactuca – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny astrowatych, z których wiele gatunków to rośliny uprawne.
sałatasałataLactuca – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny astrowatych, z których wiele gatunków to rośliny uprawne.
sapowatasapowatyo glebie - taka, która jest wilgotna, bagnista.
sarmatasarmatapolski szlachcic wywodzący swoje pochodzenie od starożytnych plemion.
SarmataSarmatapolski szlachcic wywodzący swoje pochodzenie od starożytnych plemion.
schodkowataschodkowatytaki, który kształtem przypomina schodki.
seataseatmarka samochodu, hiszpańskie przedsiębiorstwo produkujące samochody osobowe, obecnie należąca do grupy Volkswagena.
sensatasensatczłowiek zbyt poważny, przemądrzały, udający mądrego.
sercowatasercowatytaki, który kształtem przypomina serce (czy raczej kształt, który zwykliśmy wyobrażać sobie jako symboliczny kształt tego organu).
serenadaserenadakrótki utwór o charakterze lirycznym, może być instrumentalny lub wokalny.
serowataserowatytaki, który wyglądem przypomina twaróg, jest biały i grudkowaty.
siatkowatasiatkowatyprzypominający siatkę.
sierpowatasierpowatytaki, który ma kształt sierpa, przypomina kształtem sierp, jest łukowato wygięty, zakrzywiony.
siodełkowatasiodełkowatytaki, który kształtem przypomina siodełko.
sitowatasitowatytaki, który ma budowę podobną do sita.
skarogniadaskarogniadyklacz skarogniadej maści - czarnej, miejscami brązowej.
skataskatrodzaj rytmicznego (jazzowego) śpiewu bez słów.
skinheadaskinheadczłonek subkultury powstałej w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 60. XX wieku.
składaskładaćdemontować, rozbierać jakąś całość na części lub tak ją zginać, żeby zajmowała mniej miejsca.
skrupulataskrupulatosoba, która przejmuje się detalami, przesadnie zwraca uwagę na szczegóły i dokładność.
skrzataskrzatkrasnoludek, mała, przyjazna ludziom istota.
skrzydlataskrzydlatyo urządzeniu - ze skrzydłem lub skrzydłami.
słoniowatasłoniowatyo wyglądzie części ciała, figury człowieka - taki, jak u słonia, ciężki, masywny, gruby.
słupowatasłupowatydługi, prosty i zwykle walcowaty, taki, który kształtem przypomina słup.
smarkatasmarkatamłoda kobieta, która jest negatywnie oceniana.
smarkatasmarkatymłoda kobieta, która jest negatywnie oceniana.
socjaldemokratasocjaldemokratazwolennik socjaldemokracji lub członek partii socjaldemokratycznej.
soczewicowatasoczewicowatytaki, który przypomina kształtem ziarno soczewicy: posiada zaokroąglenie z dwóch stron.
sołdatasołdatpogardliwie o rosyjskim żołnierzu.
spadaspadaćodchodzić pospiesznie, głównie z powodu czyjejś niechęci
spartiataspartiatapełnoprawny obywatel starożytnej Sparty.
spłataspłatapłatność, spłacanie.
spłataspłataćpłatność, spłacanie.
sraczkowatasraczkowatybrązowo-żółty, w kolorze sraczki - kału podczas rozwolnienia.
srokatasrokatyklacz o maści pstrej.
stałopłatastałopłataerodyna o nieruchomych powierzchniach nośnych.
stonkowatastonkowatyo miejscu - tłumnie odwiedzany przez turystów nazywanych stonką.
storczykowatastorczykowatyo roślinie: taki, który należy do rodziny storczykowatych.
stożkowatastożkowatytaki, który ma kształt stożka.
stratastrataw ekonomii: ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki.
strączkowatastrączkowatyo włosach: taki, który jest posklejany w strączki, czyli wąskie, nieregularne pasma, nieestetyczny.
strupowatastrupowatytaki, który wyglądem przypomina strup.
subdelegatasubdelegaturzędnik sądowy w dawnej Polsce.
swadaswadawerwa, energia (cecha człowieka).
swataswatosoba, która kojarzy pary.
