edytor, słownik rymów, słownik tematyczny

×

Lista rymów do słowa: kobieta1 sylaba

Aeta
Aetą
Eta
Etą

2 sylaby

Aneta
Anetą
Areta
Aretą
arieta
arietą
Aroueta
asceta
ascetą
atleta
atletą
beta
betą
będą
Bieda
Biedą
Breda
Bredą
bzdeta
cięta
ciętą
Creda
cud-dieta
cud-dietą
czeta
czetą
ćpnięta
ćpniętą
dęta
dętą
dieta
dietą
dreda
dzeta
dzetą
dźgnięta
dźgniętą
egreta
egretą
feta
fetą
fleta
Freda
geta
gięta
giętą
ględa
ględą
Greta
Gretą
Gręda
Grędą
Grzęda
Grzędą
Iweta
Iwetą
jęta
jętą
keta
ketą
kreda
kredą
Kreta
Kretą
kręta
krętą
Leda
Ledą
lwięta
Meda
meta
metą
męta
mięta
miętą
neta
netą
obędą
ocięta
ociętą
oczęta
od święta
odęta
odętą
omleta
opchnięta
opchniętą
opęta
opięta
opiętą
oprzędą
orznięta
orzniętą
orżnięta
orżniętą
osmęta
osmętą
oślęta
pchnięta
pchniętą
Peda
Pedą
peta
pęta
Pieta
Pietą
Pięta
Piętą
poeta
poetą
pręta
przędą
psięta
Reda
Redą
Reeda
rznięta
rzniętą
rżnięta
rżniętą
scheda
schedą
Seta
Setą
sklęta
sklętą
skręta
speeda
spęta
spięta
spiętą
sprzeda
sprzędą
sweeta
Szweda
Szwedą
ścięta
ściętą
śnięta
śniętą
święta
świętą
tchnięta
tchniętą
Teda
theta
thetą
tknięta
tkniętą
ubędą
ucięta
uciętą
ugięta
ugiętą
ujęta
ujętą
upchnięta
upchniętą
upięta
upiętą
uprzędą
urznięta
urzniętą
urżnięta
urżniętą
uschnięta
uschniętą
utknięta
utkniętą
użęta
użętą
veta
wcięta
wciętą
Weda
Wedą
weta
węda
wędą
wgięta
wgiętą
wkręta
wpięta
wpiętą
wprzędą
wspięta
wspiętą
wzdęta
wzdętą
wzięta
wziętą
zbędą
zdjęta
zdjętą
Zeta
Zetą
zgięta
zgiętą
zgreda
zmięta
zmiętą
zrzęda
zrzędą
zżęta
zżętą
źgnięta
źgniętą
żęta
żętą
żgnięta
żgniętą

3 sylaby

Admeta
agameta
agametą
Ahmeda
ajurweda
ajurwedą
Alfreda
Alfredą
Aniceta
Anicetą
ankieta
ankietą
Arleta
Arletą
auleta
auletą
Babięta
Bachleda
Bachledą
bachnięta
bachniętą
bacnięta
bacniętą
bagieta
bagietą
bajęda
bajędą
bankieta
bankietą
baseta
basseta
bąknięta
bąkniętą
beknięta
bekniętą
Bereda
Beredą
berlieta
bęcnięta
bęcniętą
biureta
biuretą
Bizeta
bliźnięta
bodnięta
bodniętą
bonkreta
bonkretą
Borzęta
bożęta
bruneta
brunetą
bryzgnięta
bryzgniętą
bryźnięta
bryźniętą
brząknięta
brząkniętą
brzdąknięta
brzdąkniętą
brzdęknięta
brzdękniętą
brzęknięta
brzękniętą
buchnięta
buchniętą
Buffeta
bujnięta
bujniętą
bureta
buretą
burknięta
burkniętą
bydlęta
bzyknięta
bzykniętą
cadeta
capnięta
capniętą
chabeta
chabetą
chapnięta
chapniętą
chapsnięta
chapsniętą
chlapnięta
chlapniętą
chlaśnięta
chlaśniętą
chlipnięta
chlipniętą
chluśnięta
chluśniętą
chłapnięta
chłapniętą
chłonięta
chłoniętą
chłopięta
chłośnięta
chłośniętą
chruśnięta
chruśniętą
chrypnięta
chrypniętą
chybnięta
chybniętą
ciachnięta
ciachniętą
ciapnięta
ciapniętą
ciągnięta
ciągniętą
cielęta
ciepnięta
ciepniętą
ciśnięta
ciśniętą
ciuknięta
ciukniętą
ciupnięta
ciupniętą
cmoknięta
cmokniętą
cofnięta
cofniętą
cricketa
cud-kobieta
cud-kobietą
cybeta
cybetą
cyknięta
cykniętą
cyweta
cywetą
czereda
czeredą
ćwiknięta
ćwikniętą
Daudeta
delbeta
delbetą
depnięta
depniętą
dezeta
dezetą
diablęta
Diomeda
Diomedą
dmuchnięta
dmuchniętą
dobędą
docięta
dociętą
dogięta
dogiętą
doketa
doketą
domknięta
domkniętą
dopchnięta
dopchniętą
dopięta
dopiętą
doprzędą
dorznięta
dorzniętą
dorżnięta
dorżniętą
doschnięta
doschniętą
dotknięta
dotkniętą
dożęta
dożętą
drapnięta
drapniętą
draśnięta
draśniętą
drażeta
drażetą
dupnięta
dupniętą
dygnięta
dygniętą
dziabnięta
dziabniętą
dzianeta
dziecięta
dziewczęta
dziobnięta
dziobniętą
dzióbnięta
dzióbniętą
dźwignięta
dźwigniętą
dżambo dżeta
easyJeta
Elżbieta
Elżbietą
Epikteta
ersteda
eskopeta
eskopetą
esparceta
esparcetą
esteta
estetą
etykieta
etykietą
faceta
fajtnięta
fajtniętą
faseta
fasetą
Fereta
fiknięta
fikniętą
fileta
filetą
fiśnięta
fiśniętą
foczęta
Fouqueta
Frageta
frygnięta
frygniętą
fundnięta
fundniętą
gameta
gametą
garnięta
garniętą
Gawęda
Gawędą
gazeta
gazetą
gąsięta
Geneta
geodeta
geodetą
gęgnięta
gęgniętą
gęsięta
gibnięta
gibniętą
gimneta
gimnetą
glorieta
glorietą
głaśnięta
głaśniętą
głowięta
golnięta
golniętą
Goneta
gruchnięta
gruchniętą
grzmotnięta
grzmotniętą
gwizdnięta
gwizdniętą
Hamleta
Helweta
Helwetą
Henrieta
Henrietą
hepnięta
hepniętą
honweda
Hugeta
huknięta
hukniętą
huleta
huletą
huśtnięta
huśtniętą
idareda
Iszboszeta
izohieta
izohietą
izopleta
izopletą
Jafeta
jagnięta
Jarreta
jebnięta
jebniętą
Jouveta
jumbo jeta
kaczęta
kadeta
Kaleta
Kaletą
kanięta
kapnięta
kapniętą
karcięta
kareta
karetą
Karpeta
Karpetą
kaseta
kasetą
kaszeta
kaszetą
kaszkieta
Khaleda
kiwnięta
kiwniętą
klapnięta
klapniętą
klarneta
klepnięta
klepniętą
kliknięta
klikniętą
Kłajpeda
Kłajpedą
kobieta
kobietą
kocięta
kojfnięta
kojfniętą
kokieta
kokietą
Koleta
Koletą
kolęda
kolędą
kolnięta
kolniętą
Komeda
Komedą
kometa
kometą
kompleta
kompletą
konkieta
konkietą
kopnięta
kopniętą
kopsnięta
kopsniętą
Korneta
korweta
korwetą
kotleta
kozeta
kozetą
koźlęta
kraśnięta
kreweta
krewetą
krokieta
kropnięta
kropniętą
krykieta
krzyknięta
krzykniętą
książęta
kujnięta
kujniętą
kuksnięta
kuksniętą
Kuleta
Kuletą
kulnięta
kulniętą
kurbeta
kurbetą
kurczęta
kuszeta
kuszetą
kuweta
kuwetą
labeta
lameta
lametą
lapnięta
lapniętą
laweta
lawetą
limeta
limetą
lisięta
liźnięta
liźniętą
Lockheeda
lorneta
lornetą
Lumeta
Luneta
Lunetą
lunięta
luniętą
lutnięta
lutniętą
Łanięta
łapięta
łepeta
łepetą
łosięta
łoszęta
łupnięta
łupniętą
łyknięta
łykniętą
Macheta
Machetą
machnięta
machniętą
macnięta
macniętą
maczeta
maczetą
magneta
Maigreta
majdnięta
majdniętą
majtnięta
majtniętą
Makbeta
makieta
makietą
małpięta
Mameta
Maneta
Manfreda
manszeta
manszetą
mapeta
Marieta
Marietą
maźnięta
maźniętą
Mehmeda
Mehmeta
menueta
meseta
mesetą
Milleta
mineta
minetą
minięta
miniętą
miotnięta
miotniętą
mofeta
mofetą
moleta
moletą
Molęda
Molędą
Moneta
Monetą
monneta
mopsięta
mruknięta
mrukniętą
muleta
muletą
mupeta
muppeta
Musseta
muśnięta
muśniętą
mysięta
na poświęta
na waleta
nabędą
nacięta
naciętą
nadcięta
nadciętą
nadęta
nadętą
nadgięta
nadgiętą
nagięta
nagiętą
najęta
najętą
napięta
napiętą
naprzędą
narznięta
narzniętą
narżnięta
narżniętą
Naskręta
natręta
nawęda
nażęta
nażętą
niby-poeta
niby-poetą
niby-Szweda
niecięta
nieciętą
niedęta
niedętą
niedźgnięta
niedźgniętą
niegięta
niegiętą
niejęta
niejętą
niekręta
niekrętą
niemięta
niemiętą
nieocięta
nieociętą
nieodęta
nieodętą
nieopięta
nieopiętą
nieorznięta
nieorzniętą
nieprzedęta
nieprzedętą
nierznięta
nierzniętą
niesklęta
niesklętą
niespięta
niespiętą
nieścięta
nieściętą
nieśnięta
nieśniętą
nieświęta
nieświętą
nietknięta
nietkniętą
nieucięta
nieuciętą
nieugięta
nieugiętą
nieujęta
nieujętą
nieupięta
nieupiętą
nieużęta
nieużętą
niewcięta
niewciętą
niewgięta
niewgiętą
niewpięta
niewpiętą
niewspięta
niewspiętą
niewzięta
niewziętą
niezdjęta
niezdjętą
niezgięta
niezgiętą
niezmięta
niezmiętą
niezżęta
niezżętą
nieźgnięta
nieźgniętą
nieżęta
nieżętą
nieżgnięta
nieżgniętą
niuchnięta
niuchniętą
nożęta
nóżęta
obcięta
obciętą
oberznięta
oberzniętą
oberżnięta
oberżniętą
obeschnięta
obeschniętą
obgięta
obgiętą
obiegnięta
obiegniętą
objęta
objętą
obryzgnięta
obryzgniętą
obryźnięta
obryźniętą
obrzęknięta
obrzękniętą
oburknięta
oburkniętą
obżęta
obżętą
ochajtnięta
ochajtniętą
ochrypnięta
ochrypniętą
ociągnięta
ociągniętą
ocieknięta
ociekniętą
ocknięta
ockniętą
odbędą
odcięta
odciętą
odemknięta
odemkniętą
odepchnięta
odepchniętą
oderznięta
oderzniętą
oderżnięta
oderżniętą
odgięta
odgiętą
odjęta
odjętą
odklęta
odklętą
odpięta
odpiętą
odprzeda
odsprzeda
odżęta
odżętą
Oersteda
ofuknięta
ofukniętą
ogarnięta
ogarniętą
oglądnięta
oglądniętą
oklapnięta
oklapniętą
okryjbieda
okryjbiedą
okrzepnięta
okrzepniętą
okrzyknięta