SwataSwatosoba, która kojarzy pary.
syropowatasyropowatytaki, który konsystencją przypomina syrop.
szajsowataszajsowatytaki, który jest złej jakości.
szaradaszaradazagadka w formie wiersza.
szaropopielataszaropopielatyjasnoszary, taki, który ma barwę podobną do popiołu.
szataszataw przenośni: coś, co tworzy powłokę czegoś.
szczapowataszczapowatyo człowieku, zwierzęciu: taki, który jest bardzo chudy.
szczawikowataszczawikowatymłody, niedoświadczony, taki, na którym nie można polegać.
szczecinkowataszczecinkowatytaki, który przypomina szczecinkę.
szczecinowataszczecinowatytaki, który przypomina szczecinę.
szczeciowataszczeciowatytaki, który przypomina szczecinę.
szczotkowataszczotkowatytaki, który wyglądem przypomina szczotkę.
szczudłowataszczudłowatyo człowieku: taki, który jest wysoki i ma długie, szczupłe nogi.
szkaradaszkaradacoś nieładnego, mającego jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna.
szklarkowataszklarkowatyo owadach - taki, który ma cechy rodziny szklarkowatych, ważek różnoskrzydłych.
szmataszmatałajdak, człowiek godny pogardy, taki, któremu brak kręgosłupa moralnego.
szmirowataszmirowatytaki, który oceniany jest bardzo źle pod względem jakości, najczęściej estetycznej, wywołujący jednoznacznie negatywne wrażenie pod względem jakości czy wartości, postrzegany jako szmira.
sznurowatasznurowatytaki, który wyglądem przypomina sznur.
szopowataszopowatytaki, który przypomina szopa.
szpadaszpadabroń biała służąca wyłącznie do kłucia, powstała w XVII wieku na zachodzie Europy w wyniku przekształcania ówczesnego rapiera (białej broni kłującej).
szpilkowataszpilkowatymalutki, okrągły, taki, który rozmiarem i kształtem przypomina główkę od szpilki.
sztyletowatasztyletowatytaki, który ma kształt sztyletu.
szurpataszurpatytaki, który jest szorstki, chropawy.
szydłowataszydłowatytaki, który kształtem przypomina szydło.
szyszkowataszyszkowatytaki, który wyglądem przypomina szyszkę.
śledziowataśledziowatytaki, który kształtem przypomina śledzia.
śniadaśniadaćjeść śniadanie.
śniadaśniadyo skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
śrubowataśrubowatytaki, który kształtem przypomina śrubę.
świataświatogół osób, rzeczy lub zjawisk.
świdrowataświdrowatytaki, który kształtem przypomina ostrze świdra.
świętoszkowataświętoszkowatytaki, którego można nazwać świętoszkiem, okazuje bowiem (lub wydaje się okazywać) - w irtyujący, czasem fałszywy sposób - przywiązanie do konserwatywnej moralności, szczególnie: religijnej.
świniowataświniowatyo człowieku - taki, który jest chamski, nieprzyjemny.
świrowataświrowatyo człowieku: zwariowany, nienormalny, taki, który ma świra, bywa nierozsądny, nieprzewidywalny, brak mu piątej klepki.
tabliczkowatatabliczkowatytaki, który kształtem przypomina tabliczkę.
talerzykowatatalerzykowatytaki, który kształtem przypomina talerzyk.
tamponadatamponadazatrzymanie krwawienia w wyniku ucisku zewnętrznej siły na naczynia krwionośne.
tarantowatatarantowatyo koniach - taki, który ma białą sierść nakrapianą ciemniejszym kolorem.
tarasowatatarasowatytaki, który ma kształt występów powstałych w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności wody na brzegach rzek, jezior, morza.
tasiemcowatatasiemcowatyo komunikacie (zwłaszcza o artystycznym dziele fabularnym): bardzo długi i nudny.
taśmowatataśmowatytaki, który kształtem przypomina taśmę.
technokratatechnokratazwolennik technokracji, jednej z form ustroju politycznego.
terasowataterasowatytaki, który ma kształt terasów, występów powstałych w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności wody na brzegach rzek, jezior, morza.
terawataterawatjednostka mocy równa 1000 gigawatów.
torbielowatatorbielowatytaki, na którym jest wiele torbieli.
tornadatornadogwałtownie wirująca kolumna powietrza, będąca jednocześnie w kontakcie z powierzchnią ziemi i podstawą cumulonimbusa lub rzadziej wypiętrzonego cumulusa.
torpedowatatorpedowatytaki, który kształtem przypomina torpedę.
trapezowatatrapezowatytaki, który kształtem przypomina trapez.
trąbkowatatrąbkowatytaki, który ma kształt trąbki.
trędowatatrędowatypokryty trądem, będący fizyczną oznaką tego, że ktoś choruje na trąd.
triadatriadacałość składająca się z trzech elementów.