okrzykniętą
okwitnięta
okwitniętą
omierznięta
omierzniętą
ominięta
ominiętą
omuśnięta
omuśniętą
opadnięta
opadniętą
opamięta
opierzchnięta
opierzchniętą
opłuknięta
opłukniętą
opłynięta
opłyniętą
oprzątnięta
oprzątniętą
opuchnięta
opuchniętą
orlęta
Orneta
Ornetą
orzeknięta
orzekniętą
oschnięta
oschniętą
osiągnięta
osiągniętą
osiąknięta
osiąkniętą
osięgnięta
osięgniętą
osłonięta
osłoniętą
ostygnięta
ostygniętą
osunięta
osuniętą
oślizgnięta
oślizgniętą
ośliznięta
oślizniętą
otrząchnięta
otrząchniętą
otrząśnięta
otrząśniętą
owinięta
owiniętą
owionięta
owioniętą
owładnięta
owładniętą
oziębnięta
oziębniętą
pacnięta
pacniętą
padnięta
padniętą
pajeta
pajetą
paleta
paletą
palmeta
palmetą
palnięta
palniętą
pałęta
pamięta
panięta
pardwięta
Pareta
Parsęta
Parsętą
peceta
peleda
peseta
pesetą
pęknięta
pękniętą
pęseta
pęsetą
Piageta
Picheta
Pichetą
pikieta
pikietą
piknięta
pikniętą
pinceta
pincetą
pipeta
pipetą
pirueta
pirzgnięta
pirzgniętą
pisklęta
piśnięta
piśniętą
pizdnięta
pizdniętą
piznięta
pizniętą
plakieta
plakietą
planeta
planetą
plaśnięta
plaśniętą
Płaneta
Płanetą
płatnięta
płatniętą
pobędą
pocięta
pociętą
poczęta
poczętą
podcięta
podciętą
podgięta
podgiętą
podjęta
podjętą
podnieta
podnietą
podpięta
podpiętą
pogięta
pogiętą
pojęta
pojętą
połknięta
połkniętą
pomięta
pomiętą
ponęta
ponętą
popchnięta
popchniętą
popęta
porcięta
Poreda
Poredą
porznięta
porzniętą
poschnięta
poschniętą
powzięta
powziętą
pozbędą
pożęta
pożętą
półpięta
Prakseda
Praksedą
praśnięta
praśniętą
profeta
profetą
prosięta
pryśnięta
pryśniętą
przebędą
przebrnięta
przebrniętą
przecięta
przeciętą
przedęta
przedętą
przegięta
przegiętą
przejęta
przejętą
przeklęta
przeklętą
przełknięta
przełkniętą
przepchnięta
przepchniętą
przepięta
przepiętą
przerznięta
przerzniętą
przerżnięta
przerżniętą
przeschnięta
przeschniętą
przetknięta
przetkniętą
prztyknięta
prztykniętą
przybędą
przybłęda
przybłędą
przycięta
przyciętą
przygięta
przygiętą
przyjęta
przyjętą
przylgnięta
przylgniętą
przymięta
przymiętą
przymknięta
przymkniętą
przynęta
przynętą
przypęta
przypięta
przypiętą
przyrznięta
przyrzniętą
przyrżnięta
przyrżniętą
przyschnięta
przyschniętą
przytknięta
przytkniętą
psiknięta
psikniętą
psiuknięta
psiukniętą
pstryknięta
pstrykniętą
ptaszęta
pudreta
pudretą
puknięta
pukniętą
pulpeta
pyrgnięta
pyrgniętą
rakieta
rakietą
rąbnięta
rąbniętą
rączęta
regleta
regletą
reneta
renetą
repeta
repetą
rezeda
rezedą
Rigweda
Rigwedą
Rocheta
rokieta
rokietą
roleta
roletą
rozcięta
rozciętą
rozdęta
rozdętą
rozeta
rozetą
rozgięta
rozgiętą
rozklęta
rozklętą
rozpęta
rozpięta
rozpiętą
rozprzeda
rozsprzeda
rugnięta
rugniętą
ruleta
ruletą
Rygweda
Rygwedą
rypnięta
rypniętą
rysięta
Saleta
Saletą
Sapeta
Sapetą
sarnięta
schrypnięta
schrypniętą
sekreta
sekretą
Senneta
Sereda
Seredą
serweta
serwetą
Siegfrieda
sieknięta
siekniętą
siepnięta
siepniętą
sięgnięta
sięgniętą
siknięta
sikniętą
siorbnięta
siorbniętą
siorpnięta
siorpniętą
skarleta
skarpeta
skarpetą
sklęśnięta
sklęśniętą
skrobnięta
skrobniętą
skrzepnięta
skrzepniętą
skrzyknięta
skrzykniętą
skubnięta
skubniętą
smagnięta
smagniętą
smyknięta
smykniętą
smyrgnięta
smyrgniętą
smyrnięta
smyrniętą
socjeta
socjetą
sowieta
spamięta
sparceta
sparcetą
spełznięta
spełzniętą
spełźnięta
spełźniętą
spierzchnięta
spierzchniętą
spiknięta
spikniętą
splunięta
spluniętą
sprzątnięta
sprzątniętą
sprzęgnięta
sprzęgniętą
spuchnięta
spuchniętą
stangreta
starleta
sterleta
strepeta
strząchnięta
strząchniętą
strząśnięta
strząśniętą
strzepnięta
strzepniętą
stuknięta
stukniętą
sufeta
sufetą
sunięta
suniętą
syknięta
sykniętą
sylweta
sylwetą
sypnięta
sypniętą
szajbnięta
szajbniętą
szarpnięta
szarpniętą
szczenięta
szczypnięta
szczypniętą
szepnięta
szepniętą
szkarleta
szmyrgnięta
szmyrgniętą
sztacheta
sztachetą
sztafeta
sztafetą
szturchnięta
szturchniętą
szurnięta
szurniętą
ściągnięta
ściągniętą
ścierpnięta
ścierpniętą
ściśnięta
ściśniętą
śmignięta
śmigniętą
świrnięta
świrniętą
świśnięta
świśniętą
Takeda
Takedą
takieta
takietą
tandeta
tandetą
Tankreda
tapeta
tapetą
targnięta
targniętą
toleda
torpeda
torpedą
Trójca Święta
Trójcą Świętą
Trójcę Świętą
Trójco Święta
tryknięta
trykniętą
trynknięta
trynkniętą
trzaśnięta
trzaśniętą
trząchnięta
trząchniętą
trzepnięta
trzepniętą
tualeta
tualetą
tyrpnięta
tyrpniętą
ubiegnięta
ubiegniętą
ubodnięta
ubodniętą
ubożęta
uciągnięta
uciągniętą
uciśnięta
uciśniętą
udepnięta
udepniętą
udrapnięta
udrapniętą
udźwignięta
udźwigniętą
ugaśnięta
ugaśniętą
ukiśnięta
ukiśniętą
ulęgnięta
ulęgniętą
uniknięta
unikniętą
uprzątnięta
uprzątniętą
urośnięta
urośniętą
uskubnięta
uskubniętą
usunięta
usuniętą
uszczknięta
uszczkniętą
uszczypnięta
uszczypniętą
uściśnięta
uściśniętą
uśmiechnięta
uśmiechniętą
uświerknięta
uświerkniętą
utrząśnięta
utrząśniętą
uwiędnięta
uwiędniętą
uwięźnięta
uwięźniętą
Vegeta
Vegetą
wahnięta
wahniętą
waleta
waletą
walnięta
walniętą
wchłonięta
wchłoniętą
wciągnięta
wciągniętą
wciśnięta
wciśniętą
wdmuchnięta
wdmuchniętą
wedeta
wedetą
wegeta
wegetą
wendeta
wendetą
Weneda
Wenedą
wepchnięta
wepchniętą
Wereda
Weredą
werznięta
werzniętą
wetknięta
wetkniętą
wgarnięta
wgarniętą
whippeta
wideta
widetą
wilczęta
Wilfreda
winieta
winietą
Winsleta
Wioleta
Wioletą
Wirzbięta
Wirzbiętą
wistnięta
wistniętą
wklęśnięta
wklęśniętą
wkopnięta
wkopniętą
władnięta
władniętą
włosięta
wnuczęta
woreda
woredą
wpadnięta
wpadniętą
wprzęgnięta
wprzęgniętą
wronięta
wrośnięta
wrośniętą
wróblęta
wsiąknięta
wsiąkniętą
wstrząśnięta
wstrząśniętą
wstrzyknięta
wstrzykniętą
wsunięta
wsuniętą
wszczęta
wszczętą
wścieknięta
wściekniętą
wtryśnięta
wtryśniętą
wtrząchnięta
wtrząchniętą
wybędą
wycięta
wyciętą
wydęta
wydętą
wydrzęta
wygięta
wygiętą
wyjęta
wyjętą
wyklęta
wyklętą
wymięta
wymiętą
wypchnięta
wypchniętą
wypięta
wypiętą
wyprzeda
wyprzęda
wyprzędą
wyrznięta
wyrzniętą
wyrżnięta
wyrżniętą
wyschnięta
wyschniętą
Wysp Crozeta
wysprzeda
wytchnięta
wytchniętą
wytknięta
wytkniętą
wyzbędą
wyżęta
wyżętą
wzionięta
wzioniętą
wzrośnięta
wzrośniętą
Zachęta
Zachętą
zacięta
zaciętą
zaczęta
zaczętą
zadęta
zadętą
zagięta
zagiętą
zajęta
zajętą
zaklęta
zaklętą
zaleta
zaletą
zamknięta
zamkniętą
zanęta
zanętą
zapięta
zapiętą
zaprzeda
zarznięta
zarzniętą
zarżnięta
zarżniętą
zaschnięta
zaschniętą
zatknięta
zatkniętą
zawzięta
zawziętą
zbiegnięta
zbiegniętą
zblaknięta
zblakniętą
zdmuchnięta
zdmuchniętą
zdobędą
zepchnięta
zepchniętą
zerznięta
zerzniętą
zerżnięta
zerżniętą
zeschnięta
zeschniętą
zetknięta
zetkniętą
zgadnięta
zgadniętą
zgarnięta
zgarniętą
Ziemia Święta
Ziemią Świętą
Ziemię Świętą
Ziemio Święta
zmoknięta
zmokniętą
zrośnięta
zrośniętą
zsunięta
zsuniętą
zwichnięta
zwichniętą
zwierzęta
zwiędnięta
zwiędniętą
zwinięta
zwiniętą
zziębnięta
zziębniętą
zżółknięta
zżółkniętą
źrebięta
Żaneta
Żanetą
żeneta
żenetą
żłopnięta
żłopniętą
żorżeta
żorżetą
żubrzęta
żyleta
żyletą

4 sylaby

anachoreta
anachoretą
analfabeta
analfabetą
Andromeda
Andromedą
antypoeta
antypoetą
apologeta
apologetą
arbaleta
arbaletą
arboreta
Atharwaweda
Atharwawedą
Bacheleta
baroneta
Bernadeta
Bernadetą
blachowkręta
bocianięta
borsuczęta
bransoleta
bransoletą
caberneta
cassouleta
chevroleta
chwalipięta
chwalipiętą
chybotnięta
chybotniętą
Courbeta
cytroneta
cytronetą
dociągnięta
dociągniętą
dociśnięta
dociśniętą
doglądnięta
doglądniętą
donajęta
donajętą
dopadnięta
dopadniętą
doprzęgnięta
doprzęgniętą
dorośnięta
dorośniętą
dosięgnięta
dosięgniętą
dosunięta
dosuniętą
doścignięta
dościgniętą
drzewowkręta
Dubuffeta
egzegeta
egzegetą
ekstrameta
ekstrametą
faceleta