tromtadratatromtadratakrzykacz.
truflowatatruflowatytaki, który jest podobny pod względem aromatu do trufli - alkoholowych czekoladek.
trupiobladatrupiobladyo skórze: bardzo blady, pozbawiony krwi, taki, który przypomina kolorem skórę trupa.
trupojadatrupojadorganizm (np. owad) odżywiający się martwymi zwierzętami, termin używany głównie w odniesieniu do bezkręgowców.
trzcinowatatrzcinowatytaki, który przypomina trzcinę, jest podobny do trzciny - rodzaju roślin.
trzpiotowatatrzpiotowatyo człowieku: taki, który jest trzpiotem, taki, który ma pewne cechy osobowości charakterystyczne dla młodego człowieka, jest roztrzepany, uroczy, niezbyt dobrze zorganizowany, niefrasobliwy.
tumanowatatumanowatyo człowieku - taki, który zachowuje się jak tuman.
turzycowataturzycowatytaki, który ma cechy charakterystyczne dla turzycy, przypomina turzycę, o grupie roślin.
tykowatatykowatytaki, który jest podobny do tyki - wysoki i chudy.
uchatauchatyz uszami - uchwytami.
urwisowataurwisowatytaki, który przypomina urwisa.
uszatauszatytaki, który wygląda, jakby miał uszy, który kształtem przypomina uszy.
uszkowatauszkowatytaki, który kształtem przypomina uszko.
wachlarzowatawachlarzowatytaki, który kształtem przypomina wachlarz.
wachlarzykowatawachlarzykowatytaki, który przypomina kształtem wachlarzyk.
walcowatawalcowatytaki, który ma kształt walca.
wałeczkowatawałeczkowatytaki, który kształtem przypomina wałeczek.
wałkowatawałkowatytaki, który ma kształt wałka.
wałowatawałowatytaki, który ma kształt wału.
wariatawariatczłowiek chory psychicznie.
watawatwatolina, luźna włóknina lub dzianina, która przypomina watę, używana głównie jako izolacja, ocieplenie.
watawatawatolina, luźna włóknina lub dzianina, która przypomina watę, używana głównie jako izolacja, ocieplenie.
WataWatwatolina, luźna włóknina lub dzianina, która przypomina watę, używana głównie jako izolacja, ocieplenie.
watowatawatowatytaki, który przypomina watę.
wągrowatawągrowatyo człowieku - taki, który ma wągry, zaskórniki.
wąsatawąsatyo roślinach - takie, których liście lub gałęzie są podobne do wąsów.
wesołkowatawesołkowatyo człowieku - taki, który okazuje wesołość, często kpi i żartuje, rzadko zachowuje powagę.
węgorzowatawęgorzowatywydłużony i giętki, taki, który pod względem kształtu, wyglądu, właściwości przypomina węgorza.
węzłowatawęzłowatypełen węzłów, supłów.
wężojadawężojadsekretarz, Sagittarius serpentarius – gatunek dużego ptaka drapieżnego, żyjącego w Afryce, będącego jedynym przedstawicielem rodziny sekretarzy (Sagittariidae).
wężowatawężowatyo gadzie: taki, który należy do rodziny wężowatych.
wężykowatawężykowatytaki, który kształtem lub sposobem poruszania się przypomina węża.
wichrowatawichrowatynieodpowiedni, niepasujący do czegoś, spaczony, pokręcony.
widełkowatawidełkowatytaki, który kształtem przypomina widełki, rozchodzi się na dwie jednakowe części.
wiechciowatawiechciowatytaki, który jest postrzępiony, nastroszony.
wiedźmowatawiedźmowatyraczej o kobiecie - taka, która swoim zachowaniem stara się dokuczyć innym.
wieprzowatawieprzowatypodobny do wieprza.
wieżyczkowatawieżyczkowatytaki, który ma dużo wieżyczek.
wiosłowatawiosłowatytaki, który kształtem przypomina wiosło lub pełni podobną funkcję.
władawładaćwładać jakimś językiem w mowie i piśmie
włochatawłochatyo istocie lub części ciała: pokryty owłosieniem, szczególnie gęstym, wyraźnie wyczuwalnym lub z jakiegoś innego powodu przyciągającym uwagę.
włókienkowatawłókienkowatytaki, który składa się z wielu włókienek.
wombatawombatniedźwiedź workowaty - roślinożerny torbacz australijski z rodziny Vombatidae, występujący w dwóch gatunkach, żyje w lasach i zaroślach Australii oraz Tasmanii.