filareta
filaretą
galareta
galaretą
gawronięta
gołębięta
Gottscheda
gourmeta
halimeda
halimedą
haratnięta
haratniętą
hiperesteta
hiperestetą
homileta
homiletą
indyczęta
izogameta
izogametą
Jadźurweda
Jadźurwedą
Jadżurweda
Jadżurwedą
jaskółczęta
kanconeta
kanconetą
kasoleta
kasoletą
kastanieta
kastanietą
katecheta
katechetą
Koheleta
koloreda
kołatnięta
kołatniętą
konsoleta
konsoletą
królewięta
króliczęta
kukułczęta
lekkoatleta
lekkoatletą
logofeta
logopeda
logopedą
logoteta
logotetą
lukstorpeda
lukstorpedą
łomotnięta
łomotniętą
Mahometa
Margareta
Margaretą
markizeta
markizetą
marmozeta
marmozetą
marzymięta
marzymiętą
masoreta
masoretą
Masseneta
melepeta
melepetą
mełameda
miniankieta
miniankietą
Mohameda
Mohammeda
monodieta
monodietą
montracheta
Muhameda
Muhammeda
Murzynięta
musageta
musagetą
nabiegnięta
nabiegniętą
nabrzęknięta
nabrzękniętą
naciągnięta
naciągniętą
nacieknięta
naciekniętą
naciśnięta
naciśniętą
nadczerpnięta
nadczerpniętą
nadepnięta
nadepniętą
naderznięta
naderzniętą
naderżnięta
naderżniętą
nadpęknięta
nadpękniętą
nadpoczęta
nadpoczętą
nadszarpnięta
nadszarpniętą
nadwichnięta
nadwichniętą
nadwiędnięta
nadwiędniętą
nadżółknięta
nadżółkniętą
nagabnięta
nagabniętą
nagarnięta
nagarniętą
namięknięta
namiękniętą
namoknięta
namokniętą
napadnięta
napadniętą
napoczęta
napoczętą
napomknięta
napomkniętą
napuchnięta
napuchniętą
narośnięta
narośniętą
nasiąknięta
nasiąkniętą
nastrzyknięta
nastrzykniętą
nasunięta
nasuniętą
nawilgnięta
nawilgniętą
nawinięta
nawiniętą
nawiśnięta
nawiśniętą
naziębnięta
naziębniętą
netykieta
netykietą
niebachnięta
niebachniętą
niebacnięta
niebacniętą
niebąknięta
niebąkniętą
niebeknięta
niebekniętą
niebęcnięta
niebęcniętą
niebodnięta
niebodniętą
niebożęta
niebryzgnięta
niebryzgniętą
niebryźnięta
niebryźniętą
niebrząknięta
niebrząkniętą
niebrzęknięta
niebrzękniętą
niebuchnięta
niebuchniętą
niebujnięta
niebujniętą
nieburknięta
nieburkniętą
niebzyknięta
niebzykniętą
niecapnięta
niecapniętą
niechapnięta
niechapniętą
niechapsnięta
niechapsniętą
niechlapnięta
niechlapniętą
niechlaśnięta
niechlaśniętą
niechlipnięta
niechlipniętą
niechluśnięta
niechluśniętą
niechłapnięta
niechłapniętą
niechłonięta
niechłoniętą
niechłośnięta
niechłośniętą
niechruśnięta
niechruśniętą
niechrypnięta
niechrypniętą
niechybnięta
niechybniętą
nieciachnięta
nieciachniętą
nieciapnięta
nieciapniętą
nieciągnięta
nieciągniętą
nieciepnięta
nieciepniętą
nieciśnięta
nieciśniętą
nieciuknięta
nieciukniętą
nieciupnięta
nieciupniętą
niecmoknięta
niecmokniętą
niecofnięta
niecofniętą
niecyknięta
niecykniętą
niećpnięta
niećpniętą
niećwiknięta
niećwikniętą
niedepnięta
niedepniętą
niedmuchnięta
niedmuchniętą
niedocięta
niedociętą
niedogięta
niedogiętą
niedomknięta
niedomkniętą
niedopchnięta
niedopchniętą
niedopięta
niedopiętą
niedorznięta
niedorzniętą
niedotknięta
niedotkniętą
niedożęta
niedożętą
niedrapnięta
niedrapniętą
niedraśnięta
niedraśniętą
niedupnięta
niedupniętą
niedygnięta
niedygniętą
niedziabnięta
niedziabniętą
niedziobnięta
niedziobniętą
niedzióbnięta
niedzióbniętą
niedźwiedzięta
niedźwignięta
niedźwigniętą
niefajtnięta
niefajtniętą
niefiknięta
niefikniętą
niefiśnięta
niefiśniętą
niefrygnięta
niefrygniętą
niefundnięta
niefundniętą
niegarnięta
niegarniętą
niegęgnięta
niegęgniętą
niegibnięta
niegibniętą
niegłaśnięta
niegłaśniętą
niegolnięta
niegolniętą
niegruchnięta
niegruchniętą
niegwizdnięta
niegwizdniętą
niehepnięta
niehepniętą
niehuknięta
niehukniętą
niehuśtnięta
niehuśtniętą
niejebnięta
niejebniętą
niekapnięta
niekapniętą
niekiwnięta
niekiwniętą
nieklapnięta
nieklapniętą
nieklepnięta
nieklepniętą
niekliknięta
nieklikniętą
niekojfnięta
niekojfniętą
niekolnięta
niekolniętą
niekopnięta
niekopniętą
niekopsnięta
niekopsniętą
niekropnięta
niekropniętą
niekrzyknięta
niekrzykniętą
niekujnięta
niekujniętą
niekuksnięta
niekuksniętą
niekulnięta
niekulniętą
nielapnięta
nielapniętą
nieliźnięta
nieliźniętą
nielunięta
nieluniętą
nielutnięta
nielutniętą
niełupnięta
niełupniętą
niełyknięta
niełykniętą
niemachnięta
niemachniętą
niemacnięta
niemacniętą
niemajdnięta
niemajdniętą
niemajtnięta
niemajtniętą
niemaźnięta
niemaźniętą
nieminięta
nieminiętą
niemiotnięta
niemiotniętą
niemowlęta
niemruknięta
niemrukniętą
niemuśnięta
niemuśniętą
nienacięta
nienaciętą
nienadcięta
nienadciętą
nienadęta
nienadętą
nienadgięta
nienadgiętą
nienagięta
nienagiętą
nienajęta
nienajętą
nienapięta
nienapiętą
nienarznięta
nienarzniętą
nienarżnięta
nienarżniętą
nienażęta
nienażętą
nieniuchnięta
nieniuchniętą
nieobcięta
nieobciętą
nieoberznięta
nieoberzniętą
nieoberżnięta
nieoberżniętą
nieobgięta
nieobgiętą
nieobiegnięta
nieobiegniętą
nieobjęta
nieobjętą
nieoblegnięta
nieoblegniętą
nieobliźniętą
nieobrośnięta
× Definicje znalezionych rymów:
RymSłowo bazoweDefinicja
acheiropoietaacheiropoietawizerunek postaci stworzony w nadnaturalny, cudowny sposób - nie ręką ludzką.
analfabetaanalfabetapogardliwie o ignorancie, osobie, która nie ma podstawowej wiedzy w jakiejś dziedzinie.
ankietaankietabadanie opinii publicznej, rodzaj badań statystycznych mający na celu określenie preferencji danej grupy ludności.
antyrakietaantyrakietapocisk rakietowy, którego celem jest inny pocisk rakietowy.
apologetaapologetapisarz, który zajmuje się obroną wiary w obrębie apologetyki (działu teologii) lub apologii (gatunku literackiego).
ascetaascetaosoba prowadząca ascetyczny tryb życia.
atletaatletaczłowiek o atletycznej budowie ciała.
betabetdruga litera alfabetu greckiego.
betabetadruga litera alfabetu greckiego.
białogrzbietabiałogrzbietyo zwierzętach: taki, który ma biały grzbiet.
BiedaBiedapowóz dwukołowy.
biedabiedapowóz dwukołowy.
biuretabiuretarodzaj naczynia laboratoryjnego w kształcie szklanej rurki z podziałką i zamknięciem u dołu.
bonkretabonkretaPyrus communis 'Bonkreta Williamsa' - odmiana uprawna gruszy pospolitej.
cabernetacabernetczerwone wino wytrawne produkowane z odmiany winorośli o takiej samej nazwie.
chevroletachevroletsamochód marki Chevrolet.
credacredowyznanie wiary w czasie mszy świętej.
cybetacybetaafrykański drapieżnik, ceniony ze względu na wydzielinę – cybet.
cywetacywetaafrykański drapieżnik, ceniony ze względu na wydzielinę – cybet.
dezetadezetabezpokładowy jacht mieczowy wiosłowo-żaglowy (dziesięciowiosłowy – stąd nazwa) o ożaglowaniu kecza gaflowego, kadłub drewniany lub z tworzywa sztucznego.
dietadietarestrykcyjna forma odżywiania.
dzetadzetaszósta litera alfabetu greckiego, w greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 7.
dzianetadzianetpiękny, rasowy koń.
egretaegretadługie, ozdobne pióro czapli z rodzaju Egretta o delikatnej budowie, wyrastające w okresie godowym.
egzegetaegzegetafilolog dokonujący egzegezy.
erstedaerstedjednostka natężenia pola magnetycznego.
etykietaetykietasposób postępowania, bycia, zachowania się
eurorakietaeurorakietarakieta umieszczona na terenie Europy.
fasetafasetasposób reprezentacji wiedzy o jakimś obiekcie, zbiór właściwości obiektu, również: kryterium, według którego opisuje się właściwości jakiegoś bytu.
FetaFetimpreza, urządzana zwykle dla uczczenia czegoś.
fetafetaimpreza, urządzana zwykle dla uczczenia czegoś.
filetafiletnarzędzie introligatorskie służące do wytłaczania ozdób.
filetafiletanarzędzie introligatorskie służące do wytłaczania ozdób.
fototapetafototapetatapeta z nadrukowaną fotografią, najczęściej przedstawiającą krajobraz.
galaretagalaretadanie z wygotowanego mięsa.
gazetagazetagrupa ludzi, którzy tworzą gazetę.