woreczkowataworeczkowatytaki, który przypomina woreczek.
workowataworkowatyo ubraniu: zbyt obszerny, niedopasowany.
wrzecionowatawrzecionowatyprzypominający kształtem wrzeciono, wydłużony, zaostrzony.
współlaureatawspółlaureatktoś, kto wspólnie z kimś innym został laureatem, wygrał konkurs, zawody itp.
wstęgowatawstęgowatytaki, który przypomina wstęgę.
wydrowatawydrowatyo kobiecie: taka, która wygląda i zachowuje się wyzywająco, chętnie się kłóci, jest przebiegła.
wypłatawypłataćpieniądze, które zostały wpłacone za pracę.
wypłatawypłatapieniądze, które zostały wpłacone za pracę.
wypowiadawypowiadaćwygłaszać, odtwarzać, powtarzać tekst na głos
zagładazagładamord narodu żydowskiego przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.
zakalcowatazakalcowatytaki, który ma zakalec.
zamszowatazamszowatytaki, który jest wykonany z materiału przypominającego zamsz.
zapłatazapłatacoś uzyskane od drugiej osoby w zamian za coś innego, pozytywne lub negatywne, najczęściej niematerialne.
zasadazasadapodstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś.
ZasadaZasadapodstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś.
zatratazatratazanik, znikanie czegoś, zwłaszcza abstrakcyjnego, np. zatrata sumienia, osobowości, wiary.
ząbkowataząbkowatytaki, który ma na brzegu ząbki.
zdradazdradaoszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem.
zdzirowatazdzirowatyzwykle o kobietach: taka, która oburza innych swoim zachowaniem, jest podła, wredna.
zezowatazezowatyo człowieku: taki, który ma zeza.
zębatazębatytaki, który ma powycinany brzeg.
ziemistobladaziemistobladyo człowieku: taki, którego skóra jest blada, ma niezdrowe, ziemiste zabarwienie.
zołzowatazołzowatyraczej o kobiecie - taka, która swoim zachowaniem stara się dokuczyć innym.
zuchowatazuchowatyo człowieku: będący zuchem - bohaterem, zachowujący się jak zuch, odważny, dzielny, bohaterski.
zygzakowatazygzakowatybiegnący, poruszający się zygzakiem.
żabojadażabojadpogardliwie o Francuzie.
żabowatażabowatyo głosie - zachrypnięty, skrzeczący, nieprzyjemny dla ucha.
żagnicowatażagnicowatyo owadach - taki, który ma cechy rodziny żagnicowanych zaliczanych do ważek różnoskrzydłych.
żakinadażakinadabarwny, uroczysty pochód uczącej się młodzieży.
żeberkowatażeberkowatytaki, który jest karbowany.
żebrowatażebrowatyw prążki.
żelatynowatażelatynowatytaki, który przypomina konsystencją żelatynę.
żmijowatażmijowatytaki, który kształtem przypomina żmiję.
żonatażonatymężczyzna, który ma żonę.
żółtobladażółtobladymający blady, jasny kolor z odcieniem żółci.
żółwiowatażółwiowatytaki, który jest typowy dla żółwia.
żukowatażukowatytaki, który podobny jest do żuka, przypomina żuka.
żwirowatażwirowatypodobny do żwiru, podobny do małych kamyczków, z których składa się żwir.
żylakowatażylakowatyzwiązany z żylakami.
żyłkowatażyłkowatyo owadzich skrzydłach: taki, w którego strukturze można wyróżnić zaobserwować żyłki - chitynowe zgrubienia w skrzydle owada, które wzmacniają skrzydło i tworzą jego kształt oraz otaczają pień tchawko
żyłowatażyłowatyo mięsie: taki, który ma dużo żył.
żyrafowatażyrafowatytaki, który jakimś aspektem wyglądu przypomina żyrafę, powoduje skojarzenia z żyrafą.
× Instrukcja obsługi:
- rozpocznij pisanie wiersza lub innego utworu korzystając z edytora tekstów.
- gdy zabraknie Ci rymu, wpisz słowo, do którego rymu szukasz w pole Hasło do wyszukania i naciśnij przycisk Znajdź rymy.
- gdy szukasz słowa związanego z danym tematem (np. synonimu lub antonimu) do wybranego słowa wpisz je w pole Hasło do wyszukania i naciśnij przycisk Znajdź podobne.
- po zakończeniu pisania sprawdź pisownię, korzystając z funkcji Sprawdzanie pisowni ABC, a następnie zapisz lub wydrukuj utwór.