GetaGetadrewniane obuwie japońskie przypominające chodaki.
glorietaglorietanadbudówka z kolumnami, arkadami przykryta kopułą stosowana często w architekturze renesansu, wieńcząc wieże kościołów i ratuszów lub dzwonnice lub też najwyższe kondygnacje budynków.
hamletahamletfikcyjna postać z tragedii Williama Szekspira.
helwetahelwetamieszkaniec Helwecji, przedstwaiciel starożytnego ludu celtyckiego.
idaredaidaredrodzaj jabłka, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
izogametaizogametakażda z gamet, mająca takie same kształty i wymiar, lecz zróżnicowana płciowo.
kadetakadetopel z modelu Kadett
kaletakaletasakwa - worek na pieniądze lub drobiazgi noszony zwykle przy pasie lub na szyi.
KaletaKaletasakwa - worek na pieniądze lub drobiazgi noszony zwykle przy pasie lub na szyi.
kanconetakanconetarodzaj wiersza lirycznego o tematyce wojennej lub miłosnej, wywodzący się z poezji rycerskiej, krótka wersja kancony.
karetakaretabogato zdobiony czterokołowy pojazd zaprzęgowy w kształcie prostopadłościanu, rozpowszechnił się wśród polskich wyższych warstw społecznych w XVII wieku, początkowo pudło zawieszane było na rzemienny
kaszkietakaszkietżołnierskie nakrycie głowy wykonane ze skóry lub filcu, opatrzone z przodu blachą, cyfrą pułku, kokardą lub symbolem formacji.
KłajpedaKłajpedamiasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen.
kobietakobietapot. żona, partnerka, kochanka
konsoletakonsoletapodstawowe narzędzie pracy realizatorów dźwięku oraz DJ'ów służące do łączenia ze sobą różnych dźwięków lub obrazów.
kornetakornetnakrycie głowy noszone przez kobiety, głównie we Francji.
KornetaKornetnakrycie głowy noszone przez kobiety, głównie we Francji.
kotletakotletpotrawa najczęściej mięsna, smażona zazwyczaj na patelni przy użyciu niewielkiej ilości tłuszczu.
kredakredaformacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie.
kredakredoformacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie.
kretakretnazwa zwyczajowa kreta europejskiego (łac. Talpa europaea) - ssaka owadożernego z rodziny kretowatych, zaliczanej do rzędu Soricomorpha, kret zamieszkuje łąki i pola Europy i Azji Środkowej, w Polsce
KretaKretnazwa zwyczajowa kreta europejskiego (łac. Talpa europaea) - ssaka owadożernego z rodziny kretowatych, zaliczanej do rzędu Soricomorpha, kret zamieszkuje łąki i pola Europy i Azji Środkowej, w Polsce
krokietakrokietgra sportowa uprawiana głównie w Anglii i Stanach Zjednoczonych, która polega na jak najszybszym przetoczeniu kuli krokietowej za pomocą drewnianego młotka z jednej linii końcowej boiska na drugą i z
krykietakrykietsport drużynowy, w którym mecze rozgrywane są na trawiastym boisku przez dwie jedenastoosobowe drużyny a celem gry jest trafienie piłką do przeciwległej bramki bronionej przez gracza z drewnianym kij
kuwetakuwetaspecjalistyczne naczynie stosowane w laboratoriach chemicznych i biologicznych do wykonywania pomiarów spektrofotometrycznych (UV, VIS, UV-VIS, IR, fluorescencja).
lawetalawetapodstawa broni palnej służąca do mocowania lufy i manewrowania działem.
limetalimetaCitrus aurantifolia – gatunek rośliny należącej do rodziny rutowatych.
logofetalogofeturzędnik, kanclerz na dworze wołoskim lub rumuńskim.
logopedalogopedazawód medyczny, zajmujący się badaniami w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju.
lornetalornetaprzyrząd optyczny w postaci dwóch lunet, sprzężonych równolegle, który umożliwia obserwację odległych obiektów.
lunetalunetaelement sklepienia w postaci poprzecznej kolebki przenikającej się z kolebką sklepienia głównego w celu umożliwienia wykonania okna lub drzwi w ścianie powyżej wezgłowia sklepienia.
LunetaLunetaelement sklepienia w postaci poprzecznej kolebki przenikającej się z kolebką sklepienia głównego w celu umożliwienia wykonania okna lub drzwi w ścianie powyżej wezgłowia sklepienia.
manszetamanszetaspecjalny pasek będący zakończeniem rękawa, nogawki czy pończoch.
markizetamarkizetaprzezroczysta, cienka i lekka, dość ekskluzywna tkanina bawełniana, używana głównie na firanki i zasłony.
marmozetamarmozetanazwa niewielkich małp szerokonosych zaliczanych do podrodziny pazurkowców (Callitrichinae), występują w północnej części Ameryki Południowej łącznie z Brazylią, Peru, Kolumbią i Panamą.
mełamedamełamednauczyciel żydowskiej elementarnej szkoły religijnej - chederu.
menuetamenuetutwór, do którego tańczy się menueta.
mikrokasetamikrokasetaniewielkich rozmiarów (mniejszych niż standardowe) kaseta z taśmą magnetyczną, przeznaczona do zapisu, przechowywania i późniejszego odtwarzania sygnału audiowizualnego w magnetowidzie lub audiofonic
MilletaMilletspołeczność wyznaniowa w imperium ottomańskim, ciesząca się stosunkowo dużą suwerennością.
miniankietaminiankietakrótka ankieta, zawierająca niewiele pytań.
monoteletamonoteletachrześcijanin, zwolennik poglądu, według którego Chrystus, zarówno w swojej naturze boskiej, jak i ludzkiej, kierował się jedną wolą.
OerstedaOerstedjednostka natężenia pola magnetycznego w układzie CGS.
omletaomletpotrawa sporządzana ze starannie rozmąconych jaj z innymi dodatkami, które wylewa się na patelnię i nie miesza ich w czasie smażenia.
ortopedaortopedachirurg specjalista zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób i urazów narządu ruchu.
paletapaletaduży zestaw cieni do powiek w różnych kolorach.
paletapaletoduży zestaw cieni do powiek w różnych kolorach.
palmetapalmetadekoracyjny motyw w kształcie stylizowanego liścia palmy, ułożonego symetrycznie i wachlarzowo rozpostartego. Palmeta może występować pojedynczo lub szeregowo jako ornament ciągły.
petapetniedopałek papierosa.
pikietapikietforma demonstracji, w której ludzie obnoszą plakaty w sprawie społecznej lub politycznej (pikietują), z reguły przed ważnym budynkiem, siedzibą władz.
pikietapikietaforma demonstracji, w której ludzie obnoszą plakaty w sprawie społecznej lub politycznej (pikietują), z reguły przed ważnym budynkiem, siedzibą władz.
pincetapincetanarzędzie o sprężystych ramionach używane do chwytania przedmiotów, których mały rozmiar utrudnia lub uniemożliwia manipulację za pomocą rąk.
półanalfabetapółanalfabetapogardliwie o ignorancie, osobie, która nie ma podstawowej wiedzy w jakiejś dziedzinie.
profetaprofetaten, kto przepowiada przyszłość, ma wizje na temat przyszłości.
pulpetapulpetgotowana potrawa mięsna na bazie mielonego mięsa, kotlecik w sosie.
radiestetaradiestetaczłowiek, który zawodowo zajmuje się różdżkarstwem, radiestetią - za pomocą różdżki odnajduje różne substancje pod powierzchnią ziemi.
rakietarakietaprzenośnie o szybkim pojeździe.
renetarenetarodzaj jabłka, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
rozetarozetaornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej róży.
rymokletarymokletapogardliwe, ironiczne określenie na marnego poetę.
sekretasekretacicha modlitwa kapłana kończąca obrzęd ofiarowania (ofertorium) w czasie mszy świętej.
serwetaserwetaozdobne nakrycie stołu.
skarpetaskarpetaczęść garderoby, wyrób pończoszniczy do zakładania na stopę.
skąposzczetaskąposzczetpierścienica z gromady siodełkowców.
sowietasowietmieszkaniec Sowietów (Związku Radzieckiego).
SowietaSowietmieszkaniec Sowietów (Związku Radzieckiego).
spirochetaspirochetinna nazwa krętka.
sterletasterletczeczuga, Acipenser ruthenus – gatunek słodkowodnej, wędrownej ryby z rodziny jesiotrowatych (Acipenseridae), ryba ta żyje w zlewiskach Morza Czarnego, Kaspijskiego, Białego, Karskiego i Arktycznego
superrakietasuperrakietanowoczesny pocisk rakietowy lub odrzutowy napędzany silnikiem odrzutowym o dalekim zasięgu, który uderzając w cel omija przeszkody i dodatkowo jest niewykrywalny dla wroga.
sylwetasylwetakształt, zarys ludzkiego ciała
sztachetasztachetawąska deska, długi, płaski kawałek drewna stanowiący podstawowy element konstrukcji np. klasycznego płotu.
szwedaszwedmieszkaniec Szwecji, człowiek pochodzenia szwedzkiego.
SzwedaSzwedmieszkaniec Szwecji, człowiek pochodzenia szwedzkiego.
tapetatapetagruby lub niestarannie nałożony makijaż.
tapetatapetumgruby lub niestarannie nałożony makijaż.
toaletatoaletakreacja damska lub męska przeznaczona na specjalne okazje.
torpedatorpedarodzaj broni podwodnej, pocisk poruszający się pod wodą za pomocą własnego napędu, służący do niszczenia jednostek nawodnych lub podwodnych przeciwnika za pomocą wbudowanego ładunku wybuchowego.
torpedatorpedorodzaj broni podwodnej, pocisk poruszający się pod wodą za pomocą własnego napędu, służący do niszczenia jednostek nawodnych lub podwodnych przeciwnika za pomocą wbudowanego ładunku wybuchowego.
tualetatualetaokreślenie czynności higienicznej, której częścią jest mycie się i przebieranie.
waletawaletnajniższa figura w kartach do gry.
wedetawedetasłynna aktorka teatralna lub filmowa.
wetawetonazwa nadawana endemicznym gatunkom owadów żyjących w Nowej Zelandii.
wieloszczetawieloszczetpierścienica z gromady wieloszczetów.
wierszokletawierszokletapogardliwe, ironiczne określenie na marnego poetę.
winietawinietanaklejka stanowiąca dowód wniesienia opłaty, np. rejestracyjnej, drogowej, ubezpieczeniowej, autostradowej lub tym podobnej.
zgredazgredlekceważąco lub pogardliwie o starszej osobie.
złotokretazłotokretChrysochloris asiatica - ssak z rodziny złotokretów, zamieszkujący Afrykę Południową.
żyletażyletabardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
× Instrukcja obsługi:
- rozpocznij pisanie wiersza lub innego utworu korzystając z edytora tekstów.
- gdy zabraknie Ci rymu, wpisz słowo, do którego rymu szukasz w pole Hasło do wyszukania i naciśnij przycisk Znajdź rymy.
- gdy szukasz słowa związanego z danym tematem (np. synonimu lub antonimu) do wybranego słowa wpisz je w pole Hasło do wyszukania i naciśnij przycisk Znajdź podobne.
- po zakończeniu pisania sprawdź pisownię, korzystając z funkcji Sprawdzanie pisowni ABC, a następnie zapisz lub wydrukuj utwór